Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande får ett starkt
värdegrund till sitt yrkesområde som barnmorska.

Barnmorskestuderande har kunskap och förmåga att diskutera
de etiska frågor och konflikter som uppkommer på
barnmorskans olika yrkesområde
Barnmorskestuderande känner de vanligaste orsaker till
morbiditet och mortalitet i sitt yrkesområde samt statistiken och
grundläggande begreppena på sitt yrkesområde

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
diskutera och beakta etiska frågor och konflikter som
uppkommer i barnmorskeyrkets område i samhället och på
personliga plan.

-Studerande känner ICMs etiska kod som värdegrund i
barnmorskans yrkesområde.

-studerande grundar barnmorskearbete till barnmorskans
värdegrund och utövar kvalitativt och etiskt högklassiskt
barnmorskearbete

-studerande känner de senaste inhemska forskingarna inom
barnmorskeyrkets område

- studerande känner till barnmorskans historiska bakgrund och
kan se yrkets uveckling mot de krav som yrket ställer.

Innehåll

-brnmorskearbetets historia

-barnmorskans etisk kåd och värdegrund

-lagstiftning, födelse- och morbiditetregistret

-forskat inom reproduktiv hälsa, graviditet, förlossning- och
gynekologiskvård

-central statistik inom området
Projekt:poster och abstrakt tangerande kursen

-studiebesök till historiska museet inom barnmorskeyrkets
område

Förkunskaper

sjukskötarutbildning

Kursen ersätter följande kurser

- värden, etik och lagstiftning i barnmorskans arbete

-barnmorskearbetets historia

Mer information

-information om Barnmorskeförbundet
- studierbesök till historisk museet (Stockholmsgatan)
obligatorisk närvaro 70%

Litteratur

Eskola,Kaarina. 2002. Nainen hoitotyön asiakkaana. kap. 1.WSOY
Faxelid et al. 2001.Lärobok för barnmorskor.Studentlitteratur,
Lund.kap.1
Hänninen, Sisko-Liisa.1965.Kätilötyön vaiheita.Otava. Helsinki
Paananen et al. 2007. Kätilötyö. Edita. kapittel 1
http://www.suomenkatiloliitto.fi Extern länk;
Från hemsida;
Kätilöliitto nyt ja ennen (speciellt historia)
Kätilön työ Tuotteet,ladattavat tuotteet; speciellt Med huvud
hand och hjärta,
Kansainväliset asiat
tiedotteet ja kannanotot
linkit
-ICM; barnmorskans etiska kod
-Lag som tangerar barnmorskans arbete eller yrket-sexuala-
och reproduktiva rättigheter
-databaser som tangerar barnmorskans arbete
-WHOs anvisningar i barnmorskans arbete
-föreläsningsmaterialet

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 54 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 4 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 25 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • Nätbaserade - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

*godkänd tentamen

*godkänt och presenterad poster och abstakt från
barnmorskeyrketsområde från historien till nutiden

*forsknings rapport inom barnmorskeyrkets område i finländska
universität

Lärare

 • Lejonqvist Gun-Britt
 • Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2012-05-31

Kursens tidtabell

se nedan

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning