Kursens undervisningsperiod

4 (2021-03-22 till 2021-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden har
kunskaper om
vårdandets, vårdarbetets och vårdvetenskapens
idéhistoriska
rötter och trender samt kunskaper i vårdetikens
grunder och
förmåga att reflektera kring vårdetiska
dilemman
med
utgångspunkt i olika val och beslut.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara
förmögen att förstå vårdandets, vårdarbetets
och
vårdvetenskapens historia samt de idémönster
som
aktualiserats under olika tider och i olika
sammanhang; att
redogöra för idéhistorisk metod och källkritik;
att
reflektera över
vårdandets grundläggande värden och olika
värderingar; att öka
medvetenheten om sin egen inre etik.

Innehåll

- Vårdandets och vårdarbetets idéhistoriska
rötter.
_ Vårdvetenskapens idéhistoria genom valda
klassiska
och nutida
tänkare inom vårdvetenskap.
- Idéhistoriska
metoder
och
källkritik.
- Vårdandets etik: den caritativa etikens
grundkategorier,
-sjukskötarens etiska kod, - etiska teorier;
yttre och inre etik samt ansvar.

Förkunskaper

Första läsårets kurser för prestationen av hela
kursen.

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Obligatorisk närvaro under simuleringar och
seminarier.
Övningar och uppgifter som här till kursen
skall
utföras av alla
oberoende av närvaro under föreläsningar.

Litteratur

1. Eriksson K (red.) 1995. Mot en caritativ
vårdetik.
2. Eriksson K, Matilainen D (red.) 2002.
Vårdandets
och
vårdvetenskapens idéhistoria. Strövtåg i
spårandet av
"caritas
originalis".
Båda böckerna utgivna i Åbo Akademis serie
Vårdforskning.
3. Sandman & Kjellström. 2014. Etikboken - Etik
för
vårdande
yrken. Studentlitteratur AB, Lund.
4. Juujärvi & Myyry & Pesso. 2007. Eettinen
herkkyys
ammatllisessa toiminnassa. Kustannusosakeyhtiö
Tammi,
Helsinki.
5. Leino-Kilpi & Välimäki. 2014. Etiikka
hoitotyössä.
Sanoma Pro
Oy, Helsinki
6. Tamm M. 2004. Tanke och tro. Historiska
nedslag i
hälsa,
sjukdom, liv och död. Studentlitteratur.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 12 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 127 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 127 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

Examination 1:Två skriftliga uppgifter;
gruppuppgift och individuell skriftlig uppgift

Examination 2: Deltagande i gruppens
simuleringsövningar

Kursens bedöms med vitsord utifrån
prestationerna i de skriftliga uppgifterna.

Lärare

 • Ericsson Christoffer
 • Gray Pamela
 • Grönlund Anu
 • Kielo Emilia
 • Savolainen Jari
 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla
 • Wallinvirta Eivor

Examinator

Savolainen Jari

Antal kursplatser

Ingen begränsning (89 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-05-18 till 2021-03-30

Examinationsformer

 • 2021-05-28 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-03-22 12:30 - 15:30 Vårdetik Zoomföreläsning: Pamela Gray inleder tillsammans med Jari Savolainen i Zoomadressen; Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62478308530?pwd=M1dxR0h0RXo3Y3NtV2tKUU04c2dFZz09 Meeting ID: 624 7830 8530 Passcode: 553109 Savolainen Jari
2021-03-24 12:30 - 15:30 Vårdetik Introduktion till kursens resursmaterial via Zoom i adressen: Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62127446937?pwd=SFYzV2NVcXhGTUg1VEh1NXdBeWJxdz09 Meeting ID: 621 2744 6937 Passcode: 24031230 Join by SIP 62127446937@109.105.112.236 62127446937@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 621 2744 6937 Passcode: 24031230 Savolainen Jari
2021-03-29 09:00 - 12:00 Vårdetik Tiden reserverat för studier med kursens material. Savolainen Jari
2021-03-30 13:00 - 16:00 Vårdetik Vi inleder dagen med möjligheter till frågor och reflektioner, efter det är tiden reserverat för studenters självständiga studier. jsa@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting. Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63355554536?pwd=WUxSRkg4MWJSdlpIR0tORnQxNkpxdz09 Meeting ID: 633 5555 4536 Passcode: 30031300 Join by SIP 63355554536@109.105.112.236 63355554536@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 633 5555 4536 Passcode: 30031300 Savolainen Jari
2021-04-12 08:30 - 12:00 Vårdetik BM19/HV19 online simulering Nyberg Anu
Stenbäck Pernilla
2021-04-19 13:00 - 16:00 Vårdetik BM19/HV19 online simulering Pernilla Stenbäck is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/2386029037   Meeting ID: 238 602 9037 One tap mobile +496971049922,,2386029037# Germany +493056795800,,2386029037# Germany   Dial by your location         +49 69 7104 9922 Germany         +49 30 5679 5800 Germany         +49 69 3807 9883 Germany         +49 695 050 2596 Germany Meeting ID: 238 602 9037 Find your local number: https://arcada.zoom.us/u/ceyCotneU2   Join by SIP 2386029037@109.105.112.236 2386029037@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 238 602 9037   Nyberg Anu
Stenbäck Pernilla
2021-05-06 09:00 - 16:00 Vårdetik Distanssimulering SJ19 Grupp A (enl. efternamn A-H) Ericsson Christoffer
Savolainen Jari
2021-05-14 09:00 - 16:00 Vårdetik Distanssimulering FV19 Grupp A (enl efternamn A-L) Ericsson Christoffer
Savolainen Jari
2021-05-17 09:00 - 16:00 Vårdetik Distanssimulering SJ19 Grupp B (enl. efternamn J-Ö) Ericsson Christoffer
Savolainen Jari
2021-05-19 09:00 - 16:00 Vårdetik Distanssimulering FV19 Grupp B (enl.efternamn M-Ö) Ericsson Christoffer
Savolainen Jari
2021-05-24 16:00 - 17:30 Introduktion till examensarbetet/lärdomsprovet Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64905900224 Forss Mia
Kiukas Carina

Kurs och studieplanssökning