Kursens undervisningsperiod

3 (2023-01-01 till 2023-03-19)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Färdighet ? vad du kan göra
Du klarar av enkla vardagssituationer muntligt och
skriftligt på svenska.
· Du kan presentera dig själv och andra och
berätta om din familj, var du bor, vad du gör och
vad du tycker om.
· Du kan läsa enkla texter och skriva enkla
meddelanden
· Du kan bilda enkla meningar och frågor i
presens både i tal och skrift
· Du förstår enkelt tal om vardagliga saker
när någon talar långsamt och tydligt

Förhållningssätt ? attityd
Att lära sig ett nybörjarspråk är lättare när du
är med i gruppen och får öva och tala. Närvaro i
undervisningen på campus och/eller online är
obligatorisk.

Läranderesultat

Kunskap ? vad du vet

Du får lära dig svenskt uttal och ordförråd för
vardagliga situationer och enkel grammatik.
· Verbformer; infinitiv, presens och
imperativ
· Substantiv i singularis
· Siffror, datum och klockslag
· Vokabulär: händelser under en dag, familj,
måltider, arbete, hobbyer
· Du känner till de nordiska länderna och
svenskan i den kontexten

Innehåll

Grundläggande strukturer i språket, uttal och
ordförråd
Texter och dialoger
Kulturen och de nordiska länderna

Förkunskaper

Det här är en grundkurs i svenska. Du behöver inga
förkunskaper. Kursens nivå är CEFR A1.1.

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Närvaro i undervisningen är obligatorisk (hybrid).
Examinationerna sker på Campus.
Om du deltar i lektionen på distans ska du se till
att kameran och mikrofonen fungerar.

Litteratur

Läraren delar material i Itslearning.
Vi rekommederar att studenterna skaffar den här
boken:

Vi ses! Svenska för nybörjare.
Av: Keränen, Lindross & Peltola 2018, Otava.

Boken används både i den första och den andra
kursen i svenska.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 32 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 58 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Oral exam

Examinationskrav

Närvaro obligatorisk (minst 75 %), eftersom vi
övar uttal och dialoger under lektionerna.För
godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Skriftligt prov 1 (50 %)
Muntligt prov (25 %)
Aktivitet under kursen, uppgifter (25 %)

Obligatorisk närvaro.

Lärare

Huldén Barbara

Examinator

Huldén Barbara

Antal kursplatser

Ingen begränsning (18 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-12-26 till 2023-01-22

Examinationsformer

 • 2022-03-13 - Tentamina
 • 2022-03-15 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-01-09 08:30 - 10:00 B320 Swedish for Beginners 1 Huldén Barbara
2023-01-11 16:15 - 18:00 B320 Swedish for Beginners 1 Huldén Barbara
2023-01-16 08:30 - 10:00 B320 Swedish for Beginners 1 Huldén Barbara
2023-01-18 16:15 - 18:00 B320 Swedish for Beginners 1 Huldén Barbara
2023-01-23 08:30 - 10:00 B320 Swedish for Beginners 1 Huldén Barbara
2023-01-25 16:15 - 18:00 B320 Swedish for Beginners 1 Huldén Barbara
2023-01-30 08:30 - 10:00 B320 Swedish for Beginners 1 Huldén Barbara
2023-02-01 16:15 - 18:00 B325 Swedish for Beginners 1 Huldén Barbara
2023-02-06 08:30 - 10:00 B320 Swedish for Beginners 1 Huldén Barbara
2023-02-08 16:15 - 17:45 B325 Swedish for Beginners 1 Huldén Barbara
2023-02-13 08:30 - 10:00 B320 Swedish for Beginners 1 Huldén Barbara
2023-02-15 16:15 - 17:45 B320 Swedish for Beginners 1 Huldén Barbara
2023-02-20 08:30 - 10:00 Swedish for Beginners 1 Huldén Barbara
2023-02-22 16:15 - 17:45 B325 Swedish for Beginners 1 Huldén Barbara
2023-02-27 08:30 - 10:00 B320 Swedish for Beginners 1 Huldén Barbara
2023-03-01 16:15 - 18:00 B320 Swedish for Beginners 1 Huldén Barbara
2023-03-06 08:30 - 10:00 Swedish for Beginners 1 Huldén Barbara
2023-03-08 16:15 - 18:00 B320 Swedish for Beginners 1 Huldén Barbara
2023-03-13 08:30 - 10:00 Swedish for Beginners 1 Huldén Barbara
2023-03-15 16:15 - 18:00 B320 Swedish for Beginners 1 Huldén Barbara

Kurs och studieplanssökning