Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2023-01-01 till 2023-03-19)
 • 4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus:

 • Lärande samt kommunikativ och social kompetens
  (allmänna)

 • Terapeutiskt kunnande (professionsspecifik)

 • Handlednings kompetens (professionsspecifik)

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:

Har du färdigheter i hälsofrämjande arbete och kan
tillämpa teorier, modeller och strategier i syfte
att främja hälsa och livskvalitet i olika
livsskeden(Färdighet)

Kan du förklara hur fysisk aktivitet och
levnadsvanor inverkar på funktionsförmåga och du
kan tillämpa kunskapen i förbyggande och
rehabiliterande syfte för individer i olika
livsskeden samt du känner till de nationella och
internationella hälsorekommendationerna.(Kunskap,
Färdighet)

Du har färdigheter att tillämpa kunskapen inom
fysioterapi i ett förebyggande och rehabiliterande
syfte med individer i olika livsskeden och med
olika funktionsvariationer.(Färdighet)

Känner du till kostrekommendationerna och deras
inverkan på hälsan.(Kunskap)

Innehåll

 • Hälsofrämjande begrepp, teorier och modeller
 • Fysisk aktivitet och hälsa
 • Principerna i hälsopromotion och hälsofrämjande projekt
 • Stress och återhämtning
 • Motiverande samtal
 • Anpassad hälsofrämjande verksamhet

Litteratur

Tarhainen S., Holopainen R., (2022)Harjoittelu ja tule-terveys.VK-kustannus

Wagman P., (2022) Hälsa och aktivitet i vardagen- ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv.Sveriges arbetslivsterapeuter

Green, J., Cross, R., Woodall, J., Tones., K. (2019) Health promotion. Planning and strategies. (4th edition). Sage publications

Scriven, A. (red.)(2013) Hälsoarbete. Studentlitteratur. 

Winroth, J., Rydqvist, L-G. (2008). Hälsa & Hälsopromotion. Men fokus på individ-, grupp- och organisationsnivå. Sisu idrottsböcker.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Självstudier - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten 
avlägger följande examinationer: 
Examination i näringslära 

Inlämningsuppgifter

Närvaro vid angivet tillfälle

Lärare

 • Haikka Stina
 • Tillman Ilse
 • Törnblom Cia
 • von Smitten-Stubb Karin
 • Ring Joachim

Examinator

Ring Joachim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (27 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2022-07-31

Kursanmälningstid

2022-12-26 till 2023-01-22

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-01-12 13:00 - 14:30 Anpassa och ordinera hälsofrämjande aktiviteter Introduktion till kursen. Länk till zoom finns på Itslearning von Smitten-Stubb Karin
2023-01-20 09:30 - 11:45 Anpassa och ordinera hälsofrämjande aktiviteter Länk till zoom finns på itslearning Haikka Stina
2023-01-24 12:15 - 14:15 Anpassa och ordinera hälsofrämjande aktiviteter Hälsofrämjande toerier och modeller. Länk till zoom finns på itslearning. Haikka Stina
2023-01-25 09:15 - 12:00 D4110 Anpassa och ordinera hälsofrämjande aktiviteter Fysisk aktivitet och hälsa Haikka Stina
von Smitten-Stubb Karin
2023-01-26 12:45 - 14:45 Anpassa och ordinera hälsofrämjande aktiviteter Principer i hälsofrämjande. Online Länk till zoom finns på itslearning. Ventin Stina
2023-01-31 14:15 - 15:00 Anpassa och ordinera hälsofrämjande aktiviteter Vi sätter igång med näringslärabiten zoomlänk: https://arcada.zoom.us/j/8246046468 Tillfället bandas för dem som inte kan närvara. Tillman Ilse
2023-02-01 13:15 - 14:45 D173 Anpassa och ordinera hälsofrämjande aktiviteter Motiverande samtal Törnblom Cia
2023-02-03 09:00 - 12:00 B325 Anpassa och ordinera hälsofrämjande aktiviteter Hälsofrämjande projekt Haikka Stina
2023-02-06 09:15 - 11:00 D4110 Anpassa och ordinera hälsofrämjande aktiviteter Anpassa och ordinera hälsofrämjande verksamhet Haikka Stina
von Smitten-Stubb Karin
2023-02-09 13:00 - 15:00 Anpassa och ordinera hälsofrämjande aktiviteter Integration inom idrott, Tarja Krum. Rum D4106 Haikka Stina
von Smitten-Stubb Karin
2023-02-14 13:00 - 16:00 F249 Anpassa och ordinera hälsofrämjande aktiviteter Workshop med Lina Karlsson (obligatorisk) von Smitten-Stubb Karin
2023-02-16 14:15 - 16:00 B320 Anpassa och ordinera hälsofrämjande aktiviteter Stress och återhämtning von Smitten-Stubb Karin
2023-02-24 14:15 - 15:30 Anpassa och ordinera hälsofrämjande aktiviteter Tent i näringsläradelen Zoom: https://arcada.zoom.us/j/8246046468 Tillman Ilse
2023-05-20 08:00 - 18:00 Anpassa och ordinera hälsofrämjande aktiviteter Stafettkarnevalen, olympiastadion von Smitten-Stubb Karin
2023-05-20 08:00 - 19:00 Anpassa och ordinera hälsofrämjande aktiviteter Stafettkarnevalen-hälsofrämjande aktivitet von Smitten-Stubb Karin

Kurs och studieplanssökning