Här hittar du institutionens kommande Thesis forum presentationer. Välkommen med! / All upcoming Thesis presentations you can find here. Welcome to join!

Datum: 10.5.2021

Rum/Zoom: https://arcada.zoom.us/j/68852302683
Handledare: Maria Bäck

Tid Program  Titel Respondent Granskare Handledare
15.00 Kulturproducentskap Att lära genom konst - projektutveckling och förstudier för konceptet Saving by doing Benjamin Sonck Tomas Träskman Maria Bäck

Datum: 11.5.2021

Rum/Zoom: https://arcada.zoom.us/j/61788927074
Handledare: Jutta Törnqvist

Tid Program  Titel Respondent Granskare Handledare
13.00 Mediekultur Gemenskapsledning - Värdet av en gemenskapsledare på Instagram  Ronja Raunisto Tomas Träskman Jutta Törnqvist

Datum: 11.5.2021

Rum/Zoom: https://arcada.zoom.us/j/3250220531
Handledare: Robert Nordström

Tid Program  Titel Respondent Granskare Handledare
13.00 Mediekultur Bilden i centralperspektiv - En fallstudie hur centralperspektivet och dess symmetri i bild-komposition är utnyttjat i filmen Anonyma Kärleksarbetare  Jodie Sinclair Fred Nordström Robert Nordström

Date: 17.5.2021
Room/Zoom link: https://arcada.zoom.us/j/63607545228 
Supervisor: Mirko Ahonen

Time Programme  Titel Respondent Reviewer Supervisor
14.00 Media Management The Online Event Experience - Discovering the elements of a successful online event Essi Saarto Owen Kelly Mirko Ahonen

Datum: 18.5.2021
Rum: https://arcada.zoom.us/j/66720835717
Handledare: Mirko Ahonen

Tid Program  Titel Respondent Granskare Handledare
13.00 Mediekultur   Fredrik Waselius   Mirko Ahonen

Datum: 19.5.2021
Rum/Zoom: https://arcada.zoom.us/j/61268494855
Handledare: Mirko Ahonen 

Tid Program  Titel Respondent Granskare Handledare
11.00 Mediekultur   Elin Masar Owen Kelly Mirko Ahonen