Kursens undervisningsperiod

4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I den här studieenheten sätt grunderna för
FUI kompetens (Forskning, utveckling och
innovations kompetens)

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet kan du

identifiera den egna professionens teoribildning och
kan argumentera för dess betydelse i professionen
(Kunskap)

relatera till teorier och tankemodeller som grund
för professionellt arbete (Kunskap)

utnyttja relevanta databaser och sökord för att
hitta vetenskaplig kunskap inom eget
professionsområde (Färdighet)

läsa och använda sig av ett vetenskapligt språk
(Färdighet)

beakta evidensprocessen och tillämpar den för att
söka och sammanställa kunskap i en avgränsad
kunskapsöversikt (Förhållningssätt)

uppfatta skillnaden mellan begrepp som reflektion
och deskription, analys och syntes och kan
omsätta
dessa i praktiken (Förhållningssätt)

Förkunskaper

Kursen ersätter följande kurser

Kunskapsbaserad verksamhet och kritisk reflektion

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 9 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 6 timmar
 • Praktiska övningar - 7 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 40 timmar
 • Seminarier - 3 timmar
 • Arbete i grupp - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

 • Sigfrids Ingmar
 • Tallqvist Susanna
 • Törnblom Cia
 • Werner Tove

Examinator

Sigfrids Ingmar

Antal kursplatser

Ingen begränsning (109 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2022-10-31

Kursens tidtabell

Meddelas senare.

Kursanmälningstid

2023-03-06 till 2023-04-02

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-03-28 08:30 - 10:00 D4106 Kunskapsutveckling och metodikens grunder Ingmar Sigfrids is inviting you to a scheduled Zoom meeting. https://arcada.zoom.us/j/69593524435?from=addon   Introduktion - du kan delta i Arcada eller via Zoom Sigfrids Ingmar
Tallqvist Susanna
Werner Tove
2023-03-29 17:30 - 18:30 Kunskapsutveckling och metodikens grunder Ingmar Sigfrids is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68873695246   Meeting ID: 688 7369 5246   Join by SIP 68873695246@109.105.112.236 68873695246@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 688 7369 5246   Kursintroduktion socionom flex Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2023-03-30 10:15 - 11:45 E383 Kunskapsutveckling och metodikens grunder Infosökning för fysioterapin Nyström Janne
2023-03-30 13:30 - 15:00 E383 Kunskapsutveckling och metodikens grunder Infosökning för idrott Nyström Janne
2023-03-31 10:15 - 11:45 Kunskapsutveckling och metodikens grunder Infosökning för ergoterapin (på zoom) Nyström Janne
2023-03-31 13:15 - 14:45 Kunskapsutveckling och metodikens grunder Infosökning för socionomer (dagstudenter) På zoom! Nyström Janne
2023-04-03 17:30 - 18:45 Kunskapsutveckling och metodikens grunder Infosökning socionom flex (på zoom) Nyström Janne
2023-04-05 14:30 - 15:30 D4106 Kunskapsutveckling och metodikens grunder Handledning block 1. På zoom Sigfrids Ingmar
Tallqvist Susanna
Werner Tove
2023-04-05 18:45 - 19:15 Kunskapsutveckling och metodikens grunder. Basgrupp 7-9 Handledning block 1 Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2023-04-11 08:30 - 09:45 Kunskapsutveckling och metodikens grunder Handledning block 1. Introduktion till block 2. På zoom Sigfrids Ingmar
Tallqvist Susanna
Werner Tove
2023-04-13 15:00 - 16:00 B522 Kunskapsutveckling och metodikens grunder. Basgrupp 7-9 Handlednng block 1. Introduktion till Block 2 Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2023-04-14 08:30 - 11:30 F249 Kunskapsutveckling och metodikens grunder Sigfrids Ingmar
Tallqvist Susanna
Werner Tove
2023-04-21 09:00 - 11:30 Kunskapsutveckling och metodikens grunder Tidsreservation för smågruppsarbete Block 2. Handledning för block 2 på zoom kl. 9.30 - 10.00. Sigfrids Ingmar
Tallqvist Susanna
Werner Tove
2023-04-24 13:00 - 16:00 Kunskapsutveckling och metodikens grunder Tidsreservation frö smågruppsarbete Block 2 Sigfrids Ingmar
Tallqvist Susanna
Werner Tove
2023-04-24 19:00 - 19:30 Kunskapsutveckling och metodikens grunder. Soc flex Handledning block 2 Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2023-04-28 09:00 - 10:00 Kunskapsutveckling och metodikens grunder Handledning Block 2. På zoom Sigfrids Ingmar
Tallqvist Susanna
Werner Tove
2023-05-03 19:00 - 19:30 Kunskapsutveckling och metodikens grunder. Basgrupp 7-9 Handledning block 2 Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2023-05-05 09:00 - 10:00 Kunskapsutveckling och metodikens grunder Handledning Block 2. På zoom Sigfrids Ingmar
Tallqvist Susanna
Werner Tove
2023-05-12 08:30 - 11:45 D4107-08 Kunskapsutveckling och metodikens grunder Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2023-05-15 09:00 - 11:45 D4106 Kunskapsutveckling och metodikens grunder Sigfrids Ingmar
Tallqvist Susanna
Werner Tove
2023-05-15 14:15 - 16:30 D4106 Kunskapsutveckling och metodikens grunder Sigfrids Ingmar
Tallqvist Susanna
Werner Tove

Kurs och studieplanssökning