Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/903000/2020-2021/378">Nursing 2012 - Projects in working life or practical training and innovation</a>

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:

 • studeranden utför ett konkret
  utvecklingsuppdrag i arbetslivet inom sitt eget
  kompetensområde, antingen som ett mindre
  självständigt projekt eller som del av ett
  större pågående projekt. Den studerande
  fördjupar sitt kunnande i forskningsmetodik,
  projektmetodik och projektledarskap.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att:

 • ta del i projekt som berör det egna
  yrkesområdet
 • inneha en fördjupas kunskap inom ramen för
  sitt eget kompetensområde

Innehåll

Ta del i ett på förhand överenskommet projekt inom
det egna kompetensområdet och ansvara för en
självständig del inom projektet.

Förkunskaper

Grundstudier inom respektive utbildningsprogram

Mer information

Studerande kan inte anmäla sig till kursen utan
överenskommelse med projektansvarig ledare.

Litteratur

Anges av projektansvarig
Arcadas Projektguide 2010

Studieaktiviteter

 • Basgruppsarbete - 16 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 250 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Examinator

Gray Pamela

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning