Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2022-08-01 till 2022-10-23)
  • 2 (2022-10-24 till 2022-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Denna kurs fördjupar den teoretiska kunskapen i
patofysiologin gällande humana sjukdomar
tillämpad i klinisk kontext, med fokusering på
patientsäkerhet.
Kursen fungerar även som bas för efterkommande
kurser i klinisk vård.

Läranderesultat

Efter avslutad kurs förväntas studeranden
förmå:
- diskutera etiologin, tecken och symptom,
komplikationer och prognoser gällande de
vanligaste medicinska sjukdomarna.
- identifiera lämpliga diagnostiska
underökningsmetoder gällande de vanligaste
medicinska
sjukdomarna
- förklara de olika behandlingsalternativen,
deras funktion, inklusive risker, sidoeffekter
och prognos

Innehåll

4 sp: Anafylaxi, sepsis, virushepatit,
pankreatit, mononukleos, inflammatorisk
tarmsjukdom och ulcus, bråck, gallsten,
njursvikt, urinvägsinfektion, ventrombos och
lungemboli, aortaaneurysm och -dissektion,
brännskador, migrän, ryggmärgsskada, skall- och
hjärntrauma samt hjärntumörer.

1 sp: Vaccinationskunskap

Förkunskaper

Studerande bör ha avlagt följande kurser:
Anatomi och fysiologi

Litteratur

Finns på ItsLearning

Studieaktiviteter

  • Självstudier - 133 timmar
  • Nätbaserade - 133 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Självstudier via nätet

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Godkänd sluttentamen

Lärare

Tillman Ilse

Examinator

Tillman Ilse

Antal kursplatser

Ingen begränsning (36 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

as per itslearning.

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-08-22 14:30 - 15:30 Medicine 2 Zoom - Introduction Tillman Ilse
2022-09-08 15:00 - 15:45 Medicine 2 Zoom - Drop-in Tillman Ilse
2022-09-20 14:00 - 14:45 Medicine 2 Zoom - Drop-in Tillman Ilse
2022-10-03 15:15 - 16:00 Medicine 2 Midterm Tillman Ilse
2022-10-18 15:00 - 15:45 Medicine 2 Zoom - Drop-in Tillman Ilse
2022-11-03 15:00 - 15:45 Medicine 2 Zoom - Drop-in Tillman Ilse
2022-11-18 14:00 - 16:00 Medicine 2 Zoom - Final Exam Tillman Ilse

Kurs och studieplanssökning