Kursens undervisningsperiod

2 (2022-10-24 till 2022-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Inom denna studieenhet kommer vi att fokusera på
följande kompetenser:
-Lärande och handledningskompetens.
-Kompetens i interprofessionellt arbete och
säkerhetskultur.
-Klinisk vårdkompetens

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet (kunskap):
-Du har en grundläggande teoretisk förståelse för
vårdpedagogiska teorier och handledningsmetoder.
-Du känner till den polikliniska vårdens
uppbyggnad.
-Vaccination

Efter avlagd studieenhet (färdighet):
-Du kan implementera vårdpedagogiska teorier och
handledningsmetoder i vården.
-Du kan anpassa ditt kliniska kunnande till den
polikliniska kontexten.

Efter avlagd studieenhet (förhållningssätt):
-Du kan identifiera och förstår de etiska
utgångspunkterna för handledning i vården.
-Du ser patienten som en helhet och kan stöda både
patienten och de anhöriga.

Innehåll

Självstudier (online)och simulering på campus

Förkunskaper

-Vårdandets grunder
-Vårdens tvärvetenskapliga grund ur ett
inremedicisnkt perspektiv

Kursen ersätter följande kurser

Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård,
Klinisk vård VI (delar av)

Litteratur

aktuella artiklar, webbmaterial som
föreläsarna hänvisat till och
föreläsningsmaterial

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Quizzar/ inlämningsuppgifter

Lärare

  • Ekman Petra
  • Karbin Daniela
  • Skogster Annika
  • Stockmann-Broo Christine

Examinator

Karbin Daniela

Antal kursplatser

Ingen begränsning (71 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-10-10 till 2022-11-06

Examinationsformer

2022-10-31 - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-08-23 12:30 - 13:30 Vårdpedagogik i ett polikliniskt kontext Kursintro - Online Karbin Daniela
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2022-08-26 11:00 - 12:00 Vårdpedagogik i ett polikliniskt kontext Drop- in på Zoom Karbin Daniela
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2022-09-08 09:00 - 10:00 Vårdpedagogik i ett polikliniskt kontext Introduktion till vaccinationsdelen - På Zoom Ekman Petra
2022-12-05 09:00 - 16:00 E487.2 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2022-12-05 09:00 - 16:00 E492 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2022-12-05 09:00 - 16:00 E487.3 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2022-12-07 09:00 - 16:00 E487.2 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2022-12-07 09:00 - 16:00 E492 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2022-12-07 09:00 - 16:00 E487.3 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2022-12-08 09:00 - 16:00 E487.2 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2022-12-08 09:00 - 16:00 E492 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2022-12-08 09:00 - 16:00 E487.3 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2022-12-09 09:00 - 16:00 E487.2 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2022-12-09 09:00 - 16:00 E492 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine
2022-12-09 09:00 - 16:00 E487.3 Hälso- och sjukvårdens beslutsprocesser ur ett kirurgiskt perspektiv Karbin Daniela
Stockmann-Broo Christine

Kurs och studieplanssökning