Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2022-08-01 till 2022-10-23)
 • 2 (2022-10-24 till 2022-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Du klarar av enkla vardagssituationer muntligt och skriftligt på svenska.

Du kan presentera dig själv och andra och berätta om din familj, var du bor, vad du gör och vad du tycker om.

Du kan läsa enkla texter och skriva enkla meddelanden

Du kan bilda enkla meningar och frågor i presens både i tal och skrift

Du förstår enkelt tal om vardagliga saker när någon talar långsamt och tydligt

Du kan prata om enkla saker med en patient. Du kan fråga om måendet, föreslå och hjälpa med enkla göromål som att äta, gå på toaletten eller klä på sig. Du kan använda imperativ för att säga vad patienten ska göra, t.ex. dricka upp, lägga sig ner eller vila.

Läranderesultat

Vokabulär: händelser under en dag, familj, måltider, arbete, hobbyer

Grammatik: verb i infinitiv, presens och imperativ. Substantiv i singular. Datum och klockslag.

Du känner till kroppsdelar på svenska, enkla fraser om hälsa och mående

Du har kunskap om att många i Finland önskar bli bemötta på svenska inom vården.

Innehåll

Grundläggande strukturer i språket, uttal och
ordförråd
Texter och dialoger
Fokus ligger på vårdsituationer

Kompetens   
Inom denna studieenhet kommer vi att fokusera på följande kompetenser:  

  

Globala mål i fokus:  
 
☒Mål 3: god hälsa och välbefinnande  
☒Mål 4: god utbildning för alla  
☒Mål 5: jämställdhet  
☒Mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  
☒Mål 10: minskad ojämlikhet  

Förkunskaper

Det här är en grundkurs i svenska. Du behöver inga förkunskaper. Kursens nivå är CEFR A1.1.

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Litteratur

Lärarens eget material som finns i Itslearning och onlinekurser.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 15 timmar
 • Självstudier - 60 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Spoken exam 13.12.2021

Examinationskrav

Vi övar uttal och dialoger under lektionerna.För
godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Skriftligt prov 1 (50 %)
Muntligt prov (25 %)
Uppgifter (25 %)

Lärare

Sandell Magdalena

Examinator

Sandell Magdalena

Antal kursplatser

Ingen begränsning (27 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2022-03-31

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

 • 2021-12-09 - Tentamina
 • 2021-12-13 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-09-06 12:30 - 14:30 B518 Nursing Swedish Beginners A1 Sandell Magdalena
2022-09-08 10:00 - 12:00 B518 Nursing Swedish Beginners A1 Sandell Magdalena
2022-09-15 09:15 - 11:30 A311 Nursing Swedish Beginners A1 Sandell Magdalena
2022-09-21 13:45 - 15:45 B518 Nursing Swedish Beginners A1 Sandell Magdalena
2022-09-23 09:00 - 11:00 D4107-08 Nursing Swedish Beginners A1 Sandell Magdalena
2022-09-28 09:00 - 11:30 D4106 Nursing Swedish Beginners A1 Sandell Magdalena
2022-10-03 12:00 - 14:00 B518 Nursing Swedish Beginners A1 Sandell Magdalena
2022-10-04 13:45 - 15:45 B320 Nursing Swedish Beginners A1 Sandell Magdalena
2022-10-12 12:30 - 15:00 B320 Nursing Swedish Beginners A1 Sandell Magdalena
2022-10-17 10:00 - 12:00 B518 Nursing Swedish Beginners A1 Sandell Magdalena
2022-10-19 10:00 - 12:00 Nursing Swedish Beginners A1 on Zoom Sandell Magdalena
2022-11-02 12:30 - 15:00 D4107-08 Nursing Swedish Beginners A1 Sandell Magdalena
2022-11-18 09:00 - 11:30 B320 Nursing Swedish Beginners A1 Sandell Magdalena
2022-11-23 09:00 - 11:30 B518 Nursing Swedish Beginners A1 Sandell Magdalena
2022-11-29 09:30 - 12:00 B320 Nursing Swedish Beginners A1 Sandell Magdalena
2022-12-12 10:00 - 12:00 B320 Nursing Swedish Beginners A1 Written exam Sandell Magdalena
2022-12-14 09:00 - 12:00 B320 Nursing Swedish Beginners A1 Oral exam Sandell Magdalena
2022-12-19 10:15 - 11:45 Nursing Swedish, From level 0 to Beginners A1 Re-exam if you were sick 12.12.22 and couldn´t attend. Exam in room B518! Confirm in a PM in Itslearning if you are coming. If you did not pass exam 12.12, re-exam is in January. You should not attend 19.12, you don´t have time to develop language skills in this short time. Sandell Magdalena
2023-01-11 14:15 - 15:45 B327 Nursing Swedish, From level 0 to Beginners A1 Re-exam if you failed in December. Both oral and written exam. I will contact the students who should attend. If you don´t get a message, you passed and you are going to see course grade soon in student register. Attendance in exam must be confirmed in Itlsearning. Sandell Magdalena

Kurs och studieplanssökning