Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i

fokus...

Läranderesultat

Indelas i kunskap, färdigheter och

förhållningssätt...

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten

avlägger följande examinationer:

Examination 1 ....

Examination 2 .... etc.

(examinationer = tentamina, demonstrationer och

presentationer, rapporter och produktioner,

uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande

sätt: ...

Lärare

von Hedenberg-Löfman Linnéa

Examinator

Hellstén Kati

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning