Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2022-08-01 till 2022-10-23)
 • 2 (2022-10-24 till 2022-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Inom denna studieenhet kommer vi att fokusera på
följande kompetenser:
Du kan fungera professionellt i olika språkliga
situationer inom ditt område på finska och klarar
av att anpassa ditt språk till varierande
kommunikationssituationer. Du har redskap och
förutsättningar att utveckla dina
kommunikationsfärdigheter.

Om du har svenska som bildningsspråk
(skolbildning från Finland) uppfyller du de
kompetenskrav som enligt lagen (424/2003, 6§)
krävs av offentligt anställda, när du har klarat
av studieenheten. Det betyder är att du språkligt
är på minst nivå B1 enligt den gemensamma
europeiska referensramen för språk (nöjaktiga
kunskaper). Målnivån för studierna är goda
kunskaper i finska (minst nivå B2)

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet
Kunskap:
Du

 • påvisar kunskap i ditt branschspråk och vet hur
  du utvecklar det
 • du uttrycker insikt om hur du kommunicerar med
  olika målgrupper.

Färdighet:
Du kan

 • berätta om dig själv, din utbildning och
  arbetslivserfarenhet samt beskriva din
  arbetsinsats
 • kommunicera både muntligt och skriftligt inom
  den egna arbetsgemenskapen, med samarbetsparter
  och i multiprofessionella situationer
 • presentera och diskutera ämnen inom din egen
  bransch
 • skilja mellan formell och informell
  kommunikation
 • förstå det centrala innehållet i professionella
  publikationer och andra källor
 • skriva texter och dokument som behövs inom
  området
 • använda referenssystem.

Förhållningssätt:
Du vågar använda språket i olika situationer och
har redskap att utveckla och fördjupa ditt
yrkesinriktade kunnande under studietiden och
senare i arbetslivet.

Innehåll

Föreläsningar
Muntliga och skriftliga övningar:
Mötesövning i grupp, mötesdokument
Presentationsövningar
Handledning i att skriva och använda av källor
Handledning i att använda digitala övningar och
resurser
CV, arbetsansökan och intervju
E-post (formell)
Dokumentation inom branschen
Simulering av situationer, handledning
Telefonsamtal

Förkunskaper

Kunskapsnivå i finska minst B1.1 (enligt europeiska
referensramen för språk).

Kursen ersätter följande kurser

Inhemska språk 1, finska 2 sp SP‑1‑147 (0)
och Inhemska språk 2, arbetslivsfinska 3 sp
SP‑1‑150 (1)

Mer information

Omtagning av skriftlig tentamen 27.1.2023 kl. 9?12
och 30.3.2023 kl. 13?16.
Omtagning av det muntliga testet
24.1.2023 kl. 13?15 via Zoom
29.3.2023 kl. 15.30?17 via Zoom

Litteratur

Av läraren sammanställt material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 6 timmar
 • Praktiska övningar - 36 timmar
 • Självstudier - 43 timmar
 • Nätbaserade - 21 timmar
 • Skriftlig tentamen Munligt test - 9 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Arbestansökan och meritförteckning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Skriftlig tentamen (anger det skriftliga
språkintyget)
Muntligt test (anger det muntliga språkintyget)
Muntlig presentation
Rapport utgående från branschrelaterade texter
Arbetslivskommunikation

Lärare

Herva Marja

Examinator

Herva Marja

Antal kursplatser

Ingen begränsning (23 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2023-03-30

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • 2022-09-29 - Rapporter och produktioner
 • 2022-10-19 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-08-30 12:15 - 14:30 B323 Fysioterapian suomi Herva Marja
2022-09-06 12:30 - 15:00 B323 Fysioterapian suomi Herva Marja
2022-09-13 09:00 - 11:30 B323 Fysioterapian suomi Herva Marja
2022-09-22 09:00 - 11:30 B323 Fysioterapian suomi Herva Marja
2022-09-29 12:00 - 14:30 B323 Fysioterapian suomi Herva Marja
2022-10-06 12:00 - 14:00 B323 Fysioterapian suomi Herva Marja
2022-10-14 09:00 - 11:30 B323 Fysioterapian suomi Herva Marja
2022-10-19 09:00 - 11:30 B323 Fysioterapian suomi Herva Marja
2022-10-27 09:00 - 11:30 B323 Fysioterapian suomi Herva Marja
2022-11-03 09:30 - 11:30 B323 Fysioterapian suomi Herva Marja
2022-11-10 12:00 - 15:00 B323 Fysioterapian suomi OBS! Muntligt test avläggs på Zoomlänken https://arcada.zoom.us/j/68326581498 Herva Marja
2022-11-11 08:00 - 10:30 B323 Fysioterapian suomi OBS! Muntligt test avläggs på Zoomlänken https://arcada.zoom.us/j/68326581498 Herva Marja
2022-11-23 09:00 - 12:00 D4107-08 Skriftlig tentamen i finska Tentamen skrivs på campus. Herva Marja
2022-11-29 12:00 - 14:30 B323 Fysioterapian suomi Herva Marja

Kurs och studieplanssökning