Kursens undervisningsperiod

 • 2 (2022-10-24 till 2022-12-31)
 • 3 (2023-01-01 till 2023-03-19)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

 • Studenten känner till orsaker, symptom, undersöknings-,

behandlings- och rehabiliteringsprinciper vid vanligaste neurologiska

sjukdomar, skador och handikapp.

 • Studenten förstår nervsystemets sensomotoriska kontroll hos friska

och kan uppmärksamma de bortfallssymptom som uppstår vid

neurologiska avvikelser .

 • Studenten fördjupar sin kunskap i motorisk kontroll och inlärning

och övar sig i att bedöma den neurologiska patientens resurser och

möjligheter.

 • Studenten kan tillämpa fysioterapeutiska träningsmetoder för att

förbättra den neurologiska patientens rörelse- och funktionsförmåga.

-studenten förstår rehabiliteringsprinciperna klientcentrering,

multiprofessionellt teamarbetet och har ICF som teoretisk referens för

rehabiliteringen

Läranderesultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten förstå nervsystemets

fysiologi för att rätt kunna välja relevanta metoder för

fysioterapeutisk bedömning, träning, handledning och utvärdering för

personer med neurologiska sjukdomar och skador.

Studenten förväntas kunna beakta olika förflyttningstekniska

aspekter. Studenten förväntas kunna dokumentera

fysioterapiprocessen och fungera som en del i ett multiprofessionellt

team.

Studenten kan relatera till tidigare kunskap och färdigheter och

tillämpa dessa till personer med neurologiska sjukdomar och skador.

Innehåll

Centrala nervsystemets sensomotoriska helhet och dess reglering.

Funktionsbortfall samt deras betydelse för patienten.

Undersökning, bedömning, problemdefiniering, målsättning, åtgärder

och utvärdering vad gäller den neurologiska patienten.

Olika neurologiska sjukdomar och skador: MS, stroke och Parkinson.

Förkunskaper

Anatomi, fysiologi, biomekanik

Medicinska ämnen

Mer information

Skriftlig tentamen Bedömning 0-5 som utgör kursvitsordet

Efter avklarad teoridel, har vi simuleringsövningar, som är

obligatoriska.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 4 timmar
 • Praktiska övningar - 30 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Självstudier - 46 timmar
 • Seminarier - 6 timmar
 • Simulering - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Lärare

Tallqvist Susanna

Examinator

Tallqvist Susanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (25 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2022-10-10 till 2022-11-06

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-10-26 12:45 - 16:00 D281 Neurologisk fysioterapi och rehabilitering 1 Föreläsning Tallqvist Susanna
2022-10-26 12:45 - 16:00 D282 Neurologisk fysioterapi och rehabilitering 1 Föreläsning Tallqvist Susanna
2022-11-03 13:15 - 16:00 D4110 Neurologisk fysioterapi och rehabilitering 1 Föreläsning Tallqvist Susanna
2022-11-04 09:00 - 12:00 Neurologisk fysioterapi och rehabilitering 1 Online föreläsning Tallqvist Susanna
2022-11-17 13:15 - 16:00 D281 Neurologisk fysioterapi och rehabilitering 1 praktiska övningar Tallqvist Susanna
2022-11-17 13:15 - 16:00 D282 Neurologisk fysioterapi och rehabilitering 1 praktiska övningar Tallqvist Susanna
2022-11-28 13:15 - 16:00 D281 Neurologisk fysioterapi och rehabilitering 1 praktiska övningar Tallqvist Susanna
2022-11-28 13:15 - 16:00 D282 Neurologisk fysioterapi och rehabilitering 1 praktiska övningar Tallqvist Susanna
2022-11-30 09:15 - 12:00 D4106 Teori och evidens inom ergoterapi Information om simulering, ergo och fyss Peri Heidi
Tallqvist Susanna
Werner Tove
2022-12-07 13:00 - 16:00 Teori och evidens inom ergoterapi Tidsreservation: förberedelser inför simuleringen (ergo, fyss) Peri Heidi
Tallqvist Susanna
Werner Tove
2022-12-08 09:00 - 12:00 Teori och evidens inom ergoterapi Tidsreservation: förberedelser inför simuleringen (ergo och fyss) Peri Heidi
Tallqvist Susanna
Werner Tove
2022-12-08 13:15 - 16:00 D275 Neurologisk fysioterapi och rehabilitering 1 praktiska övningar Tallqvist Susanna
2022-12-09 08:30 - 16:00 E494 Teori och evidens inom ergoterapi Simulering ergo och fyss. Närmare information och gruppindelning senare. Peri Heidi
Tallqvist Susanna
Werner Tove
2022-12-09 08:30 - 16:00 E493 Teori och evidens inom ergoterapi Debriefing Peri Heidi
Tallqvist Susanna
Werner Tove
2023-01-16 13:15 - 16:00 D281 Neurologisk fysioterapi och rehabilitering 1 Praktiska övningar Tallqvist Susanna
2023-01-16 13:15 - 16:00 D282 Neurologisk fysioterapi och rehabilitering 1 Tallqvist Susanna
2023-01-18 08:15 - 12:00 E487.2 Neurologisk fysioterapi och rehabilitering 1 Simulering grupp 1 Tallqvist Susanna
2023-01-18 08:15 - 12:00 E486 Neurologisk fysioterapi och rehabilitering 1 Simulering grupp 1 Tallqvist Susanna
2023-01-19 08:15 - 12:00 E487.2 Neurologisk fysioterapi och rehabilitering 1 Simulering grupp 2 Tallqvist Susanna
2023-01-19 08:15 - 12:00 E486 Neurologisk fysioterapi och rehabilitering 1 Simulering grupp 2 Tallqvist Susanna
2023-01-23 12:15 - 16:00 E487.2 Neurologisk fysioterapi och rehabilitering 1 Simulering grupp 3 Tallqvist Susanna
2023-01-23 12:15 - 16:00 E486 Neurologisk fysioterapi och rehabilitering 1 Simulering grupp 3 Tallqvist Susanna
2023-01-30 09:15 - 16:00 D281 Neurologisk fysioterapi och rehabilitering 1 Learning cafe (obligatorisk) Tallqvist Susanna
2023-01-30 09:15 - 16:00 D282 Neurologisk fysioterapi och rehabilitering 1 Learning cafe (obligatorisk) Tallqvist Susanna
2023-02-03 08:15 - 16:00 Neurologisk fysioterapi och rehabilitering 1 Tidsreservation för grupparbete utan lärare Tallqvist Susanna
2023-02-06 12:15 - 16:00 D4110 Neurologisk fysioterapi och rehabilitering 1 Seminarium: presentation av grupparbete Tallqvist Susanna
2023-02-10 08:15 - 12:00 Neurologisk fysioterapi och rehabilitering 1 Tid för att läsa till hemtentamen Tallqvist Susanna
2023-02-10 12:15 - 16:00 Neurologisk fysioterapi och rehabilitering 1 Hemtentamen kl 13-16.00 Tallqvist Susanna

Kurs och studieplanssökning