Kursens undervisningsperiod

2 (2022-10-24 till 2022-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Inom denna studieenhet kommer vi att fokusera på
följande kompetenser:

-Förstå och förklara fysiologiska och
patofysiologiska tillstånd relaterade till
förstavårdens traumapatienter

-Förstå mekanismen bakom traumatiska skador samt
hur man utvärderar traumaenergi

- Utföra en ändamålsenlig anamnes och systematisk
omfattande traumaundersökning av samt identifiera
tecknen på akuta och/eller livshotande tillstånd
relaterade till trauma.

- Påbörja och patientsäkert vårda traumapatienter
i förstavården på vårdnivå, enligt rådande
standard samt göra motiverade beslut för icke-
transport.

-Handleda patienter och anhöriga i frågor om
fortsatt vård, baserat på rådande direktiv och
evidens.

-Delta som både ledare och teammedlem i
förstavårdens vårdteam enligt förväntningar på
vårdnivå

Läranderesultat

Efter avlagd studieenhet kan du:

-Förstå hur traumatisk skada påverkar fysiologin
och patofysiologin samt vilka fynd och symptom som
oftast kan påträffas hos en traumatiskt skadad
patient

-Förstå centrala begreppen för traumavård, ex.
traumaenergi och traumamekanism, samt kan
applicera dom i vården av traumatiskt skadade
patienten.

-Delta som vårdare 1 (ansvarig vårdare) samt
vårdare 2 enligt rådande vårdprotokoll och -
direktiv, ansvarsområden samt principer som styr
arbete för förstavårdare på vårdnivå vid bemötande
av en traumatiskt skadad patient.

-I enlighet med vårddirektiven, utföra en adekvat
och ändamålsenlig traumaundersökning samt
utvärdera behov för vård och grad av brådska eller
göra beslut om att icke-transportera baserad på
rådande direktiv samt handleda patienten i frågor
om fortsatta uppföljning och vård.

-Kan, på basen av valid och ändamålsenlig
utvärdering, bestämma ändamålsenligaste
vårdinstans samt påbörja vård på plats och/eller
under transport samt handleda patienter som inte
transporteras, i frågor relaterade till fortsatt
vård.

-Kan använda sig av dom vanligaste och mest
ändamålsenliga immobiliseringsverktyg och -metoder
i vården av traumapatient

-Kan utföra dom vanligaste livräddande åtgärderna
i vården av traumatiskt skadad patient (ex.
nåltorakosentes, krikotyreotomi, applicering av
åtsnöringsförband CAT och packande av hotande
yttre blödningar)

Innehåll

Traumataktik
Traumamekanismer
Vård av traumapatient

Förkunskaper

Förstavård på grundnivå
Förstavård på grundnivå, Praktik
Förstavård på grundnivå - Kompetensbedömning

Akutvård - Grundnivå 2
Specialteman inom akutvård

Kursen ersätter följande kurser

Förstavård på vårdnivå ? Trauma (5 sp)

Mer information

Alla tillfällen har obligatorisk närvaro. En
frånvaro tillåts och kompenseras med uppgift.

Litteratur

Castrén M. et al. 2005. Ensihoidon perusteet.
Pelastusopisto. Suomen Punainen Risti. Otavan
Kirjapaino Oy, Keuruu. ISBN 951-98649-5-4

Kuisma M, Holmström P et al. 2017. Ensihoito.
SanomaPro. ISBN
9789526340241

Alanen P, Jormakka J, Kosonen A och Saikko S.
2016. Oireista
työdiagnoosiin - ensihoitopotilaan tutkiminen
ja arviointi. SanomaPro.
ISBN: 978-952-63-3547-6

Plus ytterligare material från föreläsarna

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 7 timmar
 • Praktiska övningar - 55 timmar
 • Självstudier - 53 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

-Teoretiska kunskapen utvärderas igenom en skriftlig
tent

- Handfärdigheter utvärderas genom en skills
utvärdering

Lärare

 • Lindqvist Johnny
 • Loimijoki Niko
 • Saarela Sami
 • Stenström Mats
 • Takala Sami
 • Similä Hannes

Examinator

Ericsson Christoffer

Antal kursplatser

Ingen begränsning (24 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Kolla tidtabellen i ARBS.

Kursanmälningstid

2022-04-25 till 2023-07-31

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-10-03 09:15 - 17:00 E493 Akutvård - Trauma
2022-10-03 09:15 - 16:30 E488 Akutvård - Trauma
2022-10-03 09:15 - 16:30 E491 Akutvård - Trauma
2022-10-04 09:00 - 16:00 E491 Akutvård - Trauma Takala Sami
2022-10-04 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Trauma Saarela Sami
2022-10-05 09:15 - 16:00 E493 Akutvård - Trauma
2022-10-06 09:15 - 16:00 D4107-08 Akutvård - Trauma Saarela Sami
2022-10-07 09:15 - 16:00 D4109 Akutvård - Trauma Saarela Sami
2022-10-07 12:30 - 16:00 D4110 Akutvård - Trauma
2022-10-10 09:00 - 16:00 E493 Akutvård - Trauma Saarela Sami
2022-10-10 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Trauma Saarela Sami
2022-10-11 09:15 - 16:00 E494 Akutvård - Trauma
2022-10-11 09:15 - 16:00 E482 Akutvård - Trauma Saarela Sami
2022-10-11 09:15 - 12:00 E380 Akutvård - Trauma Saarela Sami
2022-10-11 11:45 - 16:30 E493 Akutvård - Trauma Saarela Sami
2022-11-04 12:15 - 15:15 E385 Akutvård - Trauma

Kurs och studieplanssökning