Studieintyg och studieutdrag beställer du smidigast genom att fylla i blanketten här. Vi skickar intygen följande vardag via säker e-post (Obs! Kolla även skräpposten!)

Rabattintyg för HRT, VR och Matkahuolto samt FPAs måltidsstödkort fås från Studieärenden. Kontakta oss på studiearenden@arcada.fi om du behöver en rabattblankett. Vi har inga mottagningstider för tillfället. OBS! Om du har ett studiekort behöver du inga rabattblanketter! Vi rekommenderar att du använder HSL appen!

Vi betjänar även studenter som redan utexaminerats eller som avbrutit sina studier med olika intyg och bestyrkta kopior. Denna service är dock avgiftsbelagd. Kontakta oss på förhand om du behöver t.ex. bestyrkta kopior på ditt examensbetyg. Detta för att försäkra dig om att någon är på plats och hinner hjälpa dig med det. Det kan hända att du inte får dokumenten du behöver genast, utan måste komma tillbaka senare för att avhämta dem.

Obs! Vi bestyrker endast dokument du har fått från Arcada - inte dokument utfärdade av andra institutioner. Vi bestyrker inga kopior på betyg som vi inte själva har tagit. Detta betyder att du endast behöver ta med dig originalbetyget då du vill ha bestyrkta kopior på det. Kopior du själv har tagit bestyrks inte. Man inte kan få avgiftsbelagda dokument före betalningen är gjord och kvittot är uppvisat.

Översättning av examensbetyg

Arcada översätter inga betyg. Vänligen kontakta en auktoriserad översättare för att få betyget översatt. 

Betygsavskrifter för alumner från gamla institututbildningar

Arcada utfärdar inte betygsavskrifter för alumner utexaminerade från:

  • Fokhälsans socialläroanstalt
  • Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut
  • Svenska handelsläroverket
  • Tekniska läroverket

En alumn från ovannämnda utbildningsinstanser kan på begäran och mot en avgift få ett officiellt intyg med den information om examen som finns att tillgå (Rektorsbeslut 9/2015/P). Observera dock att all dokumentation gällande studierna vid Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut, HSSI, (Sjukis) har flyttats till Riksarkivet för arkivering (även eventuella betygskopior).

Prislista för avskrifter och kopior:
Intyg 5,50 €
Betyg (kopia) 20,50 €
Studieutdrag från ASTA 5,50 €
Studieutdrag/intyg från arkivet 25,50 €
Diploma Supplement 5,50 €
Kopiering och bestyrkande av examensbetyg 1 € / sida
Postavgift inom EU 5 €
Postavgift utanför EU 15 €