Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2020-08-01 till 2020-10-25)
 • 2 (2020-10-26 till 2020-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att stud.
1) är insatt i hälsogranskningarnas innehåll för barn 0-7 år och kan genomföra dem )

2) känner till familjers vanligaste hälsofrågor, barnets utveckling och vardagshantering och kan med hjälp av det stöda familjer

3) känner till de vanligaste pediatriska sjukdomstillstånden samt näringsfrågorna och kan med hjälp av desssa identifiera och handleda patienter och klienter.(bakgrunds- och riskfaktorer, diagnosticering,vårdformer)

4) behärskar det nationella vaccinationsprogrammet och kan handleda familjer om dess innehåll samt handleda om andra frågor gällande vaccinationer.

På alla punkter leder Kunskap och förståelse (40%) till färdighet och förmåga (40%) samt värderingsförmåga och förhållningssätt (20%)

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att
- utföra mätningar och observationer för att kartlägga barnets hälsa och utveckling (fysisk, psykisk, psykosocial, motorisk, neurologisk)
- vara bekant med metoder och nätverk för föräldrastöd
- kunna anpassa handledning för familjen utgående från rekommendationer om barnets kost, sömn, lek, munhälsa
- ha ett fördjupat kunnande i vanligaste sjukdomar för barn inom öppenvården
- klara av en bedömning av vård- och stödbehov
-kunna ge vårdhandledning till familjen
- känna till sjukdomar som förebyggs genom det finska vaccinationsprogrammet för barn 0-7 år
- känna till vaccinationsprogrammets innehåll
- känna vaccinens biverkningar och kontraindikationer
- ha ett vaccinationsetiskt förhållningssätt

Innehåll

Barnhälsovård 3,5sp
Fördjupad vaccinationskunskap 1sp
Pediatrik 0,5 sp

- uppföljning av barnets tillväxt,
utveckling,syn och hörsel
- stöd av föräldrar till barn 0-7 år
- Fördjupad vaccinationskunskap
- näringssrekommendationer och barn från 0 till
7 år
- Pediatrik i öppenvården 0-7 år
-Introduktion av mentaliseringsbaserat
föräldrastöd.

Förkunskaper

Avklarade kliniska kurser samt praktik från studieår 1-3.

Kursen ersätter följande kurser

Familjeinriktad hälsovård, del 2 för hälsovårdare

Mer information

se examinationskraven
tentamen i både pediatrik och barnhälsovård

Litteratur

Barnhälsovård:
1. Social- och hälsovårdsministeriet 2005.
Barnrådgivningen som stöd för barnfamiljer.
Handbok för personalen. Handböcker 2005:12.
Tillgänglig på adressen:
http://urn.fi/URN:ISBN:952-00-1714-3 Extern länk
, följande
kapitel: del I - kap 2, Del II - kap 7, 9, 10,
11 (tonvikt på kap 10)

2. Hälsoundersökningar vid barnrådgivningen och
inom skolhälsovården - Metodhandbok. THL, Opas
31, den del som gäller barnrådgivningen,
tillgänglig som nätversion:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-066-2 Extern länk 2018,
31, 2. förnyade upplagan.
3. Hakulinen-Viitanen T. 2012. Laaja
terveystarkastus. Ohjeistus äitiys- ja
lastenneuvolatoimintaan sekä
kouluterveydenhuoltoon.THL Opas 22.
Tillgänglig på adressen:
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90 Extern länk
831/URN_ISBN_978-952-245-708-0.pdf?sequence=1

4. Rådgivningsverksamhet, skol- och
studerandehälsovård samt förebyggande mun- och
tandvård. 2010. Motiveringar till och
tillämpningsanvisningar för förordningen
(380/2009). SHM Publikationer 2010:11.
Tillgänglig på adressen
: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3059-9 Extern länk

5. aktuell lagstiftning, bl.a Statsrådets
förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och
studerandehälsovård samt förebyggande mun- och
tandvård för barn och unga. Tillgänglig på
adressen:
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/2011033 Extern länk

6. https://thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja Extern länk
finns enbart på finska
7.Föreläsningsanteckningar och utdelat material

Pediatrik:
Storvik_Sydänmaa S. Tervajärvi L., Hammar A-M.,
Lapsen ja perheen hoitotyö, 2019, SanomaPro (finns som e-bok i Arcadas bibliotek)
Rajantie J. Heikineheimo M.Renko M 2016
Lastentaudit, 6. upplagan. Duodecim. eller
Hanséus, K, Jägervall M, Norman M, 2020,
Barnmedicin,
Studentlitteratur.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Praktiska övningar - 25 timmar
 • Självstudier - 55 timmar
 • Nätbaserade - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkända tentamina och uppgifter
Obligatoriskt deltagande i simuleringar och
övningar + seminarier

Lärare

 • Ekman Petra
 • Grönlund Anu
 • Jeglinsky-Kankainen Ira
 • Stenbäck Pernilla
 • Tillman Ilse

Examinator

Ekman Petra

Antal kursplatser

Ingen begränsning (20 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

se rumsbokningarna i ARBS

Kursanmälningstid

2020-08-10 till 2020-09-06

Examinationsformer

 • 2020-10-11 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-08-31 09:00 - 11:30 Barnfamiljer och hälsa Introduktion i kursen. Vi går igenom allmänt om hälsovårdarens arbetsbild och hur kursen och höstterminen är uppbyggd. https://arcada.zoom.us/j/66476960585?pwd=UWZSL25GYmJSRXo5QTUvV0M0d282UT09 Ekman Petra
2020-09-04 09:00 - 12:00 D4109 Barnfamiljer och hälsa Obs! Munskydd behövs under den här lektionens övningar. Syn och hörsel. Bekanta dig med materialet före lektionen och spara frågor som vi kan diskutera i klass. Ni får öva på varandra. Jessica presenterar kursen Praktik: Barnsäng kl. 9. Ekman Petra
2020-09-07 12:45 - 15:30 Barnfamiljer och hälsa Petra Ekman is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63057484621   Meeting ID: 630 5748 4621 One tap mobile +358972522471,,63057484621# Finland +358341092129,,63057484621# Finland   Dial by your location         +358 9 7252 2471 Finland         +358 3 4109 2129 Finland         +358 9 4245 1488 Finland Meeting ID: 630 5748 4621 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/ccTrA2hXFW   Join by SIP 63057484621@109.105.112.236 63057484621@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 630 5748 4621   Tillväxtuppföljning. Kolla in materialet om ni hinner. Vi är online via Zoom: Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63057484621 Ekman Petra
2020-09-10 09:00 - 14:00 B518 Barnfamiljer och hälsa Petra Ekman is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69638950359?pwd=ZnlCVytOZEsvano5c0hOL05tc3BMQT09   Meeting ID: 696 3895 0359 Passcode: 392439 One tap mobile +358341092129,,69638950359# Finland +358942451488,,69638950359# Finland   Dial by your location         +358 3 4109 2129 Finland         +358 9 4245 1488 Finland         +358 9 7252 2471 Finland Meeting ID: 696 3895 0359 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cbFyci8tot   Join by SIP 69638950359@109.105.112.236 69638950359@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 696 3895 0359 Passcode: 392439   Obs! I skolan! Repetera barnets utveckling och bekanta dig med material om Lene. Titta på videon! Vi diskuterar den och går igenom utrusningen och ni får öva tillsammans. Ekman Petra
2020-09-14 13:00 - 14:00 Barnfamiljer och hälsa Deltagare: Yasmin Owusu Hälsovårdare Yasmin Owusu berättar om familjecenterverksamhet online på Teams. ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 318 794 724# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Ekman Petra
2020-09-17 09:00 - 14:00 Barnfamiljer och hälsa Online på Zoom: Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64069222970 Hälsogranskningarnas diskussioner. Ta till tals. Sömn, kost, levnadsvanor. Friskfaktorer, riskfaktorer. Delvis workshops och smågruppsarbete. Ekman Petra
2020-09-24 09:00 - 14:00 D275 Barnfamiljer och hälsa Motorikdag, vi går igenom barnets motorik i praktiken med besökande barn. Obligatorisk närvaro.Petra Ekman is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63099798141?pwd=MTRRQi9WU2NjSVZPODVqREtSVmNxZz09&from=msft Meeting ID: 630 9979 8141 Passcode: 581235 Join by SIP 63099798141@109.105.112.236 63099798141@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 630 9979 8141 Passcode: 581235 Ekman Petra
Jeglinsky-Kankainen Ira
2020-09-25 09:00 - 15:30 Barnfamiljer och hälsa Mentaliseringsbaserat föräldrastöd i samarbete med Folkhälsan Malin von Koskull och Liisa Jungar Join Zoom Meeting Petra Ekman is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Barnfamiljer och hälsa Petra Ekman is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Topic: Petra Ekman's Zoom Meeting Time: Sep 25, 2020 09:00 AM Helsinki Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67462387983?pwd=TlMwRXRPUmVBTFdEMGNsbVg3UUpxZz09 Meeting ID: 674 6238 7983 Passcode: 374222 One tap mobile +358341092129,,67462387983# Finland +358942451488,,67462387983# Finland Dial by your location +358 3 4109 2129 Finland +358 9 4245 1488 Finland +358 9 7252 2471 Finland Meeting ID: 674 6238 7983 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cdVkehdHGe Join by SIP 67462387983@109.105.112.236 67462387983@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 674 6238 7983 Passcode: 374222 Ekman Petra
von Koskull Malin
2020-10-05 08:30 - 15:30 E486 Barnfamiljer och hälsa Studenterna börjar kl. 9. Ekman Petra
Nyberg Anu
2020-10-05 08:30 - 15:30 E492 Barnfamiljer och hälsa Studenterna börjar kl. 9 Ekman Petra
Nyberg Anu
2020-10-05 08:30 - 09:00 E487.2 Barnfamiljer och hälsa Styrkoppi behövs 9-15.30 för rådgivningssimuleringar. Ekman Petra
Nyberg Anu

Kurs och studieplanssökning