Kursens undervisningsperiod

4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus:
Du kan fungera professionellt i olika språkliga
situationer inom ditt område på finska och klarar
av att anpassa ditt språk till varierande
kommunikationssituationer. Du har redskap och
förutsättningar att utveckla dina
kommunikationsfärdigheter.

Om du har svenska som bildningsspråk
(skolbildning från Finland) uppfyller du de
kompetenskrav som enligt lagen (424/2003, 6§)
krävs av offentligt anställda, när du har klarat
av studieenheten. Det betyder är att du språkligt
är på minst nivå B1 enligt den gemensamma
europeiska referensramen för språk (nöjaktiga
kunskaper). Målnivån för studierna är goda
kunskaper i finska (minst nivå B2)
Globala mål i focus:
Mål 4: god utbildning för alla
Mål 5: jämställdhet
Mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk
tillväxt
Mål 10: minskad ojämlikhet
Mål 16: fredliga och inkluderande samhällen

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet (nämn kunskap, färdighet
och förhållningssätt):
Kunskap
Du

 • påvisar kunskap i ditt branschspråk och vet hur
  du utvecklar det
 • du uttrycker insikt om hur du kommunicerar med
  olika målgrupper.

Färdighet
Du kan

 • berätta om dig själv, din utbildning och
  arbetslivserfarenhet samt beskriva din
  arbetsinsats
 • kommunicera både muntligt och skriftligt inom
  den egna arbetsgemenskapen, med samarbetsparter
  och i multiprofessionella situationer
 • presentera och diskutera ämnen inom din egen
  bransch
 • skilja mellan formell och informell
  kommunikation
 • förstå det centrala innehållet i professionella
  publikationer och andra källor
 • skriva texter och dokument som behövs inom
  området
 • använda referenssystem.

Förhållningssätt
Du vågar använda språket i olika situationer och
har redskap att utveckla och fördjupa ditt
yrkesinriktade kunnande under studietiden och
senare i arbetslivet.

Innehåll

Föreläsningar
Muntliga och skriftliga övningar:
Mötesövning i grupp, mötesdokument
Presentationsövningar
Handledning i att skriva och använda av källor
Handledning i att använda digitala övningar och
resurser
CV, arbetsansökan och intervju

E-post (formell)
Dokumentation inom branschen
Simulering av situationer, handledning
Telefonsamtal

Förkunskaper

Minst nivå B1 i den europeiska referensramen för
språkinlärning

Kursen ersätter följande kurser

Inhemska språk 1, finska 2 sp SP‑1‑142 (0)
och Inhemska språk 2, arbetslivsfinska 3 sp
SP‑1‑143 (0)

Mer information

Obligatoriska föreläsningar och arbeten enligt
den tidtabell som läraren meddelat på
Itslearning.

Litteratur

Av läraren sammanställt material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 6 timmar
 • Praktiska övningar - 32 timmar
 • Självstudier - 43 timmar
 • Nätbaserade - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Muntligt test Presentationer Enligt överenskommelse med studerande

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Tentamen
Muntligt test
Skriftlig rapport
Arbetsansökan och CV
Presentation
Mötesövning och dokument (gruppuppgift)
Deltagande i obligatoriska mötesövningar och
presentationstillfällen (meddelas på
Itslearning)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
Skriftliga inlämningsuppgifter 20%
Muntliga uppgifter 20%
Skriftlig tentamen 30%
Muntlig test 30%

Lärare

Herva Marja

Examinator

Herva Marja

Antal kursplatser

Ingen begränsning (18 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2023-03-06 till 2023-04-02

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-03-27 09:00 - 11:30 B323 Sosiaalialan ja toimintaterapian suomi, ryhmä A Herva Marja
2023-03-27 13:15 - 15:45 B323 Toimintaterapian ja sosiaalialan suomi, ryhmä B Herva Marja
2023-03-28 13:15 - 15:45 B323 Sosiaalialan suomi ja toimintaterapian suomi, ryhmä A Herva Marja
2023-03-30 09:15 - 11:45 B323 Toimintaterapian ja sosiaalialan suomi, ryhmä B Herva Marja
2023-04-03 13:15 - 15:45 B323 Toimintaterapian ja sosiaalialan suomi, ryhmä B Herva Marja
2023-04-04 13:15 - 15:45 B323 Sosiaalialan ja toimintaterapian suomi, ryhmä A Herva Marja
2023-04-12 09:00 - 11:30 B320 Toimintaterapian ja sosiaalialan suomi, ryhmä B Herva Marja
2023-04-13 09:00 - 11:30 B518 Sosiaalialan ja toimintaterapian suomi, ryhmä A Herva Marja
2023-04-17 13:15 - 15:45 B323 Toimintaterapian ja sosiaalialan suomi, ryhmä B Herva Marja
2023-04-20 13:15 - 15:45 B323 Sosiaalialan ja toimintaterapian suomi, ryhmä A Herva Marja
2023-05-02 12:00 - 15:00 B320 Sosiaalialan ja toimintaterapian suomi, ryhmä A Herva Marja
2023-05-05 09:00 - 12:00 B323 Toimintaterapian ja sosiaalialan suomi, ryhmä B Herva Marja
2023-05-08 13:15 - 15:45 B323 Toimintaterapian ja sosiaalialan suomi, ryhmä B Herva Marja
2023-05-09 13:15 - 15:45 B323 Sosiaalialan ja toimintaterapian suomi, ryhmä A Herva Marja
2023-05-15 12:00 - 15:00 F143 Skriftlig tentamen i finska, alla Herva Marja
2023-05-22 13:15 - 15:45 B323 Toimintaterapian ja sosiaalialan suomi, ryhmä B Herva Marja
2023-05-23 13:00 - 16:00 B323 Sosiaalialan ja toimintaterapian suomi, ryhmä A Herva Marja
2023-05-29 09:00 - 12:00 Sosiaalialan suomi ja toimintaterapian suomi, ryhmä A Herva Marja
2023-05-30 09:00 - 12:00 B323 Toimintaterapian ja sosiaalialan suomi, ryhmä B Herva Marja
2023-05-31 09:00 - 12:00 Sosiaalialan ja toimintaterapian suomi, ryhmä A Herva Marja
2023-06-01 09:00 - 12:00 B323 Toimintaterapian ja sosiaalialan suomi, ryhmä B Herva Marja

Kurs och studieplanssökning