Kursens undervisningsperiod

2 (2022-10-24 till 2022-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet för kursen är att ge studeranden elementära
kunskaper i det svenska språket och i hur det
används i vardagliga situationer.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studeranden kunna

 • diskutera sina studier, sitt arbete och
  boende på ett enkelt språk
 • kommunicera muntligt i kafé-, butiks- och
  restaurangsituationer
 • fråga om och ge instruktioner om vägen
 • räkna till 1000
 • skriva enkla meddelanden
 • berätta för någon om sig själv, sin familj
  och sina hobbyer
 • diskutera vädret, veckodagarna, månaderna och
  årstiderna
 • klara av enkla muntliga situationer i fråga
  om hälsa och sjukdom
 • bilda enkla påståenden och frågor i presens
  och preteritum både muntligt och skriftligt
 • förstå enkla texter och dialoger som
  behandlar vardagen (läsförståelse)
 • förstå ord och uttryck om sig själv och sin
  omgivning, när samtalspartnern talar långsamt
 • CEFR A1.2.

Innehåll

Grundstrukturerna i språket, uttal och ordförråd.
Texter and dialoger
Kulturen och de nordiska länderna

Förkunskaper

Swedish for Beginners 1, eller CEFR A1.1

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Studeranden bör vara närvarande på lektionerna.

Litteratur

Vi använder boken: Vi ses! Svenska för nybörjare.
By: Keränen, Lindroos & Peltola 2018, Otava.
Tillgänglig t.ex. här:
https://www.adlibris.com/fi/sv/bok/vi-ses Extern länk-
9789511310600
Ha boken med dig redan på första lektionen!

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 15 timmar
 • Självstudier - 60 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 Skriftligt prov
Examination 2 Muntligt prov
Inlämningsuppgifter
Egen aktivitet
Obligatorisk närvaro

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: muntligt prov 25 %
skriftligt prov 50 %
inlämningsuppgiter och
aktivitet 25 %

Lärare

Huldén Barbara

Examinator

Huldén Barbara

Antal kursplatser

Ingen begränsning (22 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-05-30

Kursanmälningstid

2022-10-10 till 2022-11-06

Examinationsformer

 • 2019-12-16 - Tentamina
 • 2019-12-13 - Demonstrationer och presentationer
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-10-24 10:15 - 12:00 D4106 Swedish for Beginners 2 MSE Huldén Barbara
2022-10-26 12:30 - 14:00 D4106 Swedish for Beginners 2 MSE Huldén Barbara
2022-10-31 10:15 - 12:00 D4106 Swedish for Beginners 2 MSE Huldén Barbara
2022-11-02 12:30 - 14:00 D4106 Swedish for Beginners 2 MSE Huldén Barbara
2022-11-07 10:15 - 12:00 D4106 Swedish for Beginners 2 MSE Huldén Barbara
2022-11-09 12:30 - 14:00 D4106 Swedish for Beginners 2 MSE Huldén Barbara
2022-11-14 10:15 - 12:00 B522 Swedish for Beginners 2 MSE Huldén Barbara
2022-11-16 12:30 - 14:00 D4106 Swedish for Beginners 2 MSE Huldén Barbara
2022-11-21 10:15 - 12:00 Swedish for Beginners 2 MSE Huldén Barbara
2022-11-23 12:30 - 14:00 D4106 Swedish for Beginners 2 MSE Huldén Barbara
2022-11-28 10:15 - 12:00 D4106 Swedish for Beginners 2 MSE Huldén Barbara
2022-11-30 12:30 - 14:00 D4106 Swedish for Beginners 2 MSE Huldén Barbara
2022-12-05 10:15 - 12:00 D4106 Swedish for Beginners 2 MSE Huldén Barbara
2022-12-07 12:30 - 14:00 D4106 Swedish for Beginners 2 MSE Huldén Barbara
2022-12-12 10:15 - 12:00 B323 Swedish for Beginners 2 MSE Huldén Barbara
2022-12-19 10:15 - 12:00 Swedish for Beginners 2 MSE Huldén Barbara

Kurs och studieplanssökning