Kursens undervisningsperiod

 • 2 (2022-10-24 till 2022-12-31)
 • 3 (2023-01-01 till 2023-03-19)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

I denna studieenhet står följande kompetenser i
fokus:

 • Lärande samt kommunikativ och social kompetens (allmänna)
 • Fysioterapeutisk undersöknings och bedömningskompetens
  (professionsspecifik)
 • Handlednings kompetens (professionsspecifik)

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet:

 • Förstår du bedömningens betydelse och visar förmåga till att kunna
  kritiskt utvärdera rörelse, aktivitet och funktion och dess samband till
  människans hälsa och funktionsförmåga. (Kunskap, Färdighet)
 • Innehar du en handlingsberedskap och utifrån god praxis använda
  och redogöra för olika bedömningsinstrument och -metoder inom
  fysioterapi samt kunna kritiskt analysera resultaten. (Färdighet,
  Förhållning)
 • kan du definiera de centrala begreppen inom träningsfysiologi och
  belastning samt förstår deras relevans för fysisk aktivitet och
  terapeutisk träning och kan värdera dess verkan i ett tillämpande
  syfte med hänsyn till människan. (Kunskap, Färdighet, Förhållning)
 • Kan du bemöta en klient professionellt och beakta de yrkesetiska
  grundprinciperna (Färdighet, Förhållning)
 • Kan du tillämpa fysioterapeutiska mjukdelsbehandlingar. (Färdighet)

Innehåll

Teoretiska grunder till fysioterapeutisk bedömning.
Teoretiska grunder och praktisk tillämpning gällande mätning av ledrörlighet, testning av muskelstyrka samt utförande av mjukdelsbehandling.
Praktiska övningar för att analysera hållning och normal gång.
Teoretiska grunder, tillämpning samt bedömning kopplat till fysisk prestation och aktivitet.

Kursen ersätter följande kurser

Fysioterapeutiska bedömningar och metoder 1 till 3,5 sp.
Fysioterapeutiska bedömningar och metoder 2 till 1 sp

Litteratur

Thornqvist, E. 2008. Kommunikation i kliniken- möte mellan
professionella och patienter. Studentlitteratur. Holmbergs, Malmö.
ISBN 978-91-44-01373-2

ACSM.2006. ACSM's Guidelines for exercise testing and prescription.
Lippincott Williams & Wilkins, 7th edition. ISBN-13: 978-0-7817-
4590-1 (eller nyare)

APTA - American Physical Therapy Association. 2014. Guide to
Physical Therapist practice.

Bellardini, H., Henriksson, A., Tonkonogi, M. 2009. Tester och
mätmetoder - för idrott och hälsa. SISU Idrottsböcker. Livonia Print,
Lettland. ISBN 978-91-854 33-13-1

Liikuntatieteellinen Seura ry. 2010. Kuntotestauksen hyvät käytännöt.
ISBN 978-951-8982-80-0

Elphinston, J. 2014. Total stabilitetsträning för prestationsutveckling
och skadeprevention. SISU Idrottsböcker. ISBN 978-91-86323-96-7

Finlands Kommunförbund. Red. Savolainen, T., Partia, R. 2018.
Fysioterapianimikkeistö. Nomenklatur för fysioterapi. Kuntaliitto,
Kommunförbundet.

Kauranen, K. 2017. Fysioterapeutin käsikirja. Sanoma Pro.

Keskinen, K-L., Häkkinen, K., Kallinen, M. 2004(eller nyare).
Kuntotestauksen käsikirja. Tampere, Tammer-Paino oy. ISBN 951-
8982-67-8.

Porter, S. ed. 2008. Tidy´s Physiotherapy. 14th ed. ISBN 978-0-443-
10392-6

Suomen Fysioterapeutit. 2016. Fysioterapeutin ydinosaaminen.

https://www.fyss.se/fyss-kapitel/fyss-kapitel-del-1-allman-del/ Extern länk

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
 • Praktiska övningar - 80 timmar
 • Självstudier - 100 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • simulering

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1: godkändt teoriprov
Examination 2: praktiskt färdighetsprov

Lärare

 • Lahti Johan
 • Ring Joachim
 • von Smitten-Stubb Karin

Examinator

Ring Joachim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2023-07-31

Kursanmälningstid

2022-10-10 till 2022-11-06

Examinationsformer

 • 2023-02-01 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-10-24 09:15 - 11:00 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Kursinfo online. Länken finns på Itslearning      Hej! Jag skickade er nyss en teams inbjudan till lektionen. Här kommer en ny inbjudan till Zoom. Det är den här länken till zoom som ni ska använda. Vi ses på måndag morgon. H, Karin   Karin Von Smitten-Stubb is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63160090193?from=addon Meeting ID: 631 6009 0193 Join by SIP 63160090193@109.105.112.236 63160090193@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 631 6009 0193 Ring Joachim
von Smitten-Stubb Karin
2022-10-26 09:15 - 11:15 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Hållnings analys, teori och praktisk övning von Smitten-Stubb Karin
2022-10-26 09:15 - 11:15 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Hållnings analys, teori och praktisk övning von Smitten-Stubb Karin
2022-11-02 09:15 - 12:00 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Gånganalys, teori och praktisk övning von Smitten-Stubb Karin
2022-11-02 09:15 - 12:00 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Gånganalys, teori och praktisk övning von Smitten-Stubb Karin
2022-11-03 09:00 - 11:00 D4109 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga tema: etik (teoriföreläsning) Ring Joachim
2022-11-08 09:00 - 11:30 D4109 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga tema: kommunikation (teoriföreläsning) Ring Joachim
2022-11-09 09:15 - 11:00 D173 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Teori om ledmätning och manuell muskeltestning von Smitten-Stubb Karin
2022-11-10 09:00 - 11:30 D4109 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga tema: observation (teoriföreläsning) Ring Joachim
2022-11-11 09:00 - 12:00 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Ledmätning och manuell muskelmätning. Praktisk övning (obligatorisk närvaro) Grupp 2 kl.9-10.30 Grupp 1 kl.10.30-12 von Smitten-Stubb Karin
2022-11-11 09:00 - 12:00 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Ledmätning och manuell muskelmätning. Praktisk övning (obligatorisk närvaro) Grupp 2 kl.9-10.30 Grupp 1 kl.10.30-12 von Smitten-Stubb Karin
2022-11-14 09:00 - 12:00 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Ledmätning och manuell muskelmätning. Praktisk övning (obligatorisk närvaro) Grupp 1 kl.9-10.30 Grupp 2 kl.10.30-12 von Smitten-Stubb Karin
2022-11-14 09:00 - 12:00 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Ledmätning och manuell muskelmätning. Praktisk övning (obligatorisk närvaro) Grupp 1 kl.9-10.30 Grupp 2 kl.10.30-12 von Smitten-Stubb Karin
2022-11-16 08:30 - 11:30 D275 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga GRUPP 1: praktiska övningar gällande observation Ring Joachim
2022-11-23 09:00 - 12:00 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Ledmätning och manuell muskelmätning. Praktisk övning (obligatorisk närvaro) Grupp 2 kl.9-10.30 Grupp 1 kl.10.30-12 von Smitten-Stubb Karin
2022-11-23 09:00 - 12:00 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Ledmätning och manuell muskelmätning. Praktisk övning (obligatorisk närvaro) Grupp 2 kl.9-10.30 Grupp 1 kl.10.30-12 von Smitten-Stubb Karin
2022-11-25 09:00 - 12:00 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Ledmätning och manuell muskelmätning. Praktisk övning (obligatorisk närvaro) Grupp 1 kl.9-10.30 Grupp 2 kl.10.30-12 von Smitten-Stubb Karin
2022-11-25 09:00 - 12:00 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Ledmätning och manuell muskelmätning. Praktisk övning (obligatorisk närvaro) Grupp 1 kl.9-10.30 Grupp 2 kl.10.30-12 von Smitten-Stubb Karin
2022-11-28 09:00 - 12:00 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Ledmätning och manuell muskelmätning. Praktisk övning (obligatorisk närvaro) Grupp 2 kl.9-10.30 Grupp 1 kl.10.30-12 von Smitten-Stubb Karin
2022-11-28 09:00 - 12:00 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Ledmätning och manuell muskelmätning. Praktisk övning (obligatorisk närvaro) Grupp 2 kl.9-10.30 Grupp 1 kl.10.30-12 von Smitten-Stubb Karin
2022-11-29 11:00 - 14:00 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Ledmätning och manuell muskelmätning. Praktisk övning von Smitten-Stubb Karin
2022-11-29 11:00 - 14:00 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Ledmätning och manuell muskelmätning. Praktisk övning (obligatorisk närvaro) Grupp 2 kl.12.30-14 Grupp 1 kl.10.30-12 von Smitten-Stubb Karin
2022-11-30 09:00 - 12:00 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Ledmätning och manuell muskelmätning. Praktisk övning (obligatorisk närvaro) Grupp 1 kl.9-10.30 Grupp 2 kl.10.30-12 von Smitten-Stubb Karin
2022-11-30 09:00 - 12:00 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Ledmätning och manuell muskelmätning. Praktisk övning (obligatorisk närvaro) Grupp 1 kl.9-10.30 Grupp 2 kl.10.30-12 von Smitten-Stubb Karin
2022-12-01 08:30 - 11:30 D275 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga GRUPP 2: praktiska övningar gällande observation Ring Joachim
2022-12-02 09:00 - 12:00 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga 9.00-10.30 Egen övning 10.30-12.00 Praktisk övning von Smitten-Stubb Karin
2022-12-07 09:00 - 12:00 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Ledmätning och manuell muskelmätning. Praktisk övning (obligatorisk närvaro) Grupp 1 kl.9-10.30 Grupp 2 kl.10.30-12 von Smitten-Stubb Karin
2022-12-07 09:00 - 12:00 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Ledmätning och manuell muskelmätning. Praktisk övning (obligatorisk närvaro) Grupp 2 kl.9-10.30 Grupp 1 kl.10.30-12 von Smitten-Stubb Karin
2022-12-12 09:00 - 12:00 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Praktisk övning hela gruppen von Smitten-Stubb Karin
2022-12-12 09:00 - 12:00 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Praktisk övning hela gruppen von Smitten-Stubb Karin
2022-12-12 12:00 - 15:00 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Egen övning von Smitten-Stubb Karin
2022-12-13 09:15 - 12:00 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Introduktion i mjukdelsbehandling och praktisk övning von Smitten-Stubb Karin
2022-12-13 09:15 - 12:00 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Introduktion i mjukdelsbehandling och praktisk övning von Smitten-Stubb Karin
2022-12-13 12:30 - 15:00 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Egen övning av ledmätning och muskeltest von Smitten-Stubb Karin
2022-12-13 12:30 - 15:00 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga von Smitten-Stubb Karin
2022-12-14 08:00 - 16:00 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Praktisk tent. Länk till bokning av tent tid på Itslearning von Smitten-Stubb Karin
2022-12-15 08:00 - 16:00 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Praktisk tent. Länk till att boka testtid finns på Itslearning von Smitten-Stubb Karin
2023-01-10 08:00 - 11:00 D273 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Omtent 1 von Smitten-Stubb Karin
2023-01-10 09:00 - 12:00 A409 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Fysisk aktivitet, allmänt: teori Ring Joachim
2023-01-10 15:00 - 16:30 D273 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Omtent 1 von Smitten-Stubb Karin
2023-01-11 09:00 - 12:00 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Mjukdelsbehandling praktisk lektion (obligatorisk) Grupp 1 9.00-10.30 Grupp 2 10.30-12.00 von Smitten-Stubb Karin
2023-01-11 09:00 - 12:00 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Mjukdelsbehandling praktisk övning (obligatorisk timme) von Smitten-Stubb Karin
2023-01-11 11:45 - 13:00 B325 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Styrketärning Lahti Johan
2023-01-11 13:00 - 14:30 M704 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Arcadahallens gym Lahti Johan
2023-01-12 08:45 - 10:15 B326 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Uthållighetsteori Lahti Johan
2023-01-12 10:30 - 12:00 M703 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Arcadahallens lab Lahti Johan
2023-01-17 09:00 - 12:00 B323 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Terapeutisk träning: allmänt (teori) Ring Joachim
2023-01-17 12:15 - 14:00 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Praktisk övning (obligatorisk) Hela gruppen von Smitten-Stubb Karin
2023-01-17 12:15 - 14:00 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Praktisk övning (obligatorisk) Hela gruppen von Smitten-Stubb Karin
2023-01-18 09:00 - 12:00 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 2: 9.00-10.30 Grupp 1: 10.30-12.00 von Smitten-Stubb Karin
2023-01-18 09:00 - 12:00 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Grupp 1: 9.00-10.30 Grupp 2: 10.30-12.00 von Smitten-Stubb Karin
2023-01-19 09:00 - 12:00 D4109 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Träningsgrunder: teoriföreläsning Joachim Ring is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Topic: Träningsgrunder: teoriföreläsning Time: Jan 19, 2023 09:00 AM Helsinki   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62769624840   Meeting ID: 627 6962 4840   Join by SIP 62769624840@109.105.112.236 62769624840@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 627 6962 4840 Ring Joachim
2023-01-19 12:00 - 15:00 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Egen övning i mjukdelsbehandling von Smitten-Stubb Karin
2023-01-23 10:00 - 14:00 M704 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Självstudier: tid för interju och test kopplat till praktisk uppgift Ring Joachim
2023-01-23 10:00 - 14:00 D280 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Självstudier: tid för intervju och test kopplat till praktisk uppgift Ring Joachim
2023-01-24 11:00 - 13:00 D273 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Omtent 2 von Smitten-Stubb Karin
2023-01-25 12:00 - 14:15 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Egen övning i mjukdelsbehandling von Smitten-Stubb Karin
2023-01-26 11:00 - 12:00 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Egen övning i mjukdelsbehandling von Smitten-Stubb Karin
2023-01-27 09:00 - 12:00 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Praktisk övning. Grupp 1.kl.9-10.30 Grupp 2 kl-10.30-12 von Smitten-Stubb Karin
2023-01-27 09:00 - 12:00 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Praktisk övning. Grupp 1.kl.9-10.30 Grupp 2 kl-10.30-12 von Smitten-Stubb Karin
2023-01-31 12:00 - 14:00 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Extra övning och repetition av mjukdelsbehandling. Obligatorisk för dem som har frånvaron. Karin är på plats. von Smitten-Stubb Karin
2023-02-01 09:00 - 12:00 E385 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Teoritentamen gällande intervju, observation, kommunikation, etik, fysisk aktivitet samt terapeutisk träning Ring Joachim
2023-02-02 08:00 - 16:00 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Klientmottagning von Smitten-Stubb Karin
2023-02-02 08:00 - 16:00 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Klientmottagning von Smitten-Stubb Karin
2023-02-02 08:00 - 16:00 D273 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Klientmottagning von Smitten-Stubb Karin
2023-02-03 12:00 - 16:00 D273 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Klientmottagning von Smitten-Stubb Karin
2023-02-03 12:00 - 16:00 D281 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Klientmottagning von Smitten-Stubb Karin
2023-02-03 12:00 - 16:00 D282 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Klientmottagning von Smitten-Stubb Karin
2023-02-06 12:00 - 13:00 D173 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga Fascia von Smitten-Stubb Karin
2023-03-07 09:00 - 12:00 E387 Grunderna i rörelselära och bedömning av funktionsförmåga omtentamen 1 i Jockes delar Ring Joachim

Kurs och studieplanssökning