Kursens undervisningsperiod

3 (2022-01-01 till 2022-03-13)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

Målet är att utveckla kursdeltagarnas
uttrycksförmåga på svenska inom sitt framtida
yrkesområde. Kursen tjänar som stöd för
lärdomsprov beträffande processkrivning,
skrivteknikaliteter och vetenskapligt skrivande.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas du
kunna uttrycka dig adekvat på svenska, muntligt
och skriftligt, inom ditt studieområde samt kunna
skriva rapporter och andra texter med relevans
för studierna och framtida
yrkesverksamhet. Du kan anpassa ditt språk
till varierande kommunikationssituationer och kan
utnyttja språkliga hjälpmedel. Du kan
analysera skön- och facklitteratur både
innehållsligt och språkligt/stilistiskt.

Förkunskaper

Inhemska språk 1

Litteratur

Ask, S., 2006, Hållbara texter : Grunderna i formellt skrivande, Liber, Stockholm.
Reuter, M., 2014, Så här ska det låta, Scriptum, Vasa.
Reuter, M., 2006, Översättning och språkriktighet, Svensk Språktjänst AB, Helsingfors.
Svenska skrivregler, 2017, Språkrådets skrifter 22, 4 uppl., Liber AB, Stockholm.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 12 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Självstudier - 17 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 54 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 54 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

 1. Litteraturreflektioner
 2. Vetenskapligt skrivande, lärdomsprov
 3. Språkriktighet ? test
 4. Bokpresentation i grupp
 5. Bokrapport, individuell

Lärare

Sandell Magdalena

Examinator

Sandell Magdalena

Antal kursplatser

Ingen begränsning (34 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2022-05-31

Kursanmälningstid

2021-08-24 till 2022-07-31

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-11-08 09:00 - 11:00 Inhemska språk 2, svenska (A+B) för socionomer och ergoterapeuter A+B-gruppen tillsammans, zoomlänk i its. Sandell Magdalena
2021-11-15 09:00 - 11:00 Inhemska språk 2, svenska (A+B) för socionomer och ergoterapeuter A+B-gruppen tillsammans, zoomlänk i its Sandell Magdalena
2021-12-03 09:00 - 11:00 Inhemska språk 2, svenska (A+B) för socionomer och ergoterapeuter Skrivhandledning lärdomsprov, info i kursprogrammet i Its. ZOom Sandell Magdalena
2021-12-09 18:00 - 20:00 Inhemska språk 2, svenska (A) för socionomer och ergoterapeuter Skrivhandledning, A+B, anmäl i its. Zoom Sandell Magdalena
2021-12-10 09:00 - 11:00 Inhemska språk 2, svenska (A+B) för socionomer och ergoterapeuter Skrivhandledning lärdomsprov, info i kursprogrammet i Its.Zoom Sandell Magdalena
2021-12-17 09:00 - 11:00 Inhemska språk 2, svenska (A+B) för socionomer och ergoterapeuter Skrivhandledning lärdomsprov, info i kursprogrammet i Its. Zoom Sandell Magdalena
2022-01-10 09:00 - 11:00 Inhemska språk 2, svenska (A+B) för socionomer och ergoterapeuter På zoom. A och B gruppen tillsammans Sandell Magdalena
2022-01-17 09:00 - 11:00 Inhemska språk 2, svenska (A+B) för socionomer och ergoterapeuter Skrivhandledning lärdomsprov, info i its. Zoom Sandell Magdalena
2022-01-17 18:00 - 20:00 Inhemska språk 2, svenska (A) för socionomer och ergoterapeuter Zoomlänk: https://arcada.zoom.us/j/64489523987?pwd=YWxUdGE5SllSY0lQT0FuU01IaUhzQT09 Sandell Magdalena
2022-01-24 09:00 - 11:00 Inhemska språk 2, svenska (A+B) för socionomer och ergoterapeuter Skrivhandledning lärdomsprov, info i its. zoom Sandell Magdalena
2022-02-16 10:00 - 12:00 Inhemska språk 2, svenska (A) för socionomer och ergoterapeuter Bokdiskussion gruppvis. Se grupper i its. Diskussionen kan ske på annan tidpunkt, men bokar en gemensam tid för alla som ni kan utgå från. Sandell Magdalena
2022-02-24 10:00 - 12:00 Inhemska språk 2, svenska (A+B) för socionomer och ergoterapeuter Bokpresentationer, obligatorisk närvaro. Zoom. Sandell Magdalena
2022-02-25 09:00 - 11:00 Inhemska språk 2, svenska (A+B) för socionomer och ergoterapeuter Skrivhandledning lärdomsprov, se its Sandell Magdalena
2022-03-03 18:00 - 20:00 Inhemska språk 2, svenska (A) för socionomer och ergoterapeuter Skrivhandledning A+B, anmälning i its. Zoom Sandell Magdalena
2022-03-04 09:00 - 11:00 Inhemska språk 2, svenska (A+B) för socionomer och ergoterapeuter Skrivhandledning lärdomsprov, se its Sandell Magdalena
2022-03-07 13:00 - 15:00 Inhemska språk 2, svenska (A) för socionomer och ergoterapeuter Skrivhandledning för lärdomsprov. Se info i its. Zoom Sandell Magdalena

Kurs och studieplanssökning