Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2022-08-01 till 2022-10-23)
 • 2 (2022-10-24 till 2022-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att förkovra de
praktiska färdigheterna i finska språket i tal och
skrift samt förbättra studentens förmåga att
uttrycka sig på finska i arbetslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara
etablerad i finska på nivå B2 i i europeiska
referensramen
för språkinlärning och känna till de mest
centrala
uttrycken som används i vårdarbete.

Innehåll

Terminologi inom vårdområdet
Rapporter
Kommunikation med patienten och kolleger

Förkunskaper

B1 i europeiska referensramen för språkinlärning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 41 timmar
 • Självstudier - 84 timmar
 • Written tests Oral tests - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Uppgifter 20 %
Examination 1 skriftligt tentamen 40 %
Examination 2 muntligt test 40 %

Examinator

Herva Marja

Antal kursplatser

Ingen begränsning (28 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-03-31

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

 • 2019-11-26 - Tentamina
 • 2019-11-12 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-09-08 08:30 - 11:00 Nursing Finnish level B1 Lecture at Diak
2022-09-13 12:30 - 15:00 Nursing Finnish level B1 Lecture at Diak
2022-09-14 12:30 - 15:00 Nursing Finnish level B1 Lecture at Diak
2022-09-20 12:30 - 15:00 Nursing Finnish level B1 Lecture at Diak
2022-09-21 12:30 - 15:00 Nursing Finnish level B1 Lecture at Diak
2022-09-26 12:30 - 15:00 Nursing Finnish level B1 Lecture at Diak
2022-09-29 12:30 - 15:00 Nursing Finnish level B1 Lecture at Diak
2022-10-04 12:45 - 15:00 Nursing Finnish level B1 Lecture at Diak
2022-10-06 12:45 - 15:00 Nursing Finnish level B1 Lecture at Diak
2022-10-11 12:30 - 15:00 Nursing Finnish level B1 Lecture at Diak
2022-10-12 13:00 - 15:30 Nursing Finnish level B1 Lecture at Diak
2022-10-24 12:30 - 15:00 Nursing Finnish level B1 Lecture at Diak
2022-10-27 12:30 - 15:00 Nursing Finnish level B1 Lecture at Diak
2022-11-01 12:30 - 15:00 Nursing Finnish level B1 Lecture at Diak
2022-11-03 12:30 - 15:00 Nursing Finnish level B1 Lecture at Diak
2022-11-07 12:30 - 15:00 Nursing Finnish level B1 Lecture at Diak
2022-11-08 12:30 - 15:00 Nursing Finnish level B1 Lecture at Diak
2022-11-15 12:30 - 15:00 Nursing Finnish level B1 Lecture at Diak
2022-11-17 08:30 - 11:00 Nursing Finnish level B1 Lecture at Diak
2022-11-22 12:30 - 15:00 Nursing Finnish level B1 Written exam at Diak
2022-11-24 12:30 - 15:00 Nursing Finnish level B1 Oral exam at Zoom

Kurs och studieplanssökning