Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2021-08-01 till 2021-10-24)
 • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Du klarar av enkla vardagssituationer muntligt och skriftligt på svenska.

Du kan presentera dig själv och andra och berätta om din familj, var du bor, vad du gör och vad du tycker om.

Du kan läsa enkla texter och skriva enkla meddelanden

Du kan bilda enkla meningar och frågor i presens både i tal och skrift

Du förstår enkelt tal om vardagliga saker när någon talar långsamt och tydligt

Du kan prata om enkla saker med en patient. Du kan fråga om måendet, föreslå och hjälpa med enkla göromål som att äta, gå på toaletten eller klä på sig. Du kan använda imperativ för att säga vad patienten ska göra, t.ex. dricka upp, lägga sig ner eller vila.

Läranderesultat

Vokabulär: händelser under en dag, familj, måltider, arbete, hobbyer

Grammatik: verb i infinitiv, presens och imperativ. Substantiv i singular. Datum och klockslag.

Du känner till kroppsdelar på svenska, enkla fraser om hälsa och mående

Du har kunskap om att många i Finland önskar bli bemötta på svenska inom vården.

Innehåll

Grundläggande strukturer i språket, uttal och
ordförråd
Texter och dialoger
Fokus ligger på vårdsituationer

Förkunskaper

Det här är en grundkurs i svenska. Du behöver inga förkunskaper. Kursens nivå är CEFR A1.1.

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Obligatorisk närvaro.

Litteratur

Lärarens eget material som finns i Itslearning

https://learningswedish.se/courses/11 Extern länk

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Basgruppsarbete - 15 timmar
 • Självstudier - 60 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Spoken exam 14.12.2021

Examinationskrav

Närvaro obligatorisk eftersom vi
övar uttal och dialoger under lektionerna. För
godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Skriftligt prov (50 %)
Muntligt prov (25 %)
Uppgifter (25 %)

Lärare

Sandell Magdalena

Examinator

Sandell Magdalena

Antal kursplatser

Ingen begränsning (22 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2022-02-15

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Examinationsformer

 • 2021-12-09 - Tentamina
 • 2021-12-14 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-08-31 13:00 - 15:00 Nursing Swedish Beginners A1 Sandell Magdalena
2021-09-02 13:00 - 15:00 Nursing Swedish Beginners A1 Sandell Magdalena
2021-09-07 13:00 - 15:30 Nursing Swedish Beginners A1 Sandell Magdalena
2021-09-16 13:30 - 15:00 Nursing Swedish Beginners A1 Sandell Magdalena
2021-09-21 13:00 - 15:00 Nursing Swedish Beginners A1 Sandell Magdalena
2021-09-23 13:00 - 15:00 Nursing Swedish Beginners A1 Sandell Magdalena
2021-09-28 12:30 - 14:30 Nursing Swedish Beginners A1 Sandell Magdalena
2021-10-05 13:00 - 15:30 Nursing Swedish Beginners A1 Sandell Magdalena
2021-10-11 09:00 - 11:00 Nursing Swedish Beginners A1 Sandell Magdalena
2021-10-13 13:00 - 15:00 Nursing Swedish Beginners A1 Sandell Magdalena
2021-10-26 13:00 - 15:30 Nursing Swedish Beginners A1 Sandell Magdalena
2021-11-02 12:45 - 14:30 Nursing Swedish Beginners A1 Sandell Magdalena
2021-11-09 13:00 - 15:30 Nursing Swedish Beginners A1 Sandell Magdalena
2021-11-15 12:30 - 14:00 Nursing Swedish Beginners A1 Sandell Magdalena
2021-11-30 12:30 - 15:00 Nursing Swedish Beginners A1 Sandell Magdalena
2021-12-09 09:00 - 11:00 Nursing Swedish Beginners A1 The test is on campus in the Big auditorium Sandell Magdalena
2021-12-14 09:30 - 11:30 B320 Nursing Swedish Beginners A1 Written exam, optional day. Written exam also 9.12. Sandell Magdalena
2021-12-14 12:15 - 15:00 B327 Nursing Swedish Beginners A1 Sandell Magdalena
2022-01-19 08:15 - 12:30 B326 Nursing Swedish Beginners A1 Re-exam, spoken and written. I will inform the students this concerns privately in Itslearning. The course grade is registered for everyone who passed Nursing Swedish. You should not participiate in the re-exam. Sandell Magdalena
2022-01-28 10:00 - 12:30 B320 Nursing Swedish Beginners A1 Re-exam Nursing Swedish. Timetable via Itslearning for those who are attendning. Sandell Magdalena

Kurs och studieplanssökning