Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2022-08-01 till 2022-10-23)
 • 2 (2022-10-24 till 2022-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is...

Läranderesultat

At the end of the course the student is expected to
be able to...

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
 • Praktiska övningar - 0 timmar
 • Basgruppsarbete - 0 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 35 timmar
 • Självstudier - 60 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Kimberley Nigel

Examinator

Kimberley Nigel

Antal kursplatser

Ingen begränsning (37 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-08-31 10:15 - 12:00 B323 Academic Writing 1 Kimberley Nigel
2022-09-07 10:15 - 12:00 E387 Academic Writing 1 Kimberley Nigel
2022-09-14 10:15 - 12:00 E387 Academic Writing 1 Kimberley Nigel
2022-09-21 10:15 - 12:00 E387 Academic Writing 1 Kimberley Nigel
2022-09-28 10:15 - 12:00 B323 Academic Writing 1 Kimberley Nigel
2022-10-05 10:15 - 12:00 B323 Academic Writing 1 Kimberley Nigel
2022-10-12 10:15 - 12:00 B323 Academic Writing 1 Kimberley Nigel
2022-11-02 10:15 - 12:00 B323 Academic Writing 1 Kimberley Nigel
2022-11-09 10:15 - 12:00 E385 Academic Writing 1 Kimberley Nigel
2022-11-16 10:15 - 12:00 B323 Academic Writing 1 Kimberley Nigel
2022-11-23 09:15 - 12:15 B323 Academic Writing 1 Kimberley Nigel
2022-11-30 09:15 - 13:00 B323 Academic Writing 1 Kimberley Nigel
2022-12-07 09:15 - 13:00 B323 Academic Writing 1 Kimberley Nigel
2022-12-14 09:15 - 14:00 B323 Academic Writing 1 Kimberley Nigel

Kurs och studieplanssökning