Kursens undervisningsperiod

  • 3 (2023-01-01 till 2023-03-19)
  • 4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Färdighet
Du kan
- skriva arbetslivstexter för olika situationer och målgrupper.
- använda och läsa källor kritiskt samt skriva vetenskapliga texter.
- kommunicera muntligt på möten och i gruppsituationer samt hålla presentationer
- analysera innehåll och ge och ta emot konstruktiv respons muntligt och skriftligt.

Förhållningssätt
Du
- förstår betydelsen av god kommunikation i tal och skrift för arbetslivet och strävar efter att kommunicera på ett ändamålsenligt sätt.
- har en vilja att hitta metoder för att fortlöpande utveckla ditt språk

Läranderesultat

Kunskap
Du
- påvisar språklig medvetenhet och har kunskap om hur kommunikation i text och tal i olika medier med olika målgrupper och syften fungerar.
- visar insikt om att skrivande och talande är kreativa processer som kräver förarbete, bearbetning och övning.
- särskiljer textgenrer och tillämpar lässtrategier för olika texter, bedömer kritiskt och tar till dig information.
- identifierar skönlitteraturens inverkan på ditt språk och litteraturens förmåga att vidga perspektiv.

Innehåll

Lärandet sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Skrivuppgifter, självständiga arbeten och fältstudier ingår.

I kursen svenska och kommunikation finns examinationerna

Vetenskaplig text
Muntlig prestation
Litteraturuppgift
Arbetslivskommunikation

Förkunskaper

Gymnasiets modersmålskurser eller yrkesinriktade studier på svenska

Litteratur

Meddelas senare

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Meddelas senare

Lärare

Eklund Kaj

Examinator

Eklund Kaj

Antal kursplatser

Ingen begränsning (21 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2022-12-26 till 2023-01-22

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-01-12 12:30 - 14:00 Svenska och kommunikation för idrott, Zoom Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63914608549 Meeting ID: 639 1460 8549 Eklund Kaj
2023-01-18 12:30 - 14:00 B325 Svenska och kommunikation för idrott Eklund Kaj
2023-01-25 12:30 - 14:00 D4110 Svenska och kommunikation för idrott Eklund Kaj
2023-02-01 13:00 - 14:30 Svenska och kommunikation för idrott Zoom Zoom-adress: https://arcada.zoom.us/j/63914608549 Meeting ID: 639 1460 8549 Eklund Kaj
2023-02-06 12:30 - 14:00 Svenska och kommunikation för idrott Skrivhandledning, Zoom/Språkriktighetstest Itslearning Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63914608549 Meeting ID: 639 1460 8549 Eklund Kaj
2023-02-08 12:30 - 14:00 Svenska och kommunikation för idrott Språkriktighetstest Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63914608549 Meeting ID: 639 1460 8549 Eklund Kaj
2023-02-13 12:30 - 14:00 Svenska och kommunikation för idrott Skrivguidetest Itslearning Eklund Kaj
2023-02-15 12:30 - 14:00 D4110 Svenska och kommunikation för idrott Eklund Kaj
2023-02-20 12:30 - 14:00 B325 Svenska och kommunikation för idrott muntliga presentationer Eklund Kaj
2023-02-22 12:30 - 14:00 B325 Svenska och kommunikation för idrott Muntliga presentationer Eklund Kaj
2023-02-27 12:30 - 14:00 B325 Svenska och kommunikation för idrott muntliga presentationer Eklund Kaj
2023-03-01 12:30 - 14:00 D4110 Svenska och kommunikation för idrott Eklund Kaj
2023-03-06 12:30 - 14:00 Svenska och kommunikation för idrott Grupparbete möte Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63914608549 Meeting ID: 639 1460 8549 Eklund Kaj
2023-03-09 10:15 - 11:45 D4110 Svenska och kommunikation för idrott Eklund Kaj
2023-03-13 12:30 - 14:00 Svenska och kommunikation för idrott Litteraturseminarium, inget rum bokat Eklund Kaj
2023-03-15 12:30 - 14:00 Svenska och kommunikation för idrott Feedback, Zoom https://arcada.zoom.us/j/63914608549 Meeting ID: 639 1460 8549 Eklund Kaj

Kurs och studieplanssökning