Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2020-08-01 till 2020-10-25)
 • 2 (2020-10-26 till 2020-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Denna kurs fördjupar den teoretiska kunskapen i
patofysiologin gällande humana sjukdomar
tillämpad i klinisk kontext, med fokusering på
patientsäkerhet.
Kursen fungerar även som bas för efterkommande
kurser i klinisk vård.

Läranderesultat

Efter avslutad kurs förväntas studeranden
förmå:

 • diskutera etiologin, tecken och symptom,
  komplikationer och prognoser gällande de
  vanligaste medicinska sjukdomarna.
 • identifiera lämpliga diagnostiska
  underökningsmetoder gällande de vanligaste
  medicinska
  sjukdomarna
 • förklara de olika behandlingsalternativen,
  deras funktion, inklusive risker, sidoeffekter
  och prognos

Innehåll

4 sp: Anafylaxi, sepsis, virushepatit,
pankreatit, mononukleos, inflammatorisk
tarmsjukdom och ulcus, bråck, gallsten,
njursvikt, urinvägsinfektion, ventrombos och
lungemboli, aortaaneurysm och -dissektion,
brännskador, migrän, ryggmärgsskada, skall- och
hjärntrauma samt hjärntumörer.

1 sp: Vaccinationskunskap

Förkunskaper

Studerande bör ha avlagt följande kurser:
Anatomi och fysiologi

Litteratur

Finns på ItsLearning

Studieaktiviteter

 • Självstudier - 133 timmar
 • Nätbaserade - 133 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Självstudier via nätet

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Godkänd sluttentamen

Lärare

 • Ekman Petra
 • Tillman Ilse

Examinator

Tillman Ilse

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

as per itslearning.

Kursanmälningstid

2020-08-10 till 2020-09-06

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning