Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2022-08-01 till 2022-10-23)
 • 2 (2022-10-24 till 2022-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att stöda studenten att målmedvetet,
självständigt och
framgångsrikt kunna studera vid Arcada och få
en grund för
sin karriärsutveckling.

Följande allmänna kompetenser betonas under
kursen:

- Lärandekompetens
- Digital kompetens
- Global kompetens
- Etisk kompetens
- Kommunikativ och social kompetens

Läranderesultat

Lärandekompetens

- Ha en realistisk uppfattning om det egna
lärandet i
högskolestudier och betydelsen av livslångt
lärande.
- känna till olika verktyg, metoder och
studieaktiviteter som stöd för målinriktat
lärande
(studieorientering)
- förstår betydelsen av att jobba tillsammans
för att
stöda det egna lärandet
- Känna till sin studieplan och reflektera över
målen
med studierna.
- Känna till sin profession och få en insikt i
kunnande, färdigheter och attityd som behövs i
yrkeslivet.

Digital kompetens

- Förstå vikten med att utveckla sin digitala
kompetens och informationskompetens under
studierna
- Ha färdigheter för att självständigt kunna
lösa
problem och utmaningar när det gäller digital
information, kommunikation och
innehållsproduktion.
- Behärska de mest grundläggande verktygen och
funktionerna för att kunna studera, kommunicera
och
skapa material.

Global kompetens

- Vara öppen för och se styrkan i kulturell
mångfald.

Etisk kompetens

- Omfatta etiska principer för god vetenskaplig
praxis
i studier vid Arcada.

Kommunikativ och social kompetens

- Kunna dela insikter med andra och argumentera
för
sina åsikter.
- Kunna använda skrivguiden i skriftliga
arbeten.

Innehåll

Del 1 (2 sp) Studierna

Gruppträffar med lärartutor
Studieorientering med studievägledare
Språkstöd och kartläggning av språkkompetens
Studiernas innehåll och mål med studier
Multikulturella studier

Del 2 (3 sp) Digital kompetens (online kurs på
itslearning)
1. Digital kompetens
2. Innehållsproduktion
3. Informationskompetens
4. Kommunikation och samarbete

Förkunskaper

Inga

Mer information

Kursens två delar registreras tillsammans som
en
prestation på 5 sp. De båda delarna har var
sitt
kursområde på itslearning.

Del 2:
Digital kompetens är en nätbaserad kurs. Varje
vecka kommer
nya uppgifter som ska göras. Det erbjuds även
dropin för dem
som behöver. Läs mera på kursen i itslearning.

Litteratur

Del 1 (2 sp) Studierna
Skrivguide
Studieguide

Del 2 (3 sp) Digital kompetens
ikt.arcada.fi och itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
 • Basgruppsarbete - 0 timmar
 • Självstudier - 0 timmar
 • Nätbaserade - 0 timmar
 • Seminarier - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Del 1 (2 sp) Studierna
Aktivt deltagande i lektioner och
lärartutorering,
som påvisas i form av lärdagbok.

Del 2 (3 sp) Digital kompetens
Alla obligatoriska uppgifter i itslearning ska
vara
godkända.

Lärare

 • Granholm Eva
 • Levälahti Filip
 • Ray Jan-Anders
 • Sjölund Terese

Examinator

Sjölund Terese

Antal kursplatser

Ingen begränsning (30 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-08-24 09:00 - 15:30 F249 Introduction to University Studies Welcome to study Eronen Lotta
Gray Pamela
Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2022-08-25 09:00 - 10:00 Introduction to University Studies Welcome to Diak
2022-08-25 10:00 - 11:00 Introduction to University Studies Accrediation/RPL at Diak
2022-08-25 12:00 - 15:30 Introduction to University Studies Study office info, Learning competencies, Safety walk, O'Diako Student union
2022-08-29 08:30 - 10:00 Introduction to University Studies Library info at Diak
2022-08-29 10:15 - 11:45 Introduction to University Studies Student welfare info at Diak
2022-08-30 09:00 - 10:00 Introduction to University Studies Nursing Accreditaion Q&A on Zoom granhoev@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65284704500?from=addon Meeting ID: 652 8470 4500 Join by SIP 65284704500@109.105.112.236 65284704500@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 652 8470 4500 Granholm Eva
2022-08-30 10:00 - 11:00 Global Competences Global Competences/soft skills make you attractive in the future job market, as these are sought after by employers and prepare you for continuous learning. Sandra Slotte is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66136927295?pwd=cUV2RWtxSE93MFZVWnQrQmlvRE9jUT09 Meeting ID: 661 3692 7295 Passcode: 894061 Join by SIP 66136927295@109.105.112.236 66136927295@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 661 3692 7295 Passcode: 894061 Slotte Sandra
2022-09-01 10:00 - 11:00 A311 Introduction to University Studies Languange - info Rancken Ulrika
2022-09-01 12:00 - 14:00 B518 Introduction to University Studies Ray Jan-Anders
2022-09-07 09:00 - 11:00 B522 Introduction to University Studies Ray Jan-Anders
2022-09-08 14:00 - 15:00 B522 Tutoring session Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2022-09-12 12:00 - 14:00 B522 Introduction to University Studies Ray Jan-Anders
2022-09-15 15:00 - 16:00 A311 Tutoring session Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2022-09-19 14:45 - 15:45 B522 Tutoring session Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2022-09-30 14:00 - 15:00 Tutoring session Zoom https://diak-fi.zoom.us/j/68158233031?pwd=ZFZXWDF3NWVEUVRjWVBlQWFGSXVTUT09 passcode 591174 Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2022-10-06 15:00 - 16:00 Tutoring session At Diak, room 400 Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2022-10-24 10:00 - 11:30 Tutoring session At Diak room 328 Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2022-11-15 09:00 - 10:00 Tutoring session Zoom https://diak-fi.zoom.us/j/68158233031?pwd=ZFZXWDF3NWVEUVRjWVBlQWFGSXVTUT09 passcode 591174 Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese
2022-11-28 13:00 - 15:00 Tutoring session Zoom - https://diak-fi.zoom.us/j/68158233031?pwd=ZFZXWDF3NWVEUVRjWVBlQWFGSXVTUT09 passcode 591174 Mannevaara Pauleen
Sjölund Terese

Kurs och studieplanssökning