Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i fokus:

Fysioterapeutisk handlednings kompetens samt terapeutiskt kunnande (professionsspecifik)
Fysioterapeutisk undersöknings och bedömnings kompetens (professionsspecifik)
Etisk och hållbarhetskompetens (allmänna)
Lärande kompetens (allmänna)

Globala mål i focus:
Mål 3: god hälsa och välbefinnande
Mål 4: god utbildning för alla
Mål 5: jämställdhet

fokus:

Fysioterapeutisk handlednings kompetens samt terapeutisk

kunnande (professionsspecifik)

Fysioterapeutisk undersöknings och bedömnings kompetens

(professionsspecifik)

Etisk och hållbarhetskompentens (allmänna)

Lärande kompetens (allmänna)

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:
Visar du kunskaper i ett biopsykosocialt perspektiv som genomsyrar hela fysioterapiprocessen och samverkan till beteendeförändring. (Kunskap, färdighet)
Kan du förklara och utvärdera fysiska, psykologiska och sociala faktorer samt deras mångfald relationer till människans välbefinnande. (Kunskap)
Kan du välja, genomföra och kritisk utvärdera olika former av terapi och åtgärder för att stöda människans välbefinnande. (Färdighet)
Har du kunskaper i smärtfysiologin med ett evidensbaserat förhållningsätt. (Kunskap)
Har du färdighet att stöda klientens förståelse av sin smärta genom en reflekterande växelverkan. (Färdighet)

hela fysioterapiprocessen och samverkan till beteendeförändring.

(kunskap, färdighet)

Kan du förklara och utvärdera fysiska, psykologiska och sociala

faktorer samt deras mångfald relationer till människans

välbefinnande. (Kunskap, färdighet)

Kan du välja, genomföra och kritisk utvärdera olika former av terapi

och åtgärder för att döda människans välbefinnande. (färdighet)

Har du kunskaper i smärfysiologin med ett evidensbaserad

förhållningssätt. (kunskap)

Har du färdighet att stöda klientens förståelse av sin smärta genom

en reflekterande växelverkan. (färdighet)

Förkunskaper

alla professionsspecifika kurser från år 1 och 2

Kursen ersätter följande kurser

FT-2-062 (0) Klinisk fysioterapi med inriktning på psykofysisk

fysioterapi, 3sp

Litteratur

Luomajoki, H., Koho, P., Ojala, T., Röning, T., Takatalo, J., Tarnanen,
S., Holopainen, R., Mikkonen, J., Ekström, K., Kouri, J. P. (2020).
Ammattilaisen kipukirja (1. painos.). VK-kustannus Oy.

Linton, S.J. (2021). Att förstå patienter med smärta (3. upplaga).
Studentlitteratur.

Lööf, H., 2022. Långvarig smärta ur ett vårdande perspektiv.
Studentlitteratur.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 60 timmar
  • Praktiska övningar - 70 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 150 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 150 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten blir godkänd i alla examinationsdelar samt har över 60% närvaro i alla praktiska moment

avlägger följande examinationer:

Examination 1 ....

Examination 2 .... etc.

(examinationer = tentamina, demonstrationer och

presentationer, rapporter och produktioner,

uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande

sätt: ...

Examinator

Hellstén Kati

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

  • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning