Kursens undervisningsperiod

4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Inom denna studieenhet kommer vi att fokusera på
följande kompetenser:

-Den teoretiska och praktiska kunskap som krävs
för självständigt arbete inom förstavård på
vårdnivå
-Dina etiska förhållande till patientgrupper och
situationen i det prehospitala kontext.

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet kan du:

-Den teoretiska kunskapen som krävs för arbete som
förstavårdare på vårdnivå
-Kritisk självutvärdering av egen kunskapsintagning och
förstärkande av teoretisk inlärning
-Det självständiga kliniska beslutsfattande samt
helhetsverksamhet som krävs för arbete som förstavårdare
på vårdnivå
-Reflektion av ditt etiskt förfarande inom förstavården
-Reflektion över din professionella tillväxt och
utmaningar i utvecklingen

Innehåll

Kursen omfattar det nationella
teoriprovet i
akutvård,
förberedelse inför samt utförandet av de
praktiska proven i
akutvård.

Det nationella teoriprovet består av
flertalet
olika slags frågor (flerval, korta svar,
esseéaktiga). Tenten består av fem
delområden
samt läkemedelsräkning. För godkänt
vitsord
krävs 70% av de totala poängen.

Delmområden:
A) Medicinskt kunnande, fysiologi och
patofysiologi
B) Akutvårdens vårdteknologi samt
arbetssäkerhet
C) Igenkännandet av vårdbehov samt
utförandet
av
akutvård
D) Läkemedelsbehandlingen i akutvården
E) Akutvårdsservice och ledarskap
samt
Läkemedelsräkning.

Förkunskaper

Akutvård - Avancerad nivå
Akutvård - Trauma
Akutvård - Klinisk farmakologi

Yrkespraktik - Akutvård på Vårdnivå 1
Yrkespraktik - Akutvård på Vårdnivå 2

Litteratur

Ensihoidon valtakunnallinen teoriakoe
Suositeltava kirjallisuus, päivitetty
23.11.2018

Teoksista / oppaista uusimmat painokset
? Potilasturvallisuus: Helovuo-Kinnunen-
Peltomaa-Pennanen
? Kuisma-Holmström-Nurmi-Porthan-
Taskinen:
Ensihoito
? Suuronnettomuusopas (terveysportti)
? Oireista työdiagnoosiin
? Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen
tehokkaat
menetelmät sosiaali- ja
terveydenhuollossa.
(PDF-tiedosto diasarja)
http://www.hotus.fi/system/files/SUOSITU Extern länk
S_lasten
_kaltoinkohtelu.pdf
? EKG akuuttihoidossa: Juha Jormakka ja
Jukka
Kettunen

Käypä Hoito-suositukset (Duodecim);
? Elvytys
? Elvytys (vastasyntynyt)
? Hengitysvajaus (äkillinen)
? Aivovammat
? Aivoinfarkti ja TIA
? Sepsis (aikuiset)
? Epileptinen kohtaus (pitkittynyt;
status
epilepticus)
? Epilepsiat ja kuumekouristukset
(lapset)
? Kuolevan potilaan oireiden hoito
? ST-nousuinfarkti
? Sydäninfarktin diagnostiikka
? Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili
angina
pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-
nousuja
? Sydämen vajaatoiminta

Huom!
- Terveysportista on saatavilla e-
kirjana mm.
EKG (soveltuvin osin)
- Ensihoito-opas (www-versio)
- Ensihoito-osaamisen kehittäminen
täydennyskoulutuksen avulla: Jari
Säämänen
(soveltuvin osin)
- Ensihoidon perusteet (soveltuvin osin)

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

-Deltagande i nationella skriftliga vårdnivåtenten
(3 tillfällen per termin)

-Deltagande i två simulerade patientfall
(utvärdering a kliniska kompetenser)

-Deltagande i individuell diskussion och
utvärdering av etiska förhållningar med specifikt
fokus på förstavårdens kontext

Lärare

  • Ericsson Christoffer
  • Loimijoki Niko
  • Saarela Sami
  • Takala Sami
  • Stenström Mats
  • Lindqvist Johnny

Examinator

Ericsson Christoffer

Antal kursplatser

Ingen begränsning (27 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-04-25 till 2023-07-31

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-01-18 08:00 - 13:00 F365 Akutvård - Nationell kompetensbedömning / Valtakunnallinen tentti Ericsson Christoffer
2023-02-15 08:00 - 13:00 E385 Akutvård - Nationell kompetensbedömning Ericsson Christoffer
2023-03-15 08:30 - 13:00 E387 Akutvård - Nationell kompetensbedömning Ericsson Christoffer
2023-04-17 09:15 - 16:00 E486 Akutvård - Nationell kompetensbedömning OBS: Endast två (2) dagar under vecka 16 behövs. Dagarna väljs på basen av FV-lärarnas möjligheter att delta men kan också påverkas av andra bokningsbehov. Ta kontakt med Chride ifall rummet behövs för någon dag under vecka 16.
2023-04-17 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Nationell kompetensbedömning OBS: Endast två (2) dagar under vecka 16 behövs. Dagarna väljs på basen av FV-lärarnas möjligheter att delta men kan också påverkas av andra bokningsbehov. Ta kontakt med Chride ifall rummet behövs för någon dag under vecka 16.
2023-04-17 09:15 - 16:00 E482 Akutvård - Nationell kompetensbedömning OBS: Endast två (2) dagar under vecka 16 behövs. Dagarna väljs på basen av FV-lärarnas möjligheter att delta men kan också påverkas av andra bokningsbehov. Ta kontakt med Chride ifall rummet behövs för någon dag under vecka 16.
2023-04-18 09:15 - 16:00 E486 Akutvård - Nationell kompetensbedömning
2023-04-18 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Nationell kompetensbedömning
2023-04-18 09:15 - 16:00 E482 Akutvård - Nationell kompetensbedömning OBS: Endast två (2) dagar under vecka 16 behövs. Dagarna väljs på basen av FV-lärarnas möjligheter att delta men kan också påverkas av andra bokningsbehov. Ta kontakt med Chride ifall rummet behövs för någon dag under vecka 16.
2023-04-19 09:15 - 16:00 E486 Akutvård - Nationell kompetensbedömning
2023-04-19 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Nationell kompetensbedömning
2023-04-19 09:15 - 16:00 E482 Akutvård - Nationell kompetensbedömning OBS: Endast två (2) dagar under vecka 16 behövs. Dagarna väljs på basen av FV-lärarnas möjligheter att delta men kan också påverkas av andra bokningsbehov. Ta kontakt med Chride ifall rummet behövs för någon dag under vecka 16.
2023-04-20 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Nationell kompetensbedömning
2023-04-21 15:00 - 19:00 E494 Förstavårdens Eftermiddag
2023-05-19 16:00 - 17:30 Akutvård - Nationell kompetensbedömning Zoomövevakad tent i vitala organ https://arcada.zoom.us/j/8246046468 Tillman Ilse

Kurs och studieplanssökning