Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att fördjupa medvetenheten om vårdarens ansvar relaterat till mötet, med tyngdpunkt på den sårbara människan

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande inneha kunskap om teorier i transkulturell, andlig och terminalvård.
- vara förmögen att möta patienter med olika kulturell bakgrund i vården, samt förstå vilka vårdbehov som kan uppstå relaterat till den kulturella och andliga dimensionen samt inneha en respekt för människans värdighet och unikhet i livets slutskede.
- förstå hur vården av döende patienter, andlig vård och vården relaterad till andra kulturer hanteras i vårt samhälle
- kunna handleda patienter och närstående i frågor som berör kulturen, andligheten och dödsproblematiken

Innehåll

Transkulturell vård
Andlig vård
Vård av den döende patienten

Förkunskaper

Kliniska vårdläran teori och praktik

Litteratur

Leininger, M. 2002. Trascultural nursing: 9concepts, theories, research, and practice. Mc Graw-Hill, New York. ISBN 0-07-135397-6
O’Brien, M E.Spirituality in nursing : standing on holy ground.Boston 2008
GrönlundE., Anttonen M., Lehtomäki S.2008. Sairaanhoitaja ja kuolevan hoito. Suomen sairaanhoitajaliitto ISBN: 9789518944310
Sivonen, K. 2000. Vården och det andliga.sid.225-292 Åbo Akademis förlag, Åbo.
Vainio, A.,Hietanen, P.2004 Palliatiivinen hoito. 2 uudistettu painos. Kustannus Oy Duodecim ISBN 951-656-105-5

Bredvidläsningslitteratur:
Eriksson, Barbosa da Silva (red): Vårdteologi
Wikström Owe: Sonjas godhet-medkänsla i en självupptagen tid
Wikström Owe: Till längtans försvar eller vemodet i finsk tango

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 50 timmar
  • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 16 timmar
  • Självstudier - 60 timmar
  • seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 134 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 68 timmar
  • Varav schemalagda studier: 66 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Demonstrationer och presentationer

Lärare

  • Kajander Elisabeth
  • Sundell Solveig

Examinator

Sundell Solveig

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning