Intyg och bestyrkta kopior

Studieintyg och studieutdrag beställer du smidigast genom att fylla i blanketten här Extern länk. Vi skickar intygen följande vardag via säker e-post (Obs! Kolla även skräpposten!)

Rabattintyg för HRT, VR och Matkahuolto samt FPAs måltidsstödkort fås från Studieärenden. Kontakta E-post: studiearenden@arcada.fi om du behöver en rabattblankett. Vi har inga mottagningstider för tillfället. Obs! Om du har ett studiekort behöver du inga rabattblanketter! Vi rekommenderar att du använder HSL-appen!

Bestyrkta kopior

Vi betjänar studenter som redan utexaminerats eller som avbrutit sina studier med olika intyg och bestyrkta kopior. Beställ dem via E-post: studiearenden@arcada.fi.

Vi bestyrker endast dokument du har fått från Arcada - inte dokument utfärdade av andra institutioner. Vi bestyrker endast kopior. Detta betyder att du endast behöver ta med dig originalbetyget då du vill ha bestyrkta kopior på det. Kopior du själv har tagit bestyrks inte. Man kan inte få avgiftsbelagda dokument före betalningen är gjord och kvittot är uppvisat.

Översättning av examensbetyg

Arcada översätter inga betyg. Vänligen kontakta en auktoriserad översättare för att få betyget översatt.

Betygsavskrifter för alumner från gamla institututbildningar

Arcada utfärdar inte betygsavskrifter för alumner utexaminerade från:

  • Fokhälsans socialläroanstalt
  • Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut
  • Svenska handelsläroverket
  • Tekniska läroverket

En alumn från ovannämnda utbildningsinstanser kan på begäran och mot en avgift få ett officiellt intyg med den information om examen som finns att tillgå (Rektorsbeslut 9/2015/P). Observera dock att all dokumentation gällande studierna vid Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut, HSSI, (Sjukis) har flyttats till Riksarkivet för arkivering (även eventuella betygskopior).

Prislista för intyg och kopior från och med 1.1.2021

Typ av dokument Pris (€)
Intyg och utdrag
Studieintyg* 5
Studieutdrag (prestationsutdrag)* 5
Diploma supplement 5
Övriga manuella intyg* 5
Examensbetyg
Betygskopia för Arcadas alumner 30
Betygskopia inklusive bilagor (studieutdrag och diploma supplement) 40
Intyg på utexaminering eller övriga intyg från Arcadas föregångare (Folkhälsans socialläroanstalt, Svenska handelsläroverket, Tekniska läroverket) 40
Verifieringstjänster
Bestyrkande av dokument 1 € per sida
Verifiering av examen (exempelvis verifiering av examensinnehållet för utländska instanser) 150
Postavgifter
Post inom EU/Europa 5
Post utanför EU/Europa 15

*Gratis för inskrivna examensstuderande