Här hittar du institutionens kommande Thesis forum presentationer. Välkommen med!

Datum: 
Rum/Zoom: 
Handledare: 

Tid Program  Titel Respondent Granskare Handledare
           

Date: 
Room/Zoom link: 
Supervisor: 

Time Programme  Titel Respondent Reviewer Supervisor
           

Datum: 
Rum: 
Handledare: 

Tid Program  Titel Respondent Granskare Handledare