Kursens undervisningsperiod

1 (2020-08-01 till 2020-10-25)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten
förstår
hälsopreventionens och den hälsofrämjande
verksamhetens betydelse och metoder inom hem-
och
öppenvården. Studenten får en fördjupad
förståelse för den äldre klienten och klienter
från främmande kulturer. Studenten får en
inblick
i samarbetet mellan anstalt- och öppenvården
samt
ser betydelsen av helhetsvården och
kontinuiteten. Studenten lär sig att samarbeta
med olika professioner på ett klientcentrerat
sätt.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten vara
förmögen att självständigt och som en del av
ett
mångprofessionellt team planera, utföra och
utvärdera ett hembesök och ett
öppenmottagningsbesök samt göra en vård- och
serviceplan för klienten. Studenten kan se
hemvårds- och öppenvårdsklientens hälsoresurser
och utvecklar sitt tankesätt i hälsoprevention
och -promotion. Studenten är bekant med
bedömning
av vårdbehov per telefon och känner till
telefonrådgivningens användningsområde.
Studenten
kan beakta de speciella frågor som berör
klienter
från främmande kulturer. Studenten känner till
och beaktar den äldre klientens specialbehov i
vården, inklusive läkemedelsbehandling,
näringslära och rehabilitering. Studenten
känner
till det normala
åldrandets processer och identifierar
avvikelser
från det normala åldrandet. Studenten blir
bekant
med olika digitala möjligheter som komplement
inom
öppenvården.

Innehåll

Hemvård, hemsjukvård
Gerontologi
Geriatri
Öppenvård
Teamarbete
Rehabilitering
Näringslära
Läkemedelsbehandling
Vaccinationsberedskap 1sp
Simulering

Förkunskaper

Klinisk vård 1 ska vara godkänd
Klinisk vård 2
Läkemedelsbehandling och patientsäkerhet
Anatomi och fysiologi
Medicin 1

Kursen ersätter följande kurser

Hemsjukvård, äldrevård och öppenvård (2014)

Mer information

Obligatorisk närvaro och aktivt deltagangde vid
seminarier, övningar och simulering!

Litteratur

Aktuella forskningsartiklar, meddelas i början
av
kursen.
Ekstedt, Mirjam, Flink, Maria(red) Hemsjukvård-
olika perspektiv på trygg och säker vård, 2019,
Liber
Kirkevold, M.; Brodtkorb, K.; Hylen Ranhoff, A.
2010. Geriatrisk omvårdnad. God omsorg till den
äldre patienten. Liber.
Hedman, Ann-Marie & Jansson, Wallis. 2015.
Äldrevård och äldreomsorg. Pearson.
Basun, Hans (red.). 2013. Boken om
demenssjukdomar. Liber.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 21 timmar
 • Praktiska övningar - 5 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Nätbaserade - 38 timmar
 • Seminarier - 8 timmar
 • Simulering en dag/student - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 150 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 150 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Grupparbete med seminarier
Hemtentamen
Obligatorisk närvaro på simuleringar och
övningar
Aktivt deltagande under kursens gång kan verka
höjande på kursvitsordet.

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
Grupparbete 40%
Tentamen 60%

Lärare

 • Ekman Petra
 • Forss Mia
 • Grönlund Anu
 • Kielo Emilia
 • Meyer-Arnold Marianne
 • Skogster Annika
 • Stockmann-Broo Christine
 • Tallqvist Susanna
 • Tillman Ilse
 • Werner Tove

Examinator

Ekman Petra

Antal kursplatser

Ingen begränsning (66 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-05-18 till 2020-09-22

Examinationsformer

 • 2018-10-30 - Tentamina
 • 2018-10-02 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-09-23 09:00 - 12:00 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Petra Ekman is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63169375037?pwd=enc3RzNzakFsUkUzL0VZNU40Qm1YZz09   Meeting ID: 631 6937 5037 Passcode: 183016 One tap mobile +358942451488,,63169375037# Finland +358972522471,,63169375037# Finland   Dial by your location         +358 9 4245 1488 Finland         +358 9 7252 2471 Finland         +358 3 4109 2129 Finland Meeting ID: 631 6937 5037 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cstpmPeEo   Join by SIP 63169375037@109.105.112.236 63169375037@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 631 6937 5037 Passcode: 183016   Kursintroduktion och öppenvård Ekman Petra
2020-09-24 09:00 - 12:00 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Petra Ekman is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62103058342?pwd=emh3TDl6MC8yMjM5VmQ0MXBwMjJFQT09   Meeting ID: 621 0305 8342 Passcode: 532448 One tap mobile +358972522471,,62103058342# Finland +358341092129,,62103058342# Finland   Dial by your location         +358 9 7252 2471 Finland         +358 3 4109 2129 Finland         +358 9 4245 1488 Finland Meeting ID: 621 0305 8342 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cfVclYXIS   Join by SIP 62103058342@109.105.112.236 62103058342@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 621 0305 8342 Passcode: 532448   Deltagare: Linda Ahlberg Det naturliga åldrandet och vanliga sjukdomar bland äldre Ahlberg Linda
Ekman Petra
2020-10-01 09:00 - 12:00 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Petra Ekman is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63569267080?from=msft Meeting ID: 635 6926 7080 One tap mobile +431206093072,,63569267080# Austria +4312535501,,63569267080# Austria Dial by your location +43 120 609 3072 Austria +43 12 535 501 Austria +43 12 535 502 Austria +43 670 309 0165 Austria Meeting ID: 635 6926 7080 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cdFXuJFpQR Join by SIP 63569267080@109.105.112.236 63569267080@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 635 6926 7080 Deltagare: Linda Ahlberg Hemvårdens multiprofessionella arbete. Välmående i arbetet Ekman Petra
2020-10-02 09:00 - 12:00 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Petra Ekman is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66534652705?from=msft Meeting ID: 665 3465 2705 Join by SIP 66534652705@109.105.112.236 66534652705@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 665 3465 2705 Deltagare: Sofie Klawér-Kallio Demenssjukdomar Ekman Petra
2020-10-07 09:00 - 12:00 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Petra Ekman is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69744289530?from=msft Meeting ID: 697 4428 9530 One tap mobile +4312535502,,69744289530# Austria +436703090165,,69744289530# Austria Dial by your location +43 12 535 502 Austria +43 670 309 0165 Austria +43 120 609 3072 Austria +43 12 535 501 Austria Meeting ID: 697 4428 9530 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cdvhDfJcmx Join by SIP 69744289530@109.105.112.236 69744289530@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 697 4428 9530 Deltagare: Linda Ahlberg Hemsjukhusverksamhet och palliativ vård Ekman Petra
2020-10-08 09:00 - 12:00 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Online föreläsning Läkemedelsbehandling I hemvården Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66288718585 Meeting ID: 662 8871 8585 Skogster Annika
2020-10-09 08:30 - 16:15 D4103 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Ekman Petra
Nyberg Anu
2020-10-09 08:30 - 16:15 D4104 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Ekman Petra
Nyberg Anu
2020-10-09 08:30 - 16:15 D4109 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Blodprov i mindre grupper boka tid på itslearning. Ekman Petra
Nyberg Anu
2020-10-13 09:00 - 11:00 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Rehabilitering, ONLINE!! Ekman Petra
Tallqvist Susanna
2020-10-19 08:00 - 16:00 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Petra Ekman is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65475091093?pwd=cjRzUkE4OGVsK1lSQ0xJOWJwOC9Idz09 Meeting ID: 654 7509 1093 Passcode: 101827 One tap mobile +358972522471,,65475091093# Finland +358341092129,,65475091093# Finland Dial by your location +358 9 7252 2471 Finland +358 3 4109 2129 Finland +358 9 4245 1488 Finland Meeting ID: 654 7509 1093 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/cbKb1VuJtm Join by SIP 65475091093@109.105.112.236 65475091093@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 654 7509 1093 Passcode: 101827 Seminarie Ekman Petra
Meyer-Arnold Marianne
2020-10-20 08:00 - 16:00 E494 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Simulering halva gruppen från SJ Ekman Petra
Stockmann-Broo Christine
2020-10-20 08:00 - 16:00 E492 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Simulering Ekman Petra
Stockmann-Broo Christine
2020-10-21 08:00 - 16:00 E494 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Simulering för halva SJ-gruppen Kielo Emilia
Nyberg Anu
2020-10-21 09:00 - 16:00 E385 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Simulering för halva SJ-gruppen Kielo Emilia
Nyberg Anu
2020-10-26 08:00 - 16:00 E494 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Simulering Ekman Petra
Forss Mia
2020-10-26 08:30 - 16:00 E383 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Simulering Ekman Petra
Forss Mia
2020-10-28 08:00 - 16:00 E494 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Simulering Ekman Petra
Forss Mia
2020-10-28 08:30 - 16:00 E383 Klinisk vård IV: Hemvård och öppenvård Simulering Ekman Petra
Forss Mia

Kurs och studieplanssökning