Webbiblioteket Theseus innehåller examensarbeten från de finländska yrkeshögskolorna. Theseus upprätthålls av Arene r.f., rådet för yrkeshögskolornas rektorer.