Kursens undervisningsperiod

4 (2021-03-22 till 2021-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten
utvecklar sin kompetens inom den kliniska
mentalvården beträffande patienter som lider av
olika former av kriser, missbruks -och
grunläggande mentala problem.

Studerande utvecklar kompetensen inom det
kontextuella kliniska vårdandet. Kompetensen
ökar inom undersökning, emottagande och vårdandet
av den akut sjuka patienten.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att kunna identifiera, bemöta och
vårda patienter i olika former av kriser och
missbruk.

Studenten kan även igenkänna och bemöta
grundläggande mentala aspekter inom vården.

Studenten skall också förstå de viktiga
principerna vid emottagandet av en patient vid en
jourpoliklinik, samt undersökning och uppföljning
av den akut sjuka patienten.

Studenterna måste veta principerna för in-
hospital avancerad resuskitering.

Innehåll

- olika former av kriser
- krisvård
- krisservice
- olika former av missbruk
- grundkunskap i mentalvård

- introduktion i jourpoliklinisk vård
- emottagande och undersökning av den akut
sjuka eller skadade patienten på en
jourpoliklinik (ABCDEF, NEWS)
- multiprofessionellt samarbete
- vårdkedjan: prehospital vård - jourpoliklinisk
vård - vård på avdelning
- läkemedelsadministration

Förkunskaper

Avklarade studier före deltagande i kursen:

Klinisk vård I och II
Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet
Anatomi och fysiologi

Minst ett praktikfält (minimi 5 veckor) bör vara
avklarat före kursen

Mer information

Introduktionsföreläsningen är obligatorisk.
Simuleringar obligatoriska och
kan inte kompenseras med uppgifter.

Litteratur

1) Cullberg, J. 2006. Kris och utveckling

2) Cullberg, J. 2005. Dynamisk psykiatri. (valda
delar)

3) Clarke, D, Ketchell, A. 2014. Att vårda akut
sjuka vuxna. Prioriteringar vid bedömning och
omhändertagande. Studentlitteratur.
ELLER
Wood, I., Garner, M (red).2013. Inledande
omhändertagande av akut sjuka personer - en bok
för sjuksköterskor. Studentlitteratur

4) Jevon, P. & Ewens, B. (red) 2014. Att övervaka
patienter med livshotande sjukdom.
Studentlitteratur (valda delar)

5) Aktuella artiklar och forskningar

6) Föreläsningsmaterial

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 4 timmar
 • Självstudier - 85 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar
 • Seminarier - 6 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 Hemtentamen i kris och drog
Examination 2 Seminarier i kris och drog
Examination 3 Uppgifter och quizzar i modulerna

Deltagande i simuleringar
obligatoriska, kan inte kompenseras med
uppgifter.

Lärare

 • Appelroth Maria
 • Savolainen Jari
 • Skogster Annika
 • Stockmann-Broo Christine

Examinator

Skogster Annika

Antal kursplatser

Ingen begränsning (85 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2020-11-18 till 2021-03-19

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-03-18 09:00 - 12:00 Klinisk vård VI: Kris, missbruk och poliklinisk vård Introduktionsföreläsning ONLINE Länken hittar ni i itsLearning bara det närmar sig. Savolainen Jari
Skogster Annika
Stockmann-Broo Christine
2021-03-31 12:00 - 16:00 Klinisk vård VI: Kris, missbruk och poliklinisk vård Föreläsning - Poliklinisk vård Appelroth Maria
Stockmann-Broo Christine
2021-04-07 09:00 - 12:30 Klinisk vård VI: Kris, missbruk och poliklinisk vård Introduktion till Kris och missbruk: 9:00-10:00 FV, 10:15-11:15 SJ, 11:30-12:30 BM+HV Savolainen Jari
2021-04-13 09:00 - 12:00 Klinisk vård VI: Kris, missbruk och poliklinisk vård Föreläsning - Poliklinisk vård Skogster Annika
2021-04-14 12:00 - 16:00 Klinisk vård VI: Kris, missbruk och poliklinisk vård Föreläsning - Poliklinisk vård Appelroth Maria
Stockmann-Broo Christine
2021-04-20 09:00 - 12:00 Klinisk vård VI: Kris, missbruk och poliklinisk vård Föreläsning - Poliklinisk vård Stockmann-Broo Christine
2021-04-27 09:00 - 12:00 Klinisk vård VI: Kris, missbruk och poliklinisk vård Föreläsning - Poliklinisk vård Skogster Annika
2021-05-04 10:45 - 17:00 Klinisk vård VI: Kris, missbruk och poliklinisk vård Seminarier - SJ Savolainen Jari
2021-05-05 09:00 - 14:00 Klinisk vård VI: Kris, missbruk och poliklinisk vård Seminarier - FV Savolainen Jari
2021-05-07 09:00 - 14:00 Klinisk vård VI: Kris, missbruk och poliklinisk vård Seminarier BM + HV Savolainen Jari
2021-05-11 09:00 - 16:00 Klinisk vård VI: Kris, missbruk och poliklinisk vård ONLINE förmiddagsgruppen 9-12 FV-A, eftermiddagsgruppen 13-16 FV-B Savolainen Jari
Skogster Annika
2021-05-12 09:00 - 16:00 Klinisk vård VI: Kris, missbruk och poliklinisk vård ONLINE förmiddagsgruppen 9-12 HV-A, eftermiddagsgruppen 13-16 HV-B Savolainen Jari
Skogster Annika
2021-05-18 09:00 - 16:00 Klinisk vård VI: Kris, missbruk och poliklinisk vård ONLINE förmiddagsgruppen 9-12 BM eftermiddagsgruppen 13-16 SJ-A Savolainen Jari
Skogster Annika
2021-05-20 09:00 - 16:00 Klinisk vård VI: Kris, missbruk och poliklinisk vård ONLINE förmiddagsgruppen 9-12 SJ-B eftermiddagsgruppen 13-16 SJ-C Savolainen Jari
Skogster Annika
2021-05-28 09:00 - 15:00 Klinisk vård VI: Kris, missbruk och poliklinisk vård Tentamen Savolainen Jari

Kurs och studieplanssökning