Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2022-08-01 till 2022-10-23)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande har kompetens att lära/undervisa och
handleda hela den blivande familjen utgående
från dess behov. Studerande har en god klinisk
kompetens inom kontexten graviditet och hälsa.
Studerande har förmåga att arbeta och fatta
beslut självständigt samt nyttja
olika.verksamhetsmodeller och arbetsmetoder

Läranderesultat

Studerande:

Kan följa upp kvinnans och fostrets mående
under graviditeten och därmed förutse och
förebygga eventuella komplikationer

Kan handleda och stöda kunderna i ärenden
rörande parförhållandet och familjeplaneringen.

Kan tillsammans med den blivande familjen
planera verkställa och utvärdera dess hälsa och
välmående, följa upp deras resurser och
förstärka dem vid behov.

Känner det egna ansvarsområdet och kan fatta
självständiga beslut samt delge sitt
specialkunnande.

Kan utvärdera familjens behov av stöd och
stärka delaktigheten samt planera och
verkställa eventuella stödinsatser.

kan utnyttja handledning och stöd i situationer
som överskrider det egna ansvarsområdet.

Innehåll

Kunskap om graviditeten och dess uppföljning samt
rådgivningens struktur, familjeförberedelse och
familjecentrerat arbete,näringslära 3,5 sp
Obstetrik och fosterdiagnostik 1,5 sp

Förkunskaper

Avklarade grundstudier för sjukskötare

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

simuleringar,övningar och familjeförberedelse
workshop ingår i kursen och kompetenser som övas
på dessa bör påvisas.

I tentamen bör 60 % vara korrekt för godkänt
vitsord. I Obstetrik 50% för godkänt

Praktiskt prov ingår

Litteratur

Tentamenslitteratur:

Äitiysneuvolaopas- Suosituksia
äitiysneuvolatoimintaan.
Kansallinen äitiyshuollon asiantuntijaryhmä
(kirj.) Reija Klemetti,
Tuovi Hakulinen- Viitanen( toim.)Tampere 2013.

På svenska

Handbok för mödrarådgivningen
Nationella Expertgruppen För Mödravården,
Klemetti Reija, Hakulinen-Viitanen Tuovi (red.)
2015

Valda delar:

Kaplan et.al 2009: Lärobok för
barnmorskor

Paanannen, Pietiläinen, Raussi-Lehto,Äimälä
2015,Kätilötyö Edita
ISBN 978-951-37-6604-7

Synnytyspelon hoito neuvolassa. Saisto, T.
Lidbohm,
P. Stenbäck, P. Toivonen , R. 2014. Suomen
Lääkäri
lehti 16-17/2014 v sk 69. www.laakarilehti.fi Extern länk

Artiklar enligt skild anvisningar

Referenslitteratur:

Graviditet, hälsa och träning
av Cecilia Fridén, Birgitta Nordgren, Susanne
Åhlund. 2011, Studentlitteratur
ISBN 978-91-44-07342-2

Sari Haapio, Kirsti Koski,Pirjo Koski, 2009.
Perhevalmennus.

- aktuella forskningsartiklar och avhandlingar
(itslearning)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 35 timmar
 • Nätbaserade - 30 timmar
 • simulering - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

- godkända tentamen i mödrahälsovård (60%-skala) och
obstetrik (50%skala)
- godkänt praktiskt prov

Lärare

 • Ekman Petra
 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla
 • Tillman Ilse

Examinator

Silfver Jessica

Antal kursplatser

Ingen begränsning (35 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

 • 2020-09-29 - Tentamina
 • 2020-10-07 - Demonstrationer och presentationer
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-08-29 13:00 - 15:30 Barnfamiljer och hälsa Kursintro till Graviditet och hälsa, barnfamiljer och hälsa, Postpartum, Praktik, Barnsäng och Hälsa för barn och unga. På Zoom https://arcada.zoom.us/j/68769932338 Ekman Petra
Silfver Jessica
2022-08-31 09:00 - 11:00 Graviditet och hälsa Fosterscreening del 1, Minja, Online Pehrsson Minja
Silfver Jessica
2022-08-31 12:30 - 15:00 Graviditet och hälsa Mödrahälsovård,regelbunden graviditet, ONLINE Silfver Jessica
2022-09-01 13:00 - 16:00 Graviditet och hälsa Mödrahäslovård del 2, online/ev Sabrina Silfver Jessica
2022-09-01 16:00 - 18:00 Graviditet och hälsa Deltagare: Sabrina Forsell obstetrik, Sabrina Forsell, ONLINE https://arcada.zoom.us/j/68769932338 Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2022-09-02 09:00 - 11:00 Graviditet och hälsa Fosterscreening 2. ONLINE, Minja Pehrsson Minja
Silfver Jessica
2022-09-06 12:00 - 15:00 Graviditet och hälsa Mödrahälsovård, ONLINE med kursens allmänna link Silfver Jessica
2022-09-06 16:15 - 18:30 Graviditet och hälsa obstetrik, Sabrina, ONLINE Forsell Sabrina
Silfver Jessica
2022-09-13 09:00 - 12:00 Graviditet och hälsa Mödrahälsovård 3 (case) ONLINE Silfver Jessica
2022-09-13 16:15 - 18:30 Graviditet och hälsa obstetrik för BM-fördjupning, Sabrina, ONLINE Forsell Sabrina
Silfver Jessica
2022-09-14 09:00 - 10:00 Graviditet och hälsa Introduktion till familjeförberedelse Ekman Petra
2022-09-14 10:00 - 16:00 Graviditet och hälsa Arbetstid, familjeförberedelse
2022-09-16 08:00 - 16:00 E486 Graviditet och hälsa Simulering Ekman Petra
Silfver Jessica
2022-09-16 08:00 - 16:00 E493 Graviditet och hälsa Simulering, Graviditet och hälsa Ekman Petra
Silfver Jessica
2022-09-16 08:00 - 16:00 E482 Graviditet och hälsa Silfver Jessica
2022-09-20 08:00 - 16:00 E490 Graviditet och hälsa Skills + eftergranskning Ekman Petra
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2022-09-20 08:00 - 16:00 E491 Graviditet och hälsa Skills och eftergranskning Ekman Petra
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2022-09-20 08:00 - 16:00 E493 Graviditet och hälsa Skills och eftergranskning Ekman Petra
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2022-09-20 08:15 - 16:00 E482 Graviditet och hälsa skills Silfver Jessica
2022-09-21 16:15 - 18:30 Graviditet och hälsa obstetrik Sarbrina, ONLINE Forsell Sabrina
Silfver Jessica
2022-09-28 13:00 - 16:00 Graviditet och hälsa obstetrik BM-fördjupning, ONLINE Forsell Sabrina
Silfver Jessica
2022-10-04 08:00 - 16:00 E487.2 Graviditet och hälsa Praktiskt prov Ekman Petra
Niemi Annika
Silfver Jessica
2022-10-04 08:00 - 16:00 E486 Graviditet och hälsa Praktiskt prov Ekman Petra
Niemi Annika
Silfver Jessica
2022-10-04 08:15 - 16:00 E482 Graviditet och hälsa Praktiskt prov Ekman Petra
Silfver Jessica
2022-10-04 09:00 - 16:00 B517 Graviditet och hälsa Amningsprovet i mindre grupper, anmälan på graviditet och hälsa kursen. Niemi Annika
2022-10-04 09:00 - 16:00 E490 Graviditet och hälsa
2022-10-06 09:00 - 12:00 E385 Graviditet och hälsa Tentamen mödravård och obstetrik Ekman Petra
Silfver Jessica

Kurs och studieplanssökning