Kursens undervisningsperiod

2 (2022-10-24 till 2022-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:
- förbättra förmågan att verka/fungera
tillitsfullt i olika rutinmässiga yrkesrelaterade
talsituationer.
- att utveckla förmågan att behandla autentisk
engelsk text.
- att utveckla ett flytande språk i tal och
skrift för olika ändamål, med huvudvikt på det
egna branschområdet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:
Läsa
- kunna förstå, tolka och förklara
yrkesterminologi utan större problem.
- ha utvecklat sin läsförmåga och erhållit
terminologi som stöder kommunikation i
yrkessmässiga sammanhang.
Lyssna
- kunna förstå huvudsaken i talat standardspråk
om bekanta ämnen som regelbundet förekommer på
arbetet, i skolan och på fritiden.
Tala (produktion)
- kunna ge klara, relativt detaljerade
beskrivningar av tjänster och processer,
instruera klienter.
Tala (samverkan)
- att relativt flytande kunna samverka med
infödda talare i kundbetjäning, förhandlingar och
debatter.
Skriva
- klara av att uppge sina personalia och förklara
sin utbildning och sin arbetserfarenhet.
- klara av att skriva en platsansökan och CV.
- vara förtrogen med etikett rörande e-post och
affärskorrespondens.
- kunna skriva grundläggande för branschen
typiska dokument.

Innehåll

Sociala kontakter, din arbetsplats, arbetsetik,
aktuella artiklar i branshen, att upp
klientinformation

Förkunskaper

Kompetensnivå B 1.1 (Common European Framework)

Kursen ersätter följande kurser

SO-1-003 (0) Engelska (5 sp)

Litteratur

En av att urval romaner och biografier (bestäms på
första träffen).

Övrigt material tillhandahålls av föreläsaren.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 22 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 12 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 60 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 134 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 134 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 Uppvisad aktivitet (övningar och
närundervisningstillfällen).
Examination 2 Skriva en rapport med riktig
struktur.
Examination 3 Producera ett välstrukturerat
sammandrag (analys).
Examination 4 Hålla en presentation.
Examination 5 Skriva en arbbetsansökan och CV i
för branshen lämpligt format.

Ytterligare mindre muntliga och skriftliga
uppgifter kan inkluderas enligt behov

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
Skriftliga uppgifter enligt uppgiftens omfattning
upp till 25% var.
Åtminstone en muntlig presentation bör hållas för
att bli godkänd.
Aktivitet upp till 20%, betygsätts enligt:
59-62% 1
63-67% 1,5
68-72% 2
73-77% 2,5
78-81% 3
82-86% 3,5
87-91% 4
92-96% 4,5
97-100% 5

Lärare

Ray Jan-Anders

Examinator

Ray Jan-Anders

Antal kursplatser

Ingen begränsning (33 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-10-10 till 2022-11-06

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-10-24 10:00 - 15:00 B522 English SO 1-7 3rd year students, old curriculum Ray Jan-Anders
2022-10-26 10:00 - 11:00 Drop-in support for English Online reception hour Ray Jan-Anders
2022-11-02 10:00 - 11:00 Drop-in support for English Online reception hour Ray Jan-Anders
2022-11-07 10:00 - 11:00 Drop-in support for English Online reception hour Ray Jan-Anders
2022-11-09 08:00 - 13:00 B522 English SO 1-7 3rd year students, old curriculum Ray Jan-Anders
2022-11-16 10:00 - 11:00 Drop-in support for English Online reception hour Ray Jan-Anders
2022-11-23 10:00 - 11:00 Drop-in support for English Online reception hour Ray Jan-Anders
2022-11-28 10:00 - 14:00 B522 English SO 1-7 3rd year students, old curriculum Ray Jan-Anders
2022-12-01 10:00 - 11:00 Drop-in support for English Online reception hour Ray Jan-Anders
2022-12-07 09:00 - 11:00 B522 English SO 1-7 3rd year students, old curriculum Ray Jan-Anders
2022-12-08 10:00 - 11:00 Drop-in support for English Online reception hour Ray Jan-Anders
2022-12-12 10:00 - 11:00 Drop-in support for English Online reception hour Ray Jan-Anders
2022-12-19 10:00 - 11:30 B517 English SO 1-7 3rd year students, old curriculum (Presentations) Ray Jan-Anders
2022-12-19 11:30 - 13:00 B517 English SO 1-7 3rd year students, old curriculum (Presentations) Ray Jan-Anders
2022-12-19 13:00 - 14:30 B517 English SO 1-7 3rd year students, old curriculum (Presentations) Ray Jan-Anders
2022-12-20 10:00 - 11:30 B517 English SO 1-7 3rd year students, old curriculum (Presentations) Ray Jan-Anders
2022-12-20 11:30 - 13:00 B517 English SO 1-7 3rd year students, old curriculum (Presentations) Ray Jan-Anders
2022-12-20 14:00 - 15:00 Drop-in support for English Online reception hour Ray Jan-Anders
2022-12-22 14:00 - 15:00 Drop-in support for English Online reception hour Ray Jan-Anders
2023-01-20 09:00 - 10:00 B517 English Extra presentation meeeting Ray Jan-Anders
2023-01-20 12:00 - 13:00 B517 English Extra presentation meeeting Ray Jan-Anders
2023-01-20 13:00 - 14:00 B517 English Extra presentation meeeting Ray Jan-Anders

Kurs och studieplanssökning