Kursens undervisningsperiod

3 (2021-01-01 till 2021-03-21)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...

Målsättningen är att uppöva kursdeltagarnas
uttrycksförmåga på svenska inom sitt framtida
yrkesområde. Kursen tjänar som stöd för
examensarbetet beträffande processkrivning,
skrivteknikaliteter och vetenskapligt skrivande.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
kunna uttrycka sig adekvat på svenska, muntligt
och skriftligt, inom sitt studieområde samt kunna
skriva rapporter och andra texter med relevans
för studierna och framtida
yrkesverksamhet.Hon/han kan anpassa sitt språk
till varierande kommunikationssituationer och kan
utnyttja språkliga hjälpmedel. Studeranden kan
analysera skön- och facklitteratur både
innehållsligt och språkligt/stilistiskt.Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att...

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner,
uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

Sandell Magdalena

Examinator

Sandell Magdalena

Antal kursplatser

Ingen begränsning (25 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-09-18 till 2021-07-31

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-11-12 13:00 - 15:00 Inhemska språk 2, A+B socergo https://arcada.zoom.us/j/64489523987?pwd=YWxUdGE5SllSY0lQT0FuU01IaUhzQT09 Sandell Magdalena
2020-11-20 10:00 - 12:00 Inhemska språk 2, A+B socergo Sandell Magdalena
2020-12-16 09:00 - 12:00 Inhemska språk 2, svenska (A) för socionomer och ergoterapeuter Sandell Magdalena
2020-12-17 09:00 - 12:00 Inhemska språk 2, svenska (B) för socionomer och ergoterapeuter Sandell Magdalena
2021-01-11 13:00 - 15:00 Inhemska språk 2, A+B socergo Sandell Magdalena
2021-01-21 12:30 - 14:00 Inhemska språk 2, svenska (A) för socionomer och ergoterapeuter zoom Sandell Magdalena
2021-02-18 12:00 - 14:00 Inhemska språk 2, svenska (A) för socionomer och ergoterapeuter Sandell Magdalena
2021-03-03 09:00 - 12:00 Inhemska språk 2, A+B socergo Sandell Magdalena

Kurs och studieplanssökning