Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge
barnmorskestuderande
beredskap att vårda det kritiskt sjuka barnet.

studerande har beredskap att transportera ett
kritiskt sjukt barn i kuvös mellan
vårdenheterna.

Studerande har beredskap att förbereda
återupplivningsbordet, (sug), syresätta och
ventilera
den nyfödda vid behov.

Studerande kan ta hand om nyföddas
näringstillstånd
och behärskar olika metoder att nära barnet.

Studerande kan handleda och stöda föräldrarna i
relation till sitt nyfödda barn.

Läranderesultat

Studerande skall ha färdigheter att teoretiskt
och praktiskt inneha grundkunskaper i det
nyfödda
barnets specialbehov (tex. prematuritet, SGA
eller LGA och de mest allmänna hälsohindren hos
nyfödda)

Studerande skall kunna etiskt bemöta barnet och
föräldrarna

Studerande skall känna till barnmorskans ansvar
och roll då det föds ett barn med specialbehov,
ss
påbörja första hjälp

Studerande skall känna till patientsäkerheten i
vården av ett nyfött barn

Studerande skall kunna uppmuntra och stöda
blivande och nyblivna föräldrar till tidig
interaktion
med barnet och handleda vid vården

Studerande skall förstå det tvärprofessionella
teamets betydelse i barnmorskans yrkesroll

Studerande skall kunna avgöra vårdbehovet och
göra beslut angående vården enligt
vårdrekommendationer
och föreskrifter i neonatalvården.

Innehåll

Handledd barnintensivvårdpraktik 5sp

Eller VALBAR YREKSPRAKTIK; studerande kan fritt
välja
5sp (7t/dag/3ve) praktik inom
barnmorskeyrkets område enligt eget intresse.

MÅLSÄTTNINGAR: studerande skapar själv sina
målsättningar till
studieperioden kompletterande sitt tidigare
kunnande
och fördjupar sin förståelse om
barnmorskans yrkesområden.

Förkunskaper

Grundstudier för sjukskötare.
FIHV 1 och FIHV 2 (teori och praktik)
-Barnmorskearbete och o/nyfödda barnet
(deltagit i kurs och ordinarie tentamen)
-Sexual och reproduktivhälsa (deltagit i kurs
och ordinarie examination)

Kursen ersätter följande kurser

-Fördjupade studier i neonatalvård 5sp

Mer information

Neonatal praktik, på neonatal intensiv eller
övervakningsavdelning (konsultera ansvarig
lector vid
bokning av praktikplats)
Om studerande har tidigare gjort både
neonatalvård
och
gynekologisk vård i sjukskötarutbildningen kan
hon
välja fritt 5sp fördjupad yrkespraktik inom
barnmorskeyrkets område

Litteratur

Se teorikurssen

Studieaktiviteter

  • Självstudier - 20 timmar
  • Praktik - 115 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

-godkänd handledd yrkespraktik
-inlämnad skriftligt arbete se its learning
godkänd skriftlig uppgift (3-5sidor) 3
vetenskapliga forskningsartiklar, reflektion
och
analys -
artiklarna refereras korrekt

Lärare

Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

alternativt v. 34-36 v. 48-51
nyföddas övervakningsenhet/ nyföddas intensiv
avdelning (L2, VVO, K7, BMI...)
-eller valbar praktik inom barnmorske yrkets
område

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning