Kursens undervisningsperiod

2 (2022-10-24 till 2022-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

​Fact based decision making
Customer centric competency
Local and Global Societal Competencies

Läranderesultat

Once you have completed the study unit you will
have:

the ability to define freight forwarding and
describe freight forwarding companies and their
services (knowledge)
the ability to search for information needed to
issue the correct documents on import and export
and describe the processes. (knowledge)
ability to select appropriate terms of delivery
(Incoterms 2020 and Finnterms 2001) for various
mode of transportation and situations. (skill)
ability to interpret international agreements and
industry-specific rules (attitude)

Innehåll

Grunder i spedition
Terminologi
Incoterms 2020
Allmänna villkor för Nordiskt Speditörsförbunds
Allmänna Bestämmelser (NSAB 2015)
Processer och dokument
Tullformaliteter
Andra ämnen inom spedition och tull.

Förkunskaper

Logistikens grunder

Litteratur

The World of Logistics,
www.logistiikanmaailma.fi Extern länk
General Conditions of the Nordic Association of
Freight Forwarders (NSAB 2015)
General Conditions of International Road Haulage
2010
Customs, www.tulli.fi Extern länk

Övrigt material som tilldelas under kursen

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 3 timmar
 • Praktiska övningar - 6 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 31 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

To pass the course the student should pass the
compulsory elements of the course and receive at
least 50 points of the maximum 100 points in the
course.
Exam max 50 points (minimum 25 points to pass) ?
re-exam 1 and re-exam 2
Group assignment max 20 points (minimum 10 points
to pass) ? retakes or compensations NOT possible
Quiz 1-6, each max 5, total 30 points (minimum 15
points to pass) ? retakes or compensations NOT
possible
All the minimum levels are required to pass the
course!
Grading
1-49 points equal to fail
50-59 points equal to 1
60-69 points equal to 2
70-79 points equal to 3
80-89 points equal to 4
90-100 points equal to 5
Introduction lecture mandatory

Lärare

 • Adlercreutz Erica
 • Henriksson Robert

Examinator

Henriksson Robert

Antal kursplatser

Ingen begränsning (25 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-10-10 till 2022-10-20

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-10-27 08:30 - 10:30 B518 Freight Forwarding Introduction and theme 1 Freight forwarding, organizations and trends Adlercreutz Erica
Henriksson Robert
2022-11-03 08:30 - 10:30 B518 Freight Forwarding Theme 2 - NSAB15 and Services Henriksson Robert
2022-11-10 13:30 - 15:30 B320 Freight Forwarding Theme 3 Adlercreutz Erica
2022-11-17 08:30 - 10:30 B518 Freight Forwarding Theme 4 - Documents in exports and imports Theme 5 - Trade within EU (internal trade) Henriksson Robert
2022-11-24 08:30 - 11:00 B518 Freight Forwarding Theme 6 Adlercreutz Erica
2022-11-29 08:30 - 11:00 F143 Freight Forwarding Theme 7 Adlercreutz Erica
2022-12-08 08:30 - 11:00 Freight Forwarding A visit to Vuosaari Harbour Henriksson Robert
2022-12-16 08:30 - 11:00 B518 Freight Forwarding Presentations Adlercreutz Erica
Henriksson Robert
2022-12-16 12:00 - 14:30 B518 Freight Forwarding Presentations Adlercreutz Erica
Henriksson Robert
2022-12-20 12:00 - 15:00 B518 Freight Forwarding Ordinary exam Adlercreutz Erica
Henriksson Robert
2023-01-23 12:00 - 15:00 B518 Freight Forwarding Re-exam 1 Adlercreutz Erica
Henriksson Robert
2023-02-20 12:00 - 15:00 B518 Freight Forwarding Re-exam 2 Adlercreutz Erica
Henriksson Robert

Kurs och studieplanssökning