Till Arcadas studenter som tagit kurser någon annanstans:

När du har avklarat din sommarkurs vid en annan yrkeshögskola ska du anhålla om tillgodoräkning. Du ska inte bifoga något prestationsutdrag i pappersform. I stället ska du logga in på https://puro.joopas.fi/puro med ditt Arcada användarnamn och lösenord. Där väljer du vilken kurs som ska skickas till Arcada. Övriga bilagor ska du bifoga som normalt i pappersform. 

Till utomstående som tagit kurser på Arcada:

När du har avklarat dina kurser vid Arcada Sommarskola ska du skicka dina prestationer till din egen yrkeshögskola i PURO-tjänsten (förutsatt att din yrkeshögskola använder PURO) . Logga in på https://puro.joopas.fi/puro med din egen yrkeshögskolas användarnamn och lösenord och sök fram de kurser som du vill skicka till din yrkeshögskola.

Om du inte kan använda PURO, vänligen kontakta Stig Blomqvist för att få ett intyg på dina avklarade kurser.