Kursens undervisningsperiod

1 (2022-08-01 till 2022-10-23)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Du klarar av enkla vardagssituationer muntligt
och skriftligt på svenska.
Du kan presentera dig själv och andra och
berätta om din familj, var du bor, vad du gör och
vad du tycker om.
Du kan läsa enkla texter och skriva enkla
meddelanden
Du kan bilda enkla meningar och frågor i
presens både i tal och skrift
Du förstår enkelt tal om vardagliga saker
när någon talar långsamt och tydligt.

Läranderesultat

Du får lära dig svenskt uttal och ordförråd för
vardagliga situationer och enkel grammatik.
Verbformer; infinitiv, presens och
imperativ
Substantiv i singularis
Siffror, datum och klockslag
? Vokabulär: händelser under en dag, familj,
måltider, arbete, hobbyer
? Du känner till de nordiska länderna och
svenskan i den kontexten.

Innehåll

Grundläggande strukturer i språket, uttal och
ordförråd
Texter och dialoger
Kulturen och de nordiska länderna
Förhållningssätt ? attityd
Att lära sig ett nybörjarspråk är lättare när du
är med i gruppen och får öva och tala. Närvaro i
när-eller distansundervisning är obligatorisk.

Förhållningssätt ? attityd
Att lära sig ett nybörjarspråk är lättare när du
är med i gruppen och får öva och tala. Närvaro i
när-eller distansundervisning är obligatorisk.

Förkunskaper

Det här är en grundkurs i svenska. Du behöver inga
förkunskaper. Kursens nivå är CEFR A1.1.

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Att lära sig ett nybörjarspråk är lättare när du är
med i gruppen och får öva och tala. Närvaro i när-
eller distansundervisning är obligatorisk.

Om du deltar online måste kameran vara på och
mikrofonen fungera.

Litteratur

Vi använder boken: Vi ses! Svenska för nybörjare.
Av: Keränen, Lindross & Peltola 2018, Otava.
Du kan köpa boken i Suomalainen kirjakauppa i
Arabia eller t.ex. här:
https://www.adlibris.com/fi/sv/bok/vi-ses Extern länk-
9789511310600
Boken används både i den första och den andra
kursen i svenska.Och i Nybörjasvenska 3 och 4. Vi
använder oss också av andra material och länkar
under kursen.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
  • Praktiska övningar - 20 timmar
  • Självstudier - 88 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Förhållningssätt ? attityd
Att lära sig ett nybörjarspråk är lättare när du
är med i gruppen och får öva och tala. Närvaro i
när-eller distansundervisning är obligatorisk.
För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Skriftligt prov 1 (50 %)
Muntligt prov (25 %)
Aktivitet under kursen, uppgifter (25 %)

Obligatorisk närvaro. Examina är endast för
studenter som har varit närvarande på kursen.

Lärare

Huldén Barbara

Examinator

Huldén Barbara

Antal kursplatser

Ingen begränsning (27 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2022-12-20

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

2022-10-10 - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-08-29 10:15 - 12:00 B518 Swedish for Beginners 1 MSE Huldén Barbara
2022-08-31 12:30 - 14:00 B518 Swedish for Beginners 1 MSE Huldén Barbara
2022-09-05 10:15 - 12:00 B518 Swedish for Beginners 1 MSE Huldén Barbara
2022-09-07 12:30 - 14:00 B518 Swedish for Beginners 1 MSE Huldén Barbara
2022-09-12 10:15 - 12:00 A311 Swedish for Beginners 1 MSE Huldén Barbara
2022-09-19 10:15 - 12:00 B522 Swedish for Beginners 1 MSE Huldén Barbara
2022-09-21 12:30 - 14:00 Swedish for Beginners 1 MSE Huldén Barbara
2022-09-26 10:15 - 12:00 B518 Swedish for Beginners 1 MSE Huldén Barbara
2022-09-28 12:30 - 14:00 B518 Swedish for Beginners 1 MSE Huldén Barbara
2022-10-03 10:15 - 12:00 Swedish for Beginners 1 MSE Huldén Barbara
2022-10-05 12:30 - 14:00 B518 Swedish for Beginners 1 MSE Huldén Barbara
2022-10-10 10:15 - 12:00 B518 Swedish for Beginners 1 MSE Huldén Barbara
2022-10-12 12:30 - 14:00 B518 Swedish for Beginners 1 MSE Huldén Barbara

Kurs och studieplanssökning