Arcada Sommarskola erbjuder ett brett urval av kurser. Notera att anmälningsperioderna varierar för kurserna. Du hittar kurserna i ASTA under utbildningen Arcada Sommarskola, här nedan eller under kurser.

Kurserna anordnas förutsatt att minst 10 studenter anmäler sig till kursen.

Kursutbud sommaren 2019

Kursnamn Undervisningsspråk Studiepoäng Undervisningsperiod
Personal Leadership Engelska 5 sp 18.3-31.7.2019
Teams and Leadership Engelska 5 sp 18.3-31.7.2019
Change Leadership Engelska 5 sp 18.3-31.7.2019
Corporate Banking Engelska 5 sp 18.3-31.7.2019
The Banking Industry Engelska 5 sp 18.3-31.7.2019
Storytelling and Experience Design Engelska 5 sp 18.3-31.7.2019
Universal Design Svenska 10 sp 18.3-31.7.2019
eHealth - An Introduction to Digital Health Engelska 5 sp 18.3-31.7.2019
eHealth - From Idea to Implementation Engelska 10 sp 18.3-31.7.2019
Idrottsnäring Svenska 5 sp 18.3-31.7.2019
Starta upp examensarbete (idéfas) Svenska 5 sp 18.3-31.7.2019
Berättande & Upplevelsedesign Engelska 5 sp 18.3-31.7.2019
Svenska Svenska 5 sp 18.3-31.7.2019