Kursens undervisningsperiod

3 (2023-01-01 till 2023-03-19)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med praktiken är att studenten
visar initiativförmåga, trovärdighet, ärlighet,
ansvarsmedvetenhet och samarbetsförmåga i det
praktiska arbetet samt håller överenskommelser
och löften. Studenten kan bedöma behovet av
vård
och handleda klienter i vanligast förekommande
hälsoproblematik genom de kontaktkanaler som
finns tillgängliga. Studenten får kunskap och
insikt i
det hälsofrämjande, förebyggande och
rehabiliterande arbetet. Studenten uppvisar ett
professionellt förhållningssätt. Studenten
utvecklar ett hälsofrämjande arbetssätt.
Studenten
deltar aktivt i hälsovårdarens arbete och
känner igen sina egna styrkor och svagheter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara
förmögen att

 • göra en bedömning av vårdbehov i de
  vanligaste
  ärendena på en öppenvårdsmottagning genom de
  olika kanaler för klientkontakt som finns
  tillgängliga (mottagning, telefon, digitala
  kanaler). Opiskelija pystyy tekemään hoidon
  tarpeen arvion tavallisimmissa tapauksissa
  avohoidon vastaanottotyössä käytössä olevien
  eri
  yhteydenottokanavien kautta. (vastaanotto,
  puhelin, digitaalinen yhteydenpito)
 • utföra vårdhandlingar för allmännast
  förekommande hälsoproblematik inom
  öppenvården.Opiskelija pystyy suorittamaan
  hoito-
  toimenpiteitä yleisimmin esiintyvissä
  terveyshaasteissa avohoidon vastaanotolla.
 • handleda klienter om livstilsfrågor gällande
  folksjukdomar. Opiskelija pystyy ohjaamaan
  asiakkaita elämäntapakysymyksissä koskien
  kansantauteja.
 • handleda i vården av kroniska sjukdomar
  enligt
  god vårdpraxis och etablerade vårdstigar.
  Opiskelija pystyy ohjaamaan kroonisten
  sairauksien hoitoa käypä-hoidon ja käytössä
  olevien hoitopolkujen mukaisesti.
  Studerande är förmögen att tillämpa sina
  teoretiska kunskaper i praktiken inom
  öppenvårdsmottagningen.
  Opiskelija osaa soveltaa teoreettista
  osaamistaan käytännön työhön
  avohoitovastaanotolla.
  Studenten utvecklar ett hälsofrämjande
  arbetssätt. Opiskelija kehittää terveyttä
  edistävää työtapaa.

Studenten kan kommunicera, bemöta och handleda
människor i olika åldrar och livssituationer.
Opiskelija osaa kommunikoida, kohdata sekä
ohjata eri ikäisiä ihmisiä eri elämänvaiheissa.

Studenten kan planera, förverkliga och
rapportera om vården.
Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa sekä
raportoida hoidosta.

Studenten förstår konfidentialitetens betydelse
och balansgång i förhållandet till olika
samarbetspartners med klienten i centrum.
Opiskelija ymmärtää potilaskeskeisen
luottamuksellisuuden tarkoituksen sekä
tasapainoilun suhteessa eri
yhteistyöosapuoliin.

Innehåll

4 veckor praktik, med 35 veckotimmar på
öppenvårdsmottagning v. 5-8 eller 10-13.
Reflektionsuppgift.

Förkunskaper

Avklarad teori och praktik under grundstudier.
Deltagande i kursen Folkhälsoarbete.
Därtill gäller prorektors beslut 6/2020 om
tillräckliga språkkunskaper i svenska och finska
då praktik ska bokas.

Kursen ersätter följande kurser

2018-2019, Praktik: Befolkningsinriktad

Studieaktiviteter

Praktik - 140 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 140 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 140 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

Ekman Petra

Examinator

Ekman Petra

Antal kursplatser

Ingen begränsning (13 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2023-03-13 till 2023-07-31

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-01-30 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård / Skol- och studerande hälsovård
2023-01-31 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård / Skol- och studerande hälsovård
2023-02-01 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård / Skol- och studerande hälsovård
2023-02-02 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård / Skol- och studerande hälsovård
2023-02-03 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård / Skol- och studerande hälsovård
2023-02-06 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård / Skol- och studerande hälsovård
2023-02-07 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård / Skol- och studerande hälsovård
2023-02-08 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård / Skol- och studerande hälsovård
2023-02-09 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård / Skol- och studerande hälsovård
2023-02-10 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård / Skol- och studerande hälsovård
2023-02-13 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård / Skol- och studerande hälsovård
2023-02-14 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård / Skol- och studerande hälsovård
2023-02-15 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård / Skol- och studerande hälsovård
2023-02-16 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård / Skol- och studerande hälsovård
2023-02-17 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård / Skol- och studerande hälsovård
2023-02-20 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård / Skol- och studerande hälsovård
2023-02-21 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård / Skol- och studerande hälsovård
2023-02-22 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård / Skol- och studerande hälsovård
2023-02-23 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård / Skol- och studerande hälsovård
2023-02-24 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård / Skol- och studerande hälsovård
2023-03-06 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård /Öppen vård
2023-03-07 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård /Öppen vård
2023-03-08 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård /Öppen vård
2023-03-09 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård /Öppen vård
2023-03-10 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård /Öppen vård
2023-03-13 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård /Öppen vård
2023-03-14 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård /Öppen vård
2023-03-15 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård /Öppen vård
2023-03-16 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård /Öppen vård
2023-03-17 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård /Öppen vård
2023-03-20 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård /Öppen vård
2023-03-21 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård /Öppen vård
2023-03-22 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård /Öppen vård
2023-03-23 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård /Öppen vård
2023-03-24 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård /Öppen vård
2023-03-27 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård /Öppen vård
2023-03-28 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård /Öppen vård
2023-03-29 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård /Öppen vård
2023-03-30 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård /Öppen vård
2023-03-31 08:00 - 16:00 Praktik: Skol- och studerande hälsovård /Öppen vård

Kurs och studieplanssökning