Thesis Forum är det offentliga tillfället där studenter presenterar sina examensarbeten. Alla institutioner ordnar egna Thesis forum presentationstillfällen och du är välkommen att delta i alla. Vi hoppas att du bekantar dig också med de övriga institutionernas presentationer för att få inspiration för ditt eget arbete.

Du hittar info om de olika institutionernas Thesis Forum längst ner på den här sidan.

1. Skicka in ditt fullständiga examensarbete till handledaren och granskaren. Handledare: Varje examensarbete skall ha en handledare anställd vid Arcada. Handledaren utses i första hand bland lärarna i det egna utbildningsprogrammet. Samtidigt med handledaren utses en granskare för arbetet.
2. Examensarbetet får 'klartecken' av handledaren Klartecken: Din handledare bestämmer när ditt examensarbete är redo att granskas och presenteras. Det finns alltså ännu mölighet att göra små förändringar på basen av den feedback du får.
3. Kom överens om datum + klockslag för TF presentation med handledaren. Kolla TF-tidtabellen vilket datum passar dig. TF-tidtabellen: Varje period har inbokade datum för Thesis Forum. Din handledare anmäler dig till thesisforum@arcada.fi senast en vecka innan. OBS! Kolla tidtabellen för när ditt arbete bör vara inlämnat till granskare och opponent av din handledare i god tid.
Period 1 Period 2 Period 3 Period 4
14 - 16.9.2020 19 - 21.10.2020 25 - 27.1.2021 22 - 24.3.2021
  9 - 11.11.2020 22 - 24.2.2021 19 - 21.4.2021
  7 - 11.12.2020   17 - 21.5.2021

 

4. Gör en poster och skicka den till thesisforum@arcada.fi som en PDF fil senast en vecka före presentationen! Poster: Idén med en poster är att ge läsaren en snabb överblick av examensarbetet. Sträva efter att göra postern lättförståelig och med ett tydligt budskap. Postern kan innehålla följande element: mål, metod, resultat och konklusion (slutsats) av examensarbetet samt utvalda referenser och bilder (på t.ex. resultat, diagram). Använd dig av Arcadas poster-modell.

5. Kom i tid till presentationen.

Presentationen: Kom i tid till presentationen. Det är också andra som skall presentera sina examensarbeten, så det finns en strikt tidtabell att hålla. För varje presentation reserveras högst 45 minuter för presentation, opponens och diskussion. Av respekt för de andra Thesis Forum deltagarna lämnar ingen salen före den sista presentationen avslutas.

Förbered dig genom att göra en presentation (t.ex. en Powerpoint eller Prezi).