Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2022-08-01 till 2022-10-23)
 • 2 (2022-10-24 till 2022-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus:
Studenten lär sig tandempartnerns språk, men
bekantar sig också med språkområdets kultur.

Läranderesultat

Du

 • visar kunnande i det språk du valt att studera
  inom UniTandem (studieenheten är inte kopplad till
  ett visst språk)
 • bekantar dig med både språk och kultur
 • får kunnande i att lära ut ditt eget språk och
  din kultur

Färdighet
Utgående från triggers (uppgifter)utvecklar du
ditt språkliga kunnande.

Förhållningssätt
Du vågar använda språket i olika situationer på
den nivå du studerar det och kan utveckla och ditt
kunnande.

Innehåll

Du väljer språknivå och ämnesområde på kursen på
plattformen. Sedan utvecklar du ditt kunnande
tillsammans med din tandempartner. Dessutom lär du
ut ditt eget språk.
Mer information finns här: https://www.unitandem.fi/ Extern länk

Mer information

Kursanmälan görs via KiVANET-nätverket.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 3 timmar
 • Praktiska övningar - 0 timmar
 • Nätbaserade - 0 timmar
 • Studenterna jobbar självständigt med kursen. Tre wdigitala workshoppar hålls under kursen av lärarhandledarna. - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 3 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 3 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Getting started agreement
Bloggtexter
Portfolio enligt instruktioner

Lärare

 • Kimberley Nigel
 • Rancken Ulrika

Examinator

Rancken Ulrika

Antal kursplatser

Ingen begränsning (34 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Kurs och studieplanssökning