Kursens undervisningsperiod

4 (2021-03-22 till 2021-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Studenten fördjupar sina teoretiska och
yrkesmässiga kunskaper och tillämpar dem i
praktiken.

Läranderesultat

Syfte med praktiken är att studerande:

Utvecklar sin förmåga att använda olika teorier
i praktiskt arbete och att omsätta sina
teoretiska kunskaper i detta arbete
(reflekterande yrkesutövning)

Kehittää kykyään soveltaa teoreettista tietoa
käytännön työssä (reflektiivinen työote)

Kan tillämpa klientarbetets teoretiska
orienteringsgrunder och metoder och kan bemöta
klienter och klientgrupper på
ett professionellt sätt i olika
socialpedagogiska verksamhetsformer

Hallitsee ammattimaisen asiakastyön erilaisissa
sosiaalpedagogisissa ympäristöissä

Växer in i en yrkesroll och reflekterar
kritiskt över olika synsätt och värderingar som
han/hon blivit delaktig av i mötet med klienten
och personalen (utveckling av yrkesidentitet,
etisk bemötande)

Kehittää ammattirooliaan ja reflektoi
kriittisesti arvoja ja näkemyksiä jotka tulevat
esiin seka asiakastyössä että yhteistyössä
muiden ammattilaisten kanssa (ammatti-
identiteetin kehittäminen ja eettinen
kohtaaminen)

Reflekterar över hur den egna personen kan
påverka och påverkas av själva arbetet
(självkännedom och insikt)

Pohtii oman persoonan merkutystä työlle
(itsetunto ja näkemys)

Med hjälp av praktikuppgiften aktiverar sig
studeranden i FUI verksamhet (forskning,
utveckling och innovation) på praktikplatsen i
samråd med personalen.

Harjoittelutehtävän avulla tutustuu ja kehittää
omalta osaltaan TKI(tutkimus, kehittämis ja
innovaatio) toimintaa.

Innehåll

Studerande har möjlighet att välja sin
praktikinriktning mellan

 • Socialpedagogiskt arbete med den vuxna
  befolkningen (t ex missbrukarvård,
  mentalvård,arbete med funktionshindrade)
 • Socialpedagogiskt arbete med barn, unga och
  familjer(t ex familjearbete, barnskydd,
  dagvård)

Studerandena formulerar själv sina egna
individuella läranderesultat i relation
till resp. praktikplats (lärarhandledning).

Förkunskaper

Samtliga grund-och ämnesstudier

Kursen ersätter följande kurser

Mer information

Litteratur

Se bl a litteratur i kurser socialpedagogiskt
arbete med vuxen befolkning samt socialpedagogiskt
arbete med barn, unga och familjer.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Praktik - 340 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

 1. Obligatorisk deltagande i praktikinfo och
  teoridagar
  2)Studenten visar förmåga i att göra även egna
  realistiska individuella lärandemål som utgår
  från de allmänna läranderesultaten för
  praktiken.
  3)Studenten når givna läranderesultat (angivna
  på respektive utvärderingsblankett. )

 2. Blanketten för utvärdering av lärande i
  arbetet är ifylld, underskriven och inlämnad av
  både handledaren på praktikplatsen och
  studenten.

 3. Praktikuppgiften är inlämnad och godkänd.

Lärare

 • Cederberg Arla
 • Lohi Noora

Examinator

Cederberg Arla

Antal kursplatser

Ingen begränsning (39 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-10-24

Kursens tidtabell

Praktik 22.3-29.5.2020
Praktikinfo 20.10.2020 kl 12.30-13.45
(obligatoriskt)
workshop kring lärandemål i mars 2021, vecka 10
(närmare
tidpunkt meddelas senare) Obligatoriskt

Kursanmälningstid

2020-10-01 till 2021-01-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-03-12 09:00 - 11:30 Fördjupad yrkespraktik, workshop om lärandemål Workshop om lärandemål, obligatoriskt deltagande. Förhandsuppgift till workshop lämnas in på Itslearning. https://arcada.zoom.us/j/62712911928?from=addon Cederberg Arla
Lohi Noora
2021-03-12 12:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik, individuellt arbete med lärandemål
2021-03-22 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-03-23 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-03-24 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-03-25 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-03-26 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-03-29 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-03-30 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-03-31 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-04-01 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-04-06 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-04-07 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-04-08 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-04-09 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-04-12 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-04-13 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-04-14 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-04-15 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-04-16 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-04-19 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-04-19 16:00 - 16:30 Fördjupad yrkespraktik/Granskning av utdraget av brottsregister Denna träff är för granskning av utdraget av brottsregistern för dem det gäller! Annikki Arola kommer att granska utdragen. Häls Arla   ace@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66942554503   Meeting ID: 669 4255 4503   Join by SIP 66942554503@109.105.112.236 66942554503@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 669 4255 4503 Granskning av utdraget av brottsregistern (för dem det gäller) Arola Annikki
Cederberg Arla
2021-04-20 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-04-21 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-04-22 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-04-23 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-04-26 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-04-27 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-04-28 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-04-29 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-04-30 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-05-03 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-05-04 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-05-05 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-05-06 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-05-07 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-05-10 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-05-11 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-05-12 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-05-14 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-05-17 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-05-18 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-05-19 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-05-20 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-05-21 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-05-24 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-05-25 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-05-26 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-05-27 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik
2021-05-28 08:00 - 16:00 Fördjupad yrkespraktik

Kurs och studieplanssökning