Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

3 sp

Kompetensmål

Att förkovra de praktiska färdigheterna i finska
språket i tal och skrift på högskolenivå.
Studerande blir förtrogen med bland annat
rekryteringsdokument och -terminologi samt
förbättrar sin förmåga att uttrycka sig muntligt
på finska i arbetslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande ha
förvärvat sådana muntliga och skriftliga kunskaper
i finska som enligt lagen om de språkkunskaper,
som krävs av offentligt anställda (424/2003) för
en tjänst inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för
vilken högskoleexamen är ett krav, och som behövs
med tanke på studentens yrkesutövning och
utveckling i yrkesmässigt avseende.

Innehåll

Muntlig kommunikation på finska
Muntliga föredrag och presentationer
Platsansökan och meritförteckning
Meddelanden och anvisningar
Språkriktighet och språkvård

Förkunskaper

Inhemska språk 1
Kunskapsnivå B1 (Europeiska referensramen för språk)

Mer information

Vissa obligatoriska arbeten enligt den tidtabell
som läraren meddelat om på Itslearning.

d

Litteratur

Av läraren sammanställt material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 18 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 8 timmar
 • Självstudier - 26 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar
 • Munligt test och skriftlig förhör - 4 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 81 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 81 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Presentation Skriftligt förhör Arbetsansökan

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Muntligt test
Skriftligt förhör
Arbetsansökan och CV
Presentation och stödmaterial
Deltagande i presentationstillfällen

Lärare

Rancken Ulrika

Examinator

Rancken Ulrika

Antal kursplatser

Ingen begränsning (30 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-12-24 till 2022-01-20

Examinationsformer

 • 2021-02-12 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-01-11 12:30 - 15:00 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för FT Rancken Ulrika
2022-01-12 12:30 - 15:00 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för FT Rancken Ulrika
2022-01-17 13:00 - 15:00 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för FT Rancken Ulrika
2022-01-18 08:45 - 10:00 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för FT (pienryhmä) Rancken Ulrika
2022-01-18 12:30 - 15:30 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för FT Rancken Ulrika
2022-01-24 12:30 - 14:00 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för FT Rancken Ulrika
2022-01-31 12:30 - 16:00 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för FT Rancken Ulrika
2022-02-07 12:30 - 16:00 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för FT (esityksiä) Rancken Ulrika
2022-02-15 12:30 - 16:00 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för FT (esityksiä) Rancken Ulrika
2022-02-16 12:00 - 16:00 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för FT (suullisia testejä) Rancken Ulrika
2022-02-21 16:00 - 18:00 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för FT (extra presentationstillfälle) Rancken Ulrika
2022-02-22 12:00 - 16:00 Inhemska språk 2, arbetslivsfinska för FT (suullisia testejä) Ulrika Rancken is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65754821638?from=addon Meeting ID: 657 5482 1638 Join by SIP 65754821638@109.105.112.236 65754821638@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 657 5482 1638 Rancken Ulrika

Kurs och studieplanssökning