Kursens undervisningsperiod

4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Inom denna studieenhet kommer vi att fokusera på följande

kompentenser:

Lärande och karriärkompentens (allmänna)

Lokal och global samhällskompentens (allmänna)

Kommunikativ och social kompetens (allmänna)

Etisk kompetens (allmänna)

Undersökning och bedömnings kompetens (professionsspecifik)

Handlednings kompetens (professionsspecifik)

Terapeutisk kunnande (professionsspecifik)

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:

Känner du till samt kan tillämpa de yrkesetiska principerna och de

uppgifter som en fysioterapeut har inom hälso- och sjukvården.

(Kunskap, färdighet)

Kan du handlett utföra de olika delarna i fysioterapiprocessen:

planera, genomföra, utvärdera och dokumentera. (Färdighet)

Kan du tillämpa ändamålsenliga metoder, modeller och

motivationsformer i syfte att främja hälsa för både individer och

grupper. (Färdighet)

Kan du söka och använda relevant information och litteratur för

fysioterapiprocessen samt handlett kunna muntligt och skriftligt

redogöra för processen. (Kunskap, färdighet)

Kan du handlett beskriva målsättningarna för fysioterapin i samarbete

med patient/klient, anhöriga och övriga yrkespersoner. (Färdighet)

Har du en förmåga att aktivt vara delaktig i arbetsgemenskapen samt

i slutet av praktiken kunna utvärdera och reflektera över de egna

yrkesmässiga handlingsberedskapens utveckling. (Färdighet,

förhållning)

Innehåll

Yrkespraktik på fält.

Förkunskaper

Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga

Terapeutisk träning och metoder

Fysioterapi inom andning och cirkulation

Stöd- och rörelseorgans fysioterapi 1

Litteratur

Evidensbaserad litteratur och forskningsartiklar enligt praktikplatsen.

Studieaktiviteter

Praktiska övningar - 270 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:

 1. Godkänd praktik

 2. Godkända uppgifter: 1)individuella mål för praktiken 2)
  patient/klient dokumentering 3) reflektionsdagbok samt
  sammanfattande rapport

Lärare

 • Hellstén Kati
 • von Hedenberg-Löfman Linnéa

Examinator

Hellstén Kati

Antal kursplatser

Ingen begränsning (25 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2023-03-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-10-28 11:15 - 11:30 D271 Yrkespraktik 1 Diskussion gällande jobiili bokningarna. Jobiili öppnas 1.11. kl 9. Hellstén Kati
2023-04-03 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1
2023-04-04 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1
2023-04-05 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1
2023-04-06 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1
2023-04-11 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1
2023-04-12 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1
2023-04-13 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1
2023-04-14 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1
2023-04-17 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1
2023-04-18 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1
2023-04-19 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1
2023-04-20 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1
2023-04-21 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1
2023-04-24 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1
2023-04-25 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1
2023-04-26 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1
2023-04-27 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1
2023-04-28 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1
2023-05-02 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1
2023-05-03 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1
2023-05-04 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1
2023-05-05 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1
2023-05-08 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1
2023-05-09 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1
2023-05-10 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1
2023-05-11 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1
2023-05-12 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1
2023-05-15 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1
2023-05-16 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1
2023-05-17 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1
2023-05-19 08:00 - 16:00 Yrkespraktik 1

Kurs och studieplanssökning