Kursens undervisningsperiod

3 (2023-01-01 till 2023-03-19)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Att förkovra de praktiska färdigheterna i
finska
språket i tal på högskolenivå.
Studerande blir förtrogen med bland annat
rekryteringsdokument och -terminologi samt
förbättrar sin förmåga att uttrycka sig
muntligt
på finska i arbetslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande ha
förvärvat sådana muntliga kunskaper
i finska som
enligt lagen om de språkkunskaper, som krävs av
offentligt anställda (424/2003) för en tjänst
inom
ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för vilken
högskoleexamen är ett krav, och som behövs med
tanke på studentens yrkesutövning och
utveckling
i
yrkesmässigt avseende.

Innehåll

Muntlig kommunikation på finska
Muntliga presentationer
Platsansökan och meritförteckning
Meddelanden och anvisningar
Språkriktighet och språkvård

Förkunskaper

Kunskapsnivå minst B1 (europeiska referensramen
för
språk) samt skolspråk svenska eller finska på
högstadiet och/eller gymnasiet.
Beskrivning av nivå B1 enligt europeiska
referensramen för språk:
Förstår längre talsekvenser och det centrala
innehållet i många TV- och
radioprogram om ämnet är bekant och taltempot
normalt. Förstår vanliga texter om
vardagliga företeelser, men krävande texter om
ämnen som är främmande kan vålla
svårigheter. Reder sig i vanliga praktiska
talsituationer och kan skriva enkla
sammanhängande texter om vanliga företeelser,
även om brister i grammatik och
ordförråd ibland kan vålla förståelseproblem.

Mer information

Kursen hålls på campus i mån av möjlighet och via
Zoomadressen
https://arcada.zoom.us/j/66808675728 Extern länk?
pwd=WXFRWkt0MC9mT0dtQlU5SFcvUm85UT09

Litteratur

Av läraren sammanställt material

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 31 timmar
 • Praktiska övningar - 8 timmar
 • Självstudier - 28 timmar
 • Muntliga presentationer och simulation på finska. - 14 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 81 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 81 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Muntliga uppgifter 35 poäng
Power Point 10 poäng
Skriftliga inlämningsuppgifter 35
poäng
Muntligt test 70 poäng

Lärare

Herva Marja

Examinator

Herva Marja

Antal kursplatser

Ingen begränsning (17 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2023-06-08

Kursanmälningstid

2022-12-26 till 2023-01-22

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-01-12 12:00 - 14:30 B323 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för förstavårdare Zoomlänken till föreläsningen är https://arcada.zoom.us/j/66808675728?pwd=WXFRWkt0MC9mT0dtQlU5SFcvUm85UT09 Herva Marja
2023-01-19 12:00 - 14:30 B323 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för förstavårdare Zoomlänken till föreläsningen är https://arcada.zoom.us/j/66808675728?pwd=WXFRWkt0MC9mT0dtQlU5SFcvUm85UT09 Herva Marja
2023-01-26 12:00 - 14:30 B323 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för förstavårdare Zoomlänken till föreläsningen är https://arcada.zoom.us/j/66808675728?pwd=WXFRWkt0MC9mT0dtQlU5SFcvUm85UT09 Herva Marja
2023-02-02 12:00 - 14:30 B323 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för förstavårdare Zoomlänken till föreläsningen är https://arcada.zoom.us/j/66808675728?pwd=WXFRWkt0MC9mT0dtQlU5SFcvUm85UT09 Herva Marja
2023-02-09 12:00 - 14:30 B323 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för förstavårdare Zoomlänken till föreläsningen är https://arcada.zoom.us/j/66808675728?pwd=WXFRWkt0MC9mT0dtQlU5SFcvUm85UT09 Herva Marja
2023-02-16 12:00 - 14:30 B323 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för förstavårdare Zoomlänken till föreläsningen är https://arcada.zoom.us/j/66808675728?pwd=WXFRWkt0MC9mT0dtQlU5SFcvUm85UT09 Herva Marja
2023-02-23 12:00 - 14:30 B323 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för förstavårdare Zoomlänken till föreläsningen är https://arcada.zoom.us/j/66808675728?pwd=WXFRWkt0MC9mT0dtQlU5SFcvUm85UT09 Herva Marja
2023-03-02 12:00 - 14:30 B323 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för förstavårdare Zoomlänken till föreläsningen är https://arcada.zoom.us/j/66808675728?pwd=WXFRWkt0MC9mT0dtQlU5SFcvUm85UT09 Herva Marja
2023-03-09 12:00 - 14:30 B323 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för förstavårdare Zoomlänken till föreläsningen är https://arcada.zoom.us/j/66808675728?pwd=WXFRWkt0MC9mT0dtQlU5SFcvUm85UT09 Herva Marja
2023-03-16 12:00 - 14:30 B323 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för förstavårdare Zoomlänken till föreläsningen är https://arcada.zoom.us/j/66808675728?pwd=WXFRWkt0MC9mT0dtQlU5SFcvUm85UT09 Herva Marja

Kurs och studieplanssökning