Kursens undervisningsperiod

3 (2023-01-01 till 2023-03-19)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Inom denna studieenhet kommer vi att fokusera på följande kompetenser:
Etisk och hållbarhetskompetens samt kommunikativ och social kompetens (allmänna)
Fysioterapeutisk handlednings kompetens samt terapeutiskt kunnande (professionsspecifik)

Globala mål i focus:
Mål 3: god hälsa och välbefinnande
Mål 4: god utbildning för alla
Mål 10: minskad ojämlikhet

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet (nämn kunskap, färdighet och förhållningssätt):
Visar du en fördjupad kunskap i andnings- och cirkulationsorganens fysiologi (kunskap)
Har du kunskap gällande sjukdomsbilderna och behandlingsprinciperna vid allmänna funktionsnedsättningar i andnings- och cirkulationsorganen (kunskap)
Kan du utgående från patientens individuella fysioterapeutiska problem och livssituation på ett ändamålsenligt sätt bedöma behovet av, planera, genomföra och utvärdera fysioterapin i såväl akuta som rehabiliteringsskedet (färdighet)
Kan du på basis av beprövad kunskap välja och tillämpa ändamålsenliga metoder, modeller och motionsformer i syfte att främja hälsa för både individer och grupper på ett ändamålsenligt sätt (färdighet)
Känner du till yrkesområdet och dess aktörer inom offentliga, privata och tredje sektorn (kunskap)

Innehåll

Andning och cirkulation:

 • Fysioterapins principer vid restriktiva och obstruktiva funktionsstörningar i andningsorganen
 • Pre- och postoperativ fysioterapi vid buk- och thoraxkirurgi
 • Fysioterapi och hälsorådgivning vid hjärt- och blodkärlssjukdomar samt metaboliskt syndrom
 • Fysioterapi vid perifera cirkulationsstörningar
 • Aseptik

Förkunskaper

Människans anatomi, fysiologi och biomekanik (10sp)
Människans utveckling och motorisk inlärning (5sp)
Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga (10sp)
Anpassa och ordinera hälsofrämjande aktiviteter (5sp)
Hälsofrämjande motion (5sp)

Kursen ersätter följande kurser

Klinisk fysioterapi med inriktning på andnings- och cirkulationssystem, FT-2-063 (0), 4 sp
Medicinska ämnen I, Inremedicin, GH-2-002 (0), 1 sp

Mer information

praktiska lektionerna samt simuleringstillfällena har obligatorisk närvaro.

Litteratur

Pryor, J.A. & Prasad, S.A. 2002. Physiotherapy for Respiratory and Cardiac Problems. ISBN 0-443-07075-X (eller nyare)
Porter, S. ed. 2008. Tidy´s Physiotherapy. ISBN 978-0-443-10392-6 (valda delar)
Svantesson, U., Cider, Å., Jonsdottir, I.H., Stener-Victorin, E., Willén C. 2007. Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd. Sisu Idrottsböcker. ISBN 91-85433-16-0
Talvitie, U., Karppi, S-L, Mansikkamäki, T. 2006. Fysioterapia. Helsinki: Oy Edita Ab. ISBN 951-37-4367-5

Suomen Fysioterapeutit: Sepelvaltimotautipotilaan liikunnallinen kuntoutus-suositus

Suomen Sydänliitto ry:

 • Sepelvaltimotauti ja liikunta
 • Sydänlääkkeet ja liikunta
 • Sydämen vajaatoiminta ja liikunta
 • Sydämen siirto ja liikunta
 • Sydämen rytmihäiriöt ja liikuinta
 • Sydämen läppäviat ja liikunta
 • Synnynnäiset sydänviat ja liikunta

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 30 timmar
 • Självstudier - 60 timmar
 • Nätbaserade - 15 timmar
 • Seminarier - 7 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 132 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 132 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
godkända skriftliga tentamina samt grupparbete

praktiska lektionerna har 80% närvaroplikt. Under 60% närvaro från det obligatoriska kan ej kompenseras.

Lärare

 • Ekman Petra
 • Ring Joachim
 • Tillman Ilse

Examinator

Ring Joachim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (24 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2023-05-31

Kursanmälningstid

2022-12-26 till 2023-01-22

Examinationsformer

 • 2023-03-22 - Tentamina
 • 2022-03-17 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-01-11 09:00 - 11:00 D4110 Fysioterapi inom andning- och cirkulationsstörningar Introduktion till kursen Ring Joachim
2023-01-13 14:15 - 14:45 Fysioterapi inom andning- och cirkulationsstörningar Introduktion på zoom till medicindelen https://arcada.zoom.us/j/8246046468 Tillman Ilse
2023-01-19 14:15 - 15:45 Fysioterapi inom andning- och cirkulationsstörningar Seminarium på zoom https://arcada.zoom.us/j/8246046468 OBLIGATORISK NÄRVARO Tillman Ilse
2023-02-02 10:15 - 14:30 D173 Fysioterapi inom andning- och cirkulationsstörningar Tema: astma (teori) Ring Joachim
2023-02-09 09:00 - 11:30 Fysioterapi inom andning- och cirkulationsstörningar Aseptik Lektionen är på Zoom Petra Ekman is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62901463746?from=addon Meeting ID: 629 0146 3746 One tap mobile +46844682488,,62901463746# Sweden +46850163827,,62901463746# Sweden Dial by your location +46 8 4468 2488 Sweden +46 8 5016 3827 Sweden +46 8 5050 0828 Sweden +46 8 5050 0829 Sweden +46 8 5052 0017 Sweden +46 850 539 728 Sweden Meeting ID: 629 0146 3746 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/ccJzjMWMAu Join by SIP 62901463746@109.105.112.236 62901463746@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 629 0146 3746 Ekman Petra
2023-02-27 12:00 - 14:30 F249 Fysioterapi inom andning- och cirkulationsstörningar Tema: KOL (teori) Ring Joachim
2023-03-01 09:00 - 14:00 D281 Fysioterapi inom andning- och cirkulationsstörningar Workshop: astma + KOL Grupp 2: 9 - 11 Grupp 1: 12 - 14 Ring Joachim
2023-03-01 09:00 - 14:00 D282 Fysioterapi inom andning- och cirkulationsstörningar Workshop: astma + KOL Grupp 2: 9 - 11 Grupp 1: 12 - 14 Ring Joachim
2023-03-01 09:00 - 14:00 D275 Fysioterapi inom andning- och cirkulationsstörningar Workshop: astma + KOL Grupp 2: 9 - 11 Grupp 1: 12 - 14 Ring Joachim
2023-03-02 09:00 - 12:00 D4109 Fysioterapi inom andning- och cirkulationsstörningar KKS del 1 (teori) Ring Joachim
2023-03-03 09:00 - 12:00 D4110 Fysioterapi inom andning- och cirkulationsstörningar KKS del 2 (teori) Ring Joachim
2023-03-03 14:15 - 16:00 Fysioterapi inom andning- och cirkulationsstörningar Tentamen på zoom i medicindelen https://arcada.zoom.us/j/8246046468 Tillman Ilse
2023-03-08 09:00 - 14:30 A409 Fysioterapi inom andning- och cirkulationsstörningar Tema: thoraxkirurgi (teori) Ring Joachim
2023-03-09 09:00 - 15:00 D281 Fysioterapi inom andning- och cirkulationsstörningar Workshop KKS: Grupp 1: 9 - 11:30 Grupp 2: 12:30 - 15 Ring Joachim
2023-03-09 09:00 - 15:00 D282 Fysioterapi inom andning- och cirkulationsstörningar Workshop KKS: Grupp 1: 9 - 11:30 Grupp 2: 12:30 - 15 Ring Joachim
2023-03-09 09:00 - 15:00 D275 Fysioterapi inom andning- och cirkulationsstörningar Workshop KKS: Grupp 1: 9 - 11:30 Grupp 2: 12:30 - 15 Ring Joachim
2023-03-10 08:00 - 16:00 Fysioterapi inom andning- och cirkulationsstörningar Självstudier: grupparbete kring givet case
2023-03-13 09:00 - 12:30 E492 Fysioterapi inom andning- och cirkulationsstörningar Simulering: Grupp 1 Ring Joachim
2023-03-13 09:15 - 12:00 E486 Fysioterapi inom andning- och cirkulationsstörningar Simulering: Grupp 1 Ring Joachim
2023-03-13 09:15 - 12:00 E487.2 Fysioterapi inom andning- och cirkulationsstörningar Simulering: Grupp 1 Ring Joachim
2023-03-15 09:00 - 12:30 E492 Fysioterapi inom andning- och cirkulationsstörningar Simulering: grupp 2 Ring Joachim
2023-03-15 09:15 - 12:00 E486 Fysioterapi inom andning- och cirkulationsstörningar Simulering: Grupp 2 Ring Joachim
2023-03-15 09:15 - 12:00 E487.2 Fysioterapi inom andning- och cirkulationsstörningar Simulering: Grupp 2 Ring Joachim
2023-03-16 08:15 - 11:45 Fysioterapi inom andning- och cirkulationsstörningar Självstudier: caseförberedelse för seminariet Ring Joachim
2023-03-17 08:30 - 14:30 F249 Fysioterapi inom andning- och cirkulationsstörningar Seminarium: presentation av casen (obligatorisk närvaro) Ring Joachim
2023-03-22 09:00 - 12:30 E385 Fysioterapi inom andning- och cirkulationsstörningar Tentamen Ring Joachim
2023-03-24 08:00 - 16:00 D281 Fysioterapi inom andning- och cirkulationsstörningar TAMK samarbete (obligatorisk närvaro) Hellstén Kati
Ring Joachim
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2023-03-24 08:00 - 16:00 D282 Fysioterapi inom andning- och cirkulationsstörningar Hellstén Kati
Ring Joachim
von Hedenberg-Löfman Linnéa

Kurs och studieplanssökning