Kursens undervisningsperiod

3 (2021-01-01 till 2021-03-21)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att förkovra de
praktiska färdigheterna i finska språket i tal
och skrift på högskolenivå. Studerande lär sig
utarbeta olika typer av dokument inom sitt eget
yrkesområde, blir förtrogen med facktexter och
terminologi, som hänför sig till det egna
yrkesområdet samt förbättrar sin förmåga att
uttrycka sig på finska i arbetslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten ha
förvärvat sådana skriftliga kunskaper i finska
som enligt lagen om de språkkunskaper, som
krävs av offentligt anställda (424/2003) krävs
för en tjänst inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt
för vilken högskoleexamen är ett krav, och som
behövs med tanke på studerandens yrkesutövning
och utveckling i yrkesmässigt avseende.

Innehåll

Terminologi inom sociala området och facktexter
Mötesteknik
Meddelanden och anvisningar
Rapporter
Språkriktighet och språkvård

Förkunskaper

Inhemska språk 1
Kunskapsnivå B1 (Europeiska referensramen för
språk)

Inhemska språk 1, arbetslivsfinska Soc och Ergo
A är avsedd för studenter som är vana att
använda finska (studenter som avlagt magna cum
laude eller högre vitsord i studentexamen eller
annars har goda finska skriftliga kunskaper).
B-gruppen är avsedd för studenter som avlagt cum
laude approbatur eller lägre vitsord i
studentexamen och för studenter med svagare
skriftliga finska kunskaper. Kursmaterialet är i
stort det samma för de båda grupperna, likaså
examinationskraven.

Mer information

Föreläsningar arbeten enligt den
tidtabell som läraren meddelat på Itslearning.

Litteratur

Finska: Av läraren sammanställt material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 12 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 4 timmar
 • Praktiska övningar - 11 timmar
 • Självstudier - 15 timmar
 • Nätbaserade - 12 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 54 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 54 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
forskningsrapport, mötesövning, mötesdokument,
skriftlig tentamen.
Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
Examination 1 Mötesdokument och -aktivitet 15%
(deltagande i mötesövning)
Examination 2 Forskningrapport 25%
Examination 3 Skriftlig tentamen 60%

omtentamen 1: 23.4.2019 (D4109 kl. 12-14)
omtentamen 2: 14.5.2019 (D4109 kl. 12-14)
För senare personlig omtentamen kontakta läraren
med e-post (E-post: minna.lehtola@arcada.fi)

Lärare

Luomi Anna Maija

Examinator

Rancken Ulrika

Antal kursplatser

Ingen begränsning (37 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-12-24 till 2021-01-20

Examinationsformer

 • 2019-03-06 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-01-12 14:30 - 15:30 Inhemska språk 1, finska för soc och ergo A Luomi Anna Maija
2021-01-19 14:00 - 15:30 Inhemska språk 1, finska för soc och ergo A Luomi Anna Maija
2021-01-26 13:15 - 14:45 Inhemska språk 1, finska för soc och ergo A Luomi Anna Maija
2021-02-09 14:15 - 16:00 Inhemska språk 1, finska för soc och ergo A Luomi Anna Maija
2021-02-17 10:00 - 11:30 Inhemska språk 1, finska för soc och ergo A Luomi Anna Maija
2021-02-23 13:15 - 14:45 Inhemska språk 1, finska för soc och ergo A Luomi Anna Maija
2021-03-02 13:15 - 14:45 Inhemska språk 1, finska för soc och ergo A Luomi Anna Maija
2021-03-09 13:15 - 14:45 Inhemska språk 1, finska för soc och ergo A Luomi Anna Maija
2021-03-16 13:15 - 14:45 Inhemska språk 1, finska för soc och ergo A Luomi Anna Maija
2021-05-17 13:00 - 16:00 D4106 Inhemska språk 1, finska för soc och ergo A Luomi Anna Maija

Kurs och studieplanssökning