Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

3 (2023-01-01 till 2023-03-19)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenten nya
verktyg och medel för att komma vidare i det
finska språket.

Globala mål i focus:
Mål 4: god utbildning för alla
Mål 5: jämställdhet
Mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt
Mål 10: minskad ojämlikhet
Mål 16: fredliga och inkluderande samhällen

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att komma till rätta i
grundläggande alldagliga situationer och att
känna till det finska språkets struktur; att
känna till grundläggande strukturer.
Efter avlagd kurs förväntas studenten

 • kunna kort berätta om sig själv, sina
  studier,
  sina arbetsuppgifter
 • kunna använda var, vart och varifrån -
  strukturer
 • kunna uttrycka ägandeförhållanden
 • kunna använda partitiv
 • kunna böja verb i presens och känna till
  imperfektböjning
 • känna till grundreglerna för användandet av
  objekt
 • kunna använda inf.III

Innehåll

 • finska språket struktur vidare
 • muntliga och skriftliga övningar
 • diskussion
 • språklära

Förkunskaper

Finnish for Foreigners I och II -kunskap krävs.
A.1.2 (Europeiska referensram)

Mer information

Onsdagar: kursen hålls online, föreläsningar i zoo

Join Zoom Meeting
https://arcada.zoom.us/j/2346187979 Extern länk?
pwd=Qnc0ZmtmVGlCVjBYQUhMbi9URDdtdz09
Passcode: FIN20

Måndagar hålls kursen på campus i klass (inte
online).

Närvaro i närundervisningen är obligatorisk.

Ordbok och kursbok krävs.

Undervisningsspråk: engelska och finska.

Kursmaterial finns på Itslearning. Kursbok (SUOMI
SUJUVAKSI 1 krävs).

Litteratur

Kursbok:
Marjukka Kenttälä: Suomi sujuvaksi I.
Yliopistopaino. Helsinki 2007
ISBN 978-952-495-023-7

Kapitel 1 - 16
Av läraren sammanställd material i Itslearning.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 50 timmar
 • Praktiska övningar - 16 timmar
 • Självstudier - 67 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursvitsord ges enligt följande:
skriftlig tentamen 80% och muntligt test 20%
Skriftlig tentamen på kampus: 15.3.2023
Muntlig tentamen via Zoom 8.3. och 13.3.2023
Muntlig omtentamen i Zoom: 14.4. kl. 14-15
Skriftlig omtentamen 1 på campus: 21.4.2023 kl.
10-12
Skriftlig omtentamen 2 på campus: 26.5.2023 kl.
10-12
Muntlig omtentamen: Senare än 14.4.: anmälningar
via e-post: E-post: minna.lehtola@arcada.fi

Lärare

Lehtola Minna

Examinator

Lehtola Minna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (33 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-12-26 till 2023-01-22

Examinationsformer

 • 2023-03-15 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-01-10 13:15 - 15:00 Finnish for Beginners III, https://arcada.zoom.us/j/2346187979?pwd=Qnc0ZmtmVGlCVjBYQUhMbi9URDdtdz09 Lehtola Minna
2023-01-13 12:15 - 14:00 B327 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2023-01-17 13:15 - 15:00 Finnish for Beginners III, Group A, Tuesday´s class in Zoom Lehtola Minna
2023-01-18 10:15 - 12:00 B327 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2023-01-23 13:15 - 15:00 Finnish for Beginners III, Online, Group A Lehtola Minna
2023-01-27 12:15 - 14:00 B328 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2023-01-30 13:15 - 15:00 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2023-01-31 10:15 - 12:00 B325 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2023-02-06 13:15 - 15:00 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2023-02-08 10:15 - 12:00 B327 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2023-02-13 13:15 - 15:00 D4107-08 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2023-02-17 13:00 - 14:45 B327 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2023-02-22 10:15 - 12:00 B327 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2023-02-27 13:15 - 15:00 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2023-03-01 10:15 - 12:00 B327 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2023-03-06 13:15 - 15:00 D4107-08 Finnish for Beginners III, Group A Lehtola Minna
2023-03-08 10:15 - 12:00 Finnish for Beginners III, Oral tests in Zoom Lehtola Minna
2023-03-08 10:15 - 12:00 D4109 Finska för nybörjare III Lehtola Minna
2023-03-13 13:15 - 15:00 Finnish For Beginners III, oral tests Lehtola Minna
2023-03-15 10:00 - 12:00 D4107-08 Finnish for Beginners III, Written class exam Lehtola Minna
2023-04-14 14:00 - 15:00 Finnish for Beginners III, Group A, Oral retake in Zoom Lehtola Minna
2023-05-26 10:00 - 12:00 A409 Finnish for Beginners III, re-exam 2 Lehtola Minna

Kurs och studieplanssökning